Ing.

Richard Svoboda

Ph.D.

FAST, ZEL – odborný asistent

+420 54114 7336
Richard.Svoboda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Drážní infrastruktura pro vysokorychlostní trati, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Semináře a exkurze v oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2023

  Diagnostika železniční dráhy s využitím inteligentních algoritmů, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  CK03000202, Aplikace pro bodovou navigaci nevidomých, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 31.05.2024
  Detail

 • 2021

  Special Session and Workshop on Seminar of Track Management STRAHOS, zahájení: 01.12.2021, ukončení: 31.03.2023
  Detail

 • 2020

  Special Section and Workshop on STRAHOS Trrack Management Seminar, zahájení: 01.02.2020, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2019

  FV40081, Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2016

  Aparatůra pro kontinuální měření rychlostí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  SŽDC - akt. předpisu - Svoboda, zahájení: 02.04.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  SŽDC - akt. předpisu - Svoboda, zahájení: 02.04.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  VLIV PŘEBYTKU PŘEVÝŠENÍ NA VADY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  ANALÝZA ULOŽENÍ GEOTEXTILIE V KONSTRUKCI TRATIVODU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  VLIV PROKLUZOVÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KAPACITU ŽELEZNIČNÍCH STANIC A UŽITEČNÉ DÉLY KOLEJÍ, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  TA01031173, Pražce s pružnou ložnou plochou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail