Detail publikace

Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů

JEMELKOVÁ, M. ŠEVČÍK, J. HLAVÍNEK, P. KUČERÍK, J.

Originální název

Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů

Anglický název

Hydration of biochar produced from municipal sludge pyrolyzed by using microwave pyrolyzer

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje data získaná při studiu hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů

Anglický abstrakt

The paper reports the results of hydration of biochar obtained by using microwave pyrolysis

Klíčová slova

hydratace; biochar; DSC

Klíčová slova v angličtině

hydration, biochar; DSC

Autoři

JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.

Vydáno

9. 11. 2017

Nakladatel

STUBA

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89579-77-2

Kniha

Sborník

Strany od

193

Strany do

194

Strany počet

443

BibTex

@inproceedings{BUT143430,
  author="Marta {Miklasová} and Jan {Ševčík} and Petr {Hlavínek} and Jiří {Kučerík}",
  title="Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů",
  booktitle="Sborník",
  year="2017",
  pages="193--194",
  publisher="STUBA",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-89579-77-2"
}