Detail projektu

ANALÝZA ULOŽENÍ GEOTEXTILIE V KONSTRUKCI TRATIVODU

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Cílem projektu specifického výzkumu je ověřit řešení uložení geotextilie odlišným způsobem, kde nedochází k překryvu geotextilie a eliminuje se tímto oblast zanášení. Jedná se o ověření filtrační funkce geotextilií používaných do konstrukce trativodu.

Označení

FAST-J-15-2887

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Navrátil Petr, Ing. - hlavní řešitel
Guziur Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

NAVRÁTIL, P. Analýza chování konstrukce trativodu z hlediska odvodnění. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail