Detail oboru

Angličtina v elektrotechnice a informatice

FEKTZkratka: H-AEIAk. rok: 2017/2018

Program: Angličtina v elektrotechnice a informatice

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 27.2.2012Akreditace do: 31.3.2022

Profil

Cílem studia je osvojení si interdisciplinárních znalostí a dovedností, které umožní absolventům získat vzdělání, jehož nabídka zatím na trhu práce chybí. Je přitom nanejvýš potřebná vzhledem k rozvoji a rozsahu působení elektrotechnických oborů v současném globalizujícím se světě a rovněž vzhledem k tomu, že angličtina získala pozici globálního nástroje komunikace, což platí především v elektrotechnických disciplínách.
Cílem studijního programu je vybavit absolventy základní znalostí jednotlivých elektrotechnických oborů a především kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Znalosti a dovednosti budou zaměřeny zejména na objasnění vlastností profesního diskurzu jako speciálního komunikačního nástroje, který je používán globální diskurzní komunitou. Absolventi studijního programu jako budoucí členové této profesní skupiny získají znalosti a dovednosti jak v recepci, tak i v produkci této funkční variety. Angličtina v elektrotechnice a informatice jako speciální profesní varieta není dosud nikde v ČR vyučována, přestože již prakticky funguje jako lingua franca v oborech elektrotechnického inženýrství. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti budou zaměřeny zejména na objasnění vlastností profesního diskurzu jako speciálního komunikačního nástroje, který je používán globální diskurzní komunitou. Absolventi studijního programu jako budoucí členové této profesní skupiny získají znalosti a dovednosti jak v recepci, tak i v produkci této funkční variety. Angličtina v elektrotechnice a informatice jako speciální profesní varieta není dosud nikde v ČR vyučována, přestože již prakticky funguje jako lingua franca v oborech elektrotechnického inženýrství. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi bakalářského studijního programu ANGLIČTINA V ELEKTROTECHNICE A INFORMATICE získají znalosti jak z lingvistického oboru anglický jazyk, tak ze základů elektrotechnických oborů a manažerské praxe. Tito absolventi budou ovládat mluvenou i psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se zaměřením na anglický jazyk v elektrotechnice a informatice. K jejich kvalifikaci bude patřit i znalost sociokulturní problematiky pro anglicky mluvící oblasti, která jim umožní interkulturní komunikaci s pracovníky více národností.
Absolventi budou připraveni pro působení v pozicích referenta, asistenta nebo manažera ve společnostech se zahraniční účastí, které vyžadují komunikaci v odborném anglickém jazyce a působí převážně na zahraničním trhu. Možnosti profesního uplatnění zahrnují rovněž instituce státní správy v rámci České republiky a Evropské unie.
Unikátní spojení znalostí elektrotechnických oborů, anglického jazyka a manažerských dovedností umožní absolventům vést pracovní jednání v cizím jazyce při znalosti odborné problematiky, prezentovat firmu a její výrobky i služby, vypracovávat stylisticky, gramaticky a formálně správně firemní dokumenty a technické protokoly v angličtině.
Spojení jazykové, odborně-technické a sociokulturní vybavenosti není dosud v systému univerzitního vzdělávání zcela obvyklé. Interdisciplinární zaměření studia, které poskytne absolventům kompetence používat jazyk jako profesní diskurz, jim zajistí dobrou pozici na národním a mezinárodním trhu práce. Jejich uplatnění bude mít dopad na rozšíření integrace České republiky do mezinárodních vztahů a struktur, zvláště v rámci Evropské unie, s důrazem na oblast hospodářství a oblast vědecko-technickou.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a znalost angličtiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HEFEAngličtina pro inženýrycs, en3PovinnýzkCj - 26ano
HELEElektrotechnikacs, en4Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
HFYZFyzika v elektrotechnicecs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
HSCAJazyk odborného stylu v češtině a angličtiněcs4Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 26ano
HMA1Matematika v elektrotechnice 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
HGRSMluvnická cvičenícs2PovinnýklCj - 26ano
HPA1Praktická angličtina 1cs5PovinnýzkCj - 52ano
HILSÚvod do lingvistikycs3PovinnýzkP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HEITAngličtina pro ITcs, en5PovinnýzkCj - 52ano
HDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs4Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
HESOElektronické součástkycs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
HJDTJazyk jako diskurz ve vědě a technicecs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cj - 39ano
HMTDMateriály a technická dokumentacecs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 6 / L - 91ano
HPOPPočítače a programovánícs4PovinnýklP - 13 / Cp - 26ano
HPA2Praktická angličtina 2cs5PovinnýzkCj - 52ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HANAAnalogová technikacs, en3PovinnýklP - 13 / L - 13ano
HCPPČeština pro překladatelskou praxics3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
HAC1Kulturní studia 1cs5PovinnýzkP - 26 / Cj - 26ano
HMVAMěření v elektrotechnicecs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
HPA3Praktická angličtina 3cs5PovinnýzkCj - 52ano
HSISSignály a systémycs, en3Povinnýzá,zkP - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
HKMPKomunikace v manažerské praxics, en3Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 26ne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
HNE1Cizí jazyk 1 (němčina)cs3Volitelný všeobecnýklCj - 26Aano
HRU1Cizí jazyk 1 (ruština)cs3Volitelný všeobecnýklCj - 26Aano
HSP1Cizí jazyk 1 (španělština)cs3Volitelný všeobecnýklCj - 26Aano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HESBElektrické strojecs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
HEVAElektromagnetické vlny a vedenícs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 13ano
HKSYKomunikační systémycs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
HCATKontrastivní analýza odborných textůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
HAC2Kulturní studia 2cs5PovinnýzkP - 26 / Cj - 26ano
HBENObchodní angličtinacs, en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
HPA4Praktická angličtina 4cs5PovinnýzkCj - 52ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
HZFFZáklady firemních financícs, en3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ne
HZAUZáklady účetnictvícs, en3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ne
HNE2Cizí jazyk 2 (němčina)cs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26Aano
HRU2Cizí jazyk 2 (ruština)cs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26Aano
HSP2Cizí jazyk 2 (španělština)cs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26Aano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HPRALingvistická pragmatikacs4PovinnýzkP - 26ano
HMPRMetodika překladucs4PovinnýzkS - 26ano
HPA5Praktická angličtina 5cs4PovinnýzkCj - 39ano
HRREŘízení a regulacecs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 13ano
HSEPSemestrální prácecs5PovinnýklPR - 65ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
HPRRProjektové řízenícs, en3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HARSArchitektura sítícs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / L - 13ano
HBAPBakalářská prácecs10PovinnýVB - 117ano
HDANDiskurzní analýzacs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cj - 26ano
HODPOdborná praxecs, en0PovinnýPX - 80ano
HTRSPřekladatelský seminářcs3PovinnýzkS - 26ano
HBTSSeminář k bakalářské prácics5Povinnýzá,zkCj - 39ano
HVDEVýroba a distribuce elektrické energiecs, en4Povinnýzá,zkP - 13 / S - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
A 1 - 3 HNE1, HRU1, HSP1
A 1 - 3 HNE2, HRU2, HSP2