Ing.

Richard Svoboda

Ph.D.

FAST, ZEL – odborný asistent

+420 54114 7336
Richard.Svoboda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Patenty

  • 2011

    užitný vzor
    PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: Zkušební deska pro podpražcové podložky. 22176, užitný vzor. Praha (2011)
    Detail