Detail publikace

Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV

HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M.

Originální název

Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV

Anglický název

Expert system - an Intelligent Support Tool for Operational

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Problematika inteligentní podpory řízeni procesu na ČOV expertním systémem je dosud málo rozšířenou oblastí. Přitom právě proces kontroly a řízení na čistírnách odpadních vod počítačová technika umožňuje. Expertní systémy jsou počítačové programy, které simulují rozhodovací činnost expertů při řešení velmi složitých, úzce problémově zaměřených úloh. Člověk-expert řeší expertní úlohy díky svým znalostem, které mají zčásti povahu formální, zčásti jsou vytvořeny heuristikami. Soudí se, že formální část znalostí je snadněji sdělitelná a lze ji snadněji nabýt. Dá se tedy očekávat, že dva znalci dané problematiky budou mít zhruba stejnou tuto formální část znalostí a ten z nich, který bude vybaven lepšími heuristikami, bude lepším expertem. Vychází se přitom ze zkušeností, že člověk -expert v daném oboru často dokáže tyto úlohy řešit, i když třeba ani není schopen formulovat postupy, kterých použil. Zjednodušeně bychom mohli říci, že výpočetní technika zde "opisuje" od člověka -experta, tzn. napodobuje některé klíčové složky jeho rozhodování a myšlení. Praxe ukazuje, že tímto způsobem lze často dojít ke smysluplným a použitelným výsledkům, a to dokonce i v případech kdy ani přesně nevíme, proč člověk -expert daný krok dělá.

Anglický abstrakt

The use of artificial intelligence in diagnosing and controlling problems with wastewater treatment plants is a recent development in wastewater engineering field. The expert systems approach has the potential to resolve many problems frequently encountered by wastewater treatment operators. application of expert systems is a state-of-the-art solution for the control of the activated sludge process. A knowledge-based system is type of expert system that can access human knowledge supplied by an expert person or persons and can handle this knowledge using human-like approach to make decisions. The basic objective of an expert system is to capture and store the knowledge of an expert person for later use by nonexpert people. The basic structure of a knowledge-based system consist of a knowledge base, database and a shell. In a typical knowledge base, the rules are organized in this fashion and produce a tree of multiple frames.

Klíčová slova v angličtině

expert system, knowledge base, knowledge engineer, know-what, internet,

Autoři

HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M.

Vydáno

26. 5. 1997

Nakladatel

AČE ČR

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

80-86020-14-2

Kniha

Odpadní vody ´97

Edice

Neuveden

Číslo edice

Neuveden

Strany od

65

Strany do

70

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT8273,
 author="Petr {Hlavínek} and Jitka {Kosmáková} and Miroslav {Menšík}",
 title="Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV",
 booktitle="Odpadní vody ´97",
 year="1997",
 series="Neuveden",
 volume="Neuveden",
 number="Neuveden",
 pages="6",
 publisher="AČE ČR",
 address="Brno, Česká republika",
 isbn="80-86020-14-2"
}