Detail předmětu

General English Exam

FSI-GEN3Ak. rok: 2022/2023

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B1 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v běžných situacích. Písemná část testuje znalosti gramatiky a obecné slovní zásoby získané předchozím studiem. Ústní část ověřuje schopnost aktivního použití jazyka, tj. zda je student schopen se aktivně zapojit do hovoru a spontánně bez přípravy reagovat na otázky, vyjádřit a vysvětlit své myšlenky a názory, porovnat různé možnosti apod. 

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku GEN3, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B1 a obsahu kurzů GEN1 a GEN2 (viz karty předmětů).

Prerekvizity

Předpokládá se aktivní znalost gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni B1 v rozsahu povinné literatury kurzů GEN1 a GEN2 (viz karty předmětů).


Literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A3/A4 v roce 2019/2020 a později)
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti obecné angličtiny na úrovni B1. Písemná část testuje znalost gramatických struktur, u ústního pohovoru se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

  obor CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá.

eLearning