Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-RspKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vymezení cílů, obsahu a metod řešení diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Literatura

O výběru literatury rozhoduje vedoucí práce
O výběru liteartury rozhoduje vedoucí práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je vyučován formou konzultací s vedoucím závěrečné práce, kde si diplomant a vedoucí vyjasňují postupy zpracování závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě zadávacího protokolu k diplomové práci jsou studenti hodnoceni podle klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod
Cíl a metody diplomové práce
Teoretické poznatky
Analýza stavu
Návrh řešení
Závěr

Cíl

Cílem předmětu je osvojení základních poznatků a nejnovějších teoretických trendů pro řešení diplomových prací a stanovit metody a postup řešení nutné pro dosažení stanovených cílů diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy diplomové práce s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor