Detail publikace

Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití

RAČEK, J. CHORAZY, T. KOMENDOVÁ, R. KUČERÍK, J. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití

Anglický název

Transformation of sewage sludge for energy and material use

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek popisuje možnosti transformace čistírenských kalů k energetickému a materiálovému využití prostřednictvím termických technologií jako je monospalování, spoluspalování a mikrovlnná torefakce sušeného čistírenského kalu.

Anglický abstrakt

The article deals with possibilities of sewage sludge transformation for energy and material utilization by means of thermal technologies such as mono-incineration, co-incineration and microwave torrefaction of dried sewage sludge.

Klíčová slova

Pyrolýza, torefakce, čistírenský kal, pevný uhlíkatý produkt, biochar

Klíčová slova v angličtině

Pyrolysis, torrefaction, sewage sludge, solid carbon product, biochar

Autoři

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P.

Vydáno

15. 10. 2019

Nakladatel

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89740-23-9

Kniha

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod

Strany od

207

Strany do

213

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT162759,
  author="Jakub {Raček} and Tomáš {Chorazy} and Renata {Komendová} and Jiří {Kučerík} and Petr {Hlavínek}",
  title="Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití",
  booktitle="Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod",
  year="2019",
  pages="207--213",
  publisher="Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-89740-23-9"
}