Detail projektu

Model pro měření inovační výkonnosti podniků ve vybraných subsektorech kreativních průmyslů

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Empirickým výzkumem bude ověřena funkčnost teoretického modelu, který bude následně parametrizován pro vybrané subsektory kreativních průmyslů.

Označení

FP-J-20-6364

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

JANČÍKOVÁ, K. Evaluation of Motivation and Remuneration in the Czech Corporate Environment Based on Factor Analysis. In Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. Seville: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020. p. 7504-7512. ISBN: 978-0-9998551-4-0.
Detail

MIČÁK, P. The Czech Way of Addressing the Global Challenges Accompanied with Creative Industries. Verejná správa a spoločnosť, 2020, vol. XXI, no. 2/2020, p. 35-47. ISSN: 2453-9236.
Detail

MIČÁK, P. Promotion in the Creative Industries: A Case Study of the Perspective of Micro and Small Business Owners from the Publishing Industry Subsector. In Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference. Granada: International Business Information Management Association (IBIMA, 2020. p. 5676-5683. ISBN: 978-0-9998551-5-7.
Detail

MIČÁK, P. Verification of Assumptions Valid Abroad on Creative Industries in the Case of the Publishing Industry in the Czech Republic. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2020. p. 145-151. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, K. Studie způsobů odměňování manažerů v prostředí České republiky. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. s. 196-201. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail