Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku

FPZkratka: MGR-ŘEP-KSAk. rok: 2020/2021

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Dvouletý magisterský studijní program Řízení a ekonomika podniku je organizován formou kombinovaného studia. Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí, s důrazem na řízení výroby. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky, řízení a logistiky. Bude schopen řešit problémy spojené s řízením podniků. Studium ekonomicky a manažersky zaměřených předmětů u absolventů technických a technologických oborů vytváří předpoklady pro přípravu kvalifikovaných manažerů střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění na pozici manažera střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
asKAplikovaná statistikacs4PovinnýklKK - 16ano
RfmiKFinanční management pro informatikycs3PovinnýklKK - 16ano
makKMakroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
misKManagement informačních systémůcs5PovinnýzkKK - 16ano
pm2KManagement 2cs6PovinnýzkP - 20 / KK - 35ano
AJ1BKAnglický jazyk B2 - 1en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV1ano
PA1KProfesní angličtina 1en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV1ano
RdpKDrobné podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV2ano
mpKManažerská psychologiecs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV2ano
opKObchodní podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
mikKMikroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
RrppKŘízení podnikových projektůcs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
RsmaKStrategický marketingcs4PovinnýzkP - 20 / KK - 35ano
RskpKSystémy kvality v podnikucs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
RvmrKVýzkumné metody v řízenícs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
AJ2BKAnglický jazyk B2 - 2en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV3ano
PA2KProfesní angličtina 2en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV3ano
RmopKMezinárodní obchodcs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV4ano
pmKPersonální managementcs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV4ano
RpmamKPokročilé metody analýz a modelovánícs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV4ano
ssepKSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs3Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 16PV4ano
coKControllingcs5VolitelnýzkKK - 16ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ippKInformační podpora procesůcs4PovinnýklP - 16 / KK - 25ano
rmKRisk managementcs5PovinnýzkKK - 16ano
rvpKRozbor výkonnosti podnikucs5PovinnýzkKK - 16ano
Rrv1KŘízení výrobycs5PovinnýzkP - 20 / KK - 35ano
RspKSemestrální projektcs4PovinnýKK - 12ano
ipKInovace v podnikucs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV6ano
krKKomunikace v řízenícs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV6ano
maKMarketingové aplikacecs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV6ano
Rpaj1KPředmět v anglickém jazyce 1en4Povinně volitelnýzkP - 10 / KK - 6PV7ano
Rpnj1KPředmět v německém jazyce 1de3Povinně volitelnýzkP - 10 / KK - 6PV7ano
PmeKManažerská ekonomikacs4VolitelnýklP - 16 / KK - 25ano
muKManažerské účetnictvícs5VolitelnýzkKK - 16ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RdisKDiplomní seminářcs14PovinnýklSD - 12ano
nmKNákladový managementcs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
RplKPodniková logistikacs5PovinnýzkP - 20 / KK - 35ano
smanKStrategický managementcs5PovinnýzkKK - 10ano
Rpaj2KPředmět v anglickém jazyce 2en4Povinně volitelnýzkP - 10 / KK - 6PV8ano
Rpnj2KPředmět v německém jazyce 2de3Povinně volitelnýzkP - 10 / KK - 6PV8ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV3 1 AJ2BK, PA2K
PV1 1 AJ1BK, PA1K
PV8 1 Rpaj2K, Rpnj2K
PV6 1 - 3 ipK, krK, maK
PV4 1 - 4 RmopK, pmK, RpmamK, ssepK
PV2 1 - 3 RdpK, mpK, opK
PV7 1 Rpaj1K, Rpnj1K