Detail publikace

Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů

RAČEK, J. ŠEVČÍK, J. KOMENDOVÁ, R. KUČERÍK, J. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů

Anglický název

Heavy metals transformation by microwave pyrolysis of sewage sludge

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek popisuje současný aplikovaný výzkum nízkoteplotní pomalé mikrovlnné asistované pyrolýzy (MAP) čistírenského kalu (ČK) v laboratorních a full-scale podmínkách na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, výzkumném centru AdMaS (AdMaS) se zaměřením na pevný produkt MP – biochar. Kalové hospodářství na čistírnách odpadních vod (ČOV) se stává jedním z důležitých témat diskutovaných v Evropské unii (EU) zejména v rámci cirkulární ekonomiky, tedy oběhového odpadového hospodářství. Toto aktuální téma je v mnoha členských zemí EU spjato se zákazem skládkování a přímé aplikace do zemědělské půdy. Současná omezení aplikace čistírenských kalů (ČK) do zemědělství jsou spojena s obsahem těžkých kovů (TK) v ČK, dále pak se jedná o xenobiotika zahrnující zejména organické polutanty a mikroplasty. Jako perspektivní technologie kalového hospodářství na ČOV se jeví termické zpracování ČK spojené se spalováním, zplyňováním, torefakcí a pyrolýzou. MAP představuje metodu pro transformaci ČK jako odpadu do podoby následujících produktů: pevný uhlíkatý produkt (často označovaný jako biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. Dle literatury MAP ČK umožňuje transformaci TK, a tedy snížení obsahu TK v biocharu s obsahem fosforu a dusíku za účelem aplikace do zemědělství.

Anglický abstrakt

The paper describes current applied research focused on heavy metal (HM) fixation in biochar after microwave pyrolysis (MP) of sewage sludge (SS) at the AdMaS Research Centre, BUT in Brno. The treatment of sewage sludge is one of the most important issues in circular economy that is a part of the waste management strategy implemented by the European Union (EU) and also in the Czech Republic (CR). We present a new methodology for determination benchmarking balances of HM fixation before and after low MP process by extraction in Aqua Regia and water, determining the solubility and thereby potential impact of HM on the environment. The aim of the applied research work presented in this paper is MP immobilization of SS into the product, biochar with HM fixation for application in the agriculture.

Klíčová slova

Nakládání s čistírenským kalem, mikrovlnná pyrolýza, biochar, fixace těžkých kovů

Klíčová slova v angličtině

Sewage sludge disposal, microwave pyrolysis, biochar, heavy metal fixation

Autoři

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P.

Vydáno

17. 10. 2018

Nakladatel

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-973196-0-1

Kniha

Odpadové vody 2018

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT150742,
  author="Jakub {Raček} and Jan {Ševčík} and Renata {Komendová} and Jiří {Kučerík} and Petr {Hlavínek}",
  title="Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů",
  booktitle="Odpadové vody 2018",
  year="2018",
  number="1",
  pages="1--8",
  publisher="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-973196-0-1"
}