Detail projektu

Ekonomické řízení podniku v období digitální transformace

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Digitální transformace již má a ve stále větší míře bude mít zásadní dopad na stávající strukturu ekonomiky. Z pohledu ekonomického řízení podniků dochází k oslabování dosud platných makro- i mikroekonomických premis. Podstatou projektu je na základě nejnovějších poznatků zmapovat vliv digitální transformace na vybrané oblasti ekonomického řízení podniků.

Označení

FP-S-20-6345

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2021)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2021)

Výsledky

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 3, p. 613-624. ISSN: 1211-8516.
Detail

BALCERZAK, A.; MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Projection of SDGs in Codes of Ethics-Case Study about Lost in Translation. Administrative Sciences, 2020, vol. 10, no. 4, p. 1-18. ISSN: 2076-3387.
Detail

POLÁČEK, T.; KRUNTORÁDOVÁ, M. Insolvency Forecasting through Trend Analysis with Full Ignorance of Probabilities. Acta Oeconomica Pragensia, 2020, vol. 27, no. 3-4, p. 17-30. ISSN: 1804-2112.
Detail

ZINECKER, M.; MACIEJ, R. Gender Unemployment in the Czech and Polish Labour Market. ARGUM OECON, 2020, vol. 45, no. 2, p. 213-229. ISSN: 1233-5835.
Detail

ZINECKER, M.; PIETRZAK, M.; MELUZÍN, T.; BALCERZAK, A. Interdependencies on the Czech Capital Market in the Context of Accession to the Structures of the European Union. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava/Slovakia: The Slovak Society for Operations Research, Department of Operations Research and Econometrics, Faculty of Economic Informatics, University of Economics in Bratislava, 2020. p. 344-352. ISBN: 978-80-89962-60-0.
Detail

OKLEŠŤKOVÁ, S. Role hospodářské politiky při formování ekosystému podporujícího rozvoj nových technologických podniků. In Workshop specifického výzkumu 2020. Brno, Fakulta podnikatelská: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 162-168. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

TSAP, Y. Obchodní modely a jejich inovace. Workshop specifického vyzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2020. s. 257-266. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

VÁLKA, V. Export vína z centrální a východní Evropy z malých vinařství. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické Brno - Fakulta podnikatelská, 2020. s. 291-297. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K. Work-life balance in the digital age during COVID-19. In European Forum of Entrepreneurship 2021 (“Viroeconomies — collapse or new business opportunities?”). Prague: Newton College, a. s., 2021. p. 107-116. ISBN: 978-80-87325-42-1.
Detail

ZINECKER, M.; PIETRZAK, M.; MELUZÍN, T.; BALCERZAK, A. Interdependencies Among the Polish Capital Market and the Markets in Germany and the United States in the Years 1998–2019. In 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020). Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, 2020. p. 669-675. ISBN: 978-80-7509-734-7.
Detail

ZINECKER, M.; PIETRZAK, M.; MELUZÍN, T.; BALCERZAK, A. Identification of The Dependence of The Hungarian Capital Market on The Leading Capital Markets in Europe. In Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference. Granada, Spain: International Business Information Management Association, 2020. p. 5498-5505. ISBN: 978-0-9998551-5-7.
Detail

ZINECKER, M.; PIETRZAK, M.; MELUZÍN, T.; BALCERZAK, A. Identification of the Long-Term Equilibrium Between the UK Capital Market and the Capital Markets of the Visegrad Group. In Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference. Granada, Spain: International Business Information Management Association, 2020. p. 5506-5513. ISBN: 978-0-9998551-5-7.
Detail

MELUZÍN, T.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M.; DOUBRAVSKÝ, K. Institutional Settings and their Impact on the IPO Activity: An Exploratory Study Based on Qualitative Modelling. ACTA POLYTECH HUNG, 2021, vol. 18, no. 2, p. 215-234. ISSN: 1785-8860.
Detail

ZINECKER, M.; SKALICKÁ, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M. Identifying the impact of external environment on business angel activity. EKON ISTRAZ, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-23. ISSN: 1331-677X.
Detail

ZINECKER, M.; SKALICKÁ, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M. Business angels in the Czech Republic: characteristics and a classification with policy implications. EKON ISTRAZ, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-26. ISSN: 1331-677X.
Detail

REJNUŠ, O. Vývojové tendence světové (a evropské) ekonomiky a jejich vliv na budoucnost lidské společnosti (a Evropy). Hradec Králové: Univerzita v Hradci Králové, 2021.
Detail

SKALICKÝ, R.; MELUZÍN, T.; ZINECKER, M. Brand valuation: an innovative approach based on the risk difference. Oeconomia Copernicana, 2021, vol. 12, no. 1, p. 159-191. ISSN: 2083-1277.
Detail

ZINECKER, M.; DOUBRAVSKÝ, K.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M.; DOHNAL, M. The Covid-19 Disease and Policy Response to Mitigate the Economic Impact in the EU. Technological and Economic Development of Economy, 2021, vol. 27, no. 3, p. 742-762. ISSN: 2029-4913.
Detail

BOČKOVÁ, N.; LOFAJ, J. Differences in the Effects of Fare Subsidies in Rail Transport: A Comparison of the Czech Republic and Slovakia. Brno: Mendel University in Brno, 2021. p. 13-13.
Detail

KUC-CZARNECKA, M.; OLCZYK, M.; ZINECKER, M. Improvements and Spatial Dependencies in Energy Transition Measures. ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 13, p. 1-22. ISSN: 1996-1073.
Detail

BUKALSKA, E.; ZINECKER, M.; PIETRZAK, M. Socioemotional Wealth (SEW) of Family Firms and CEO Behavioral Biases in the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 21, p. 1-15. ISSN: 1996-1073.
Detail

Sun, Ch., Skapa, S., Liu, J., Horak, J., Yang. Y. Does Core Competence Affect Corporate Social Responsibility?. Journal of Competitiveness, 2021, vol. 13, no. 4, p. 132-150. ISSN: 1804-1728.
Detail

ŠKAPA, S.; BOČKOVÁ, N.; DOUBRAVSKÝ, K.; DOHNAL, M. Fuzzy confrontations of models of ESG investing versus non-ESG investing based on artificial intelligence algorithms. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2022, vol. 13, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2043-0809.
Detail

BARTES, F. Konkurenční zpravodajství. Tvorba podkladů pro strategické rozhodování podniku. Expert. Expert. Praha: Grada Publishing, a.s., 2022. 440 s. ISBN: 978-80-271-3504-2.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I. The Effect of Selected Macroeconomic Factors on the Sustainability and the Market Value of Czech Joint-Stock Companies. In Proceedings of the 11th International Multi-Conferences on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2020. IMCIC 2020201. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, IIIS, 2020. p. 99-104. ISBN: 978-1-950492-26-8.
Detail