Detail projektu

Výzkum determinantů procesu snižování nákladů u malých a středních podniků

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Hlavním cílem projektu je výzkum významu jednotlivých determinantů procesu snižování nákladů na úspěšnost procesu snižování nákladů u malých a středních podniků.

Označení

FP-J-24-8539

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Musil Jan, Ing. - hlavní řešitel
Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pešková Helena, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)