Detail publikace

Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy

RAČEK, J. ŠEVČÍK, J. CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P. KUČERÍK, J.

Originální název

Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy

Anglický název

Sewage Sludge Treatment Using Microwave Pyrolysis

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek popisuje současný aplikovaný výzkum nízkoteplotní mikrovlnné pyrolýzy čistírenského kalu v laboratorních a full-scale podmínkách na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, výzkumném centru AdMaS. Nakládání s čistírenským kalem se stává jedním z hlavních problémů v oblasti nakládání s odpadem v EU.

Anglický abstrakt

This paper describes the current applied research of microwave pyrolysis treatment of sewage sludge at laboratory and full-scale conditions at Brno University of Technology, AdMaS research centre. Disposal of sewage sludge is becoming one of the most important issues in waste water management in EU.

Klíčová slova

kalové hospodářství, mikrovlnná pyrolýza, depolymerizace, biochar, pyrolýzní olej, pyrolýzní plyn, fixace těžkých kovů

Klíčová slova v angličtině

sludge management, microwave pyrolysis, depolymerization, biochar, pyrolysis oil, pyrolysis gas, heavy metal fixation

Autoři

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.

Vydáno

12. 2. 2018

Nakladatel

Vodní hospodářství, spol. s r.o.

Místo

Čkyně

ISSN

1211-0760

Periodikum

Vodní hospodářství

Ročník

68.

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

16

Strany do

20

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT145562,
  author="Jakub {Raček} and Jan {Ševčík} and Tomáš {Chorazy} and Petr {Hlavínek} and Jiří {Kučerík}",
  title="Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy",
  journal="Vodní hospodářství",
  year="2018",
  volume="68.",
  number="1",
  pages="16--20",
  issn="1211-0760"
}