Detail předmětu

Profesní angličtina 2

FP-PA2KAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na charakteristické struktury odborné komunikace, slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Profesní angličtina 2 je předmět na úrovni upper-intermediate (B2 dle CEFR), zaměřený na rozvoj jazykových dovedností v obchodní angličtině. V rámci kurzu si studenti rozšíří slovní zásobu a zvýší si jazykové kompetence v kontextu ekonomických profesí.

Prerekvizity

Profesní angličtina 2 navazuje na předmět Profesní angličtina 1 pokrývající lekce 1 - 6 učebnice. Student musí splnit požadavky předmětu Profesní angličtina 1.

Doporučená nebo povinná literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL, John ROGERS a Lewis LANSFORD. Market leader: upper intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2012. ISBN 978-1-4082-3709-0. (EN)
MASCULL, B: Business Vocabuary in Use Advanced, CUP 2010 (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou kontaktních tutoriálů prezentujících probíranou látku. Doplňuje je samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: test, poslech, práce s textem

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Soustředění 1 (4h)
- Úvodní tutoriál.
- U7: Management Styles.
- U8: Teambuilding.
- U9: Raising Finance
Soustředění 2 (4h)
- U10: Customer Service
- U11: Crisis Management
- U12: Mergers and Acquisitions
Soustředění 3 (4h)
- Konzultace.
- Opakování.
- Závěrečný test.

Samostudium dle probrané látky

Cíl

Cílem předmětu je připravit studenty pro odbornou komunikaci v ekonomických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence na soustředěních a průběžná příprava studentů jsou systematicky kontrolovány. Velká část studia je organizována formou samostudia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor