Detail publikace

Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu

RAČEK, J. CHORAZY, T. KOMENDOVÁ, R. KUČERÍK, J. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu

Anglický název

Characteristics of solid carbonaceous product after microwave treatment of sewage sludge

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Strategické řešení nakládání s kalem z čistíren odpadních vod je naléhavé a vysoce aktuální téma nejen na úrovni Evropské Unie, ale také v České republice. Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR v roce 2017 vyprodukováno cca 0,18 mil. tun sušeného čistírenského kalu, se kterým bylo nakládáno následujícím způsobem: odstraněno skládkováním 6,6 %, přímo aplikováno v zemědělství 42,4 % a kompostováno 34,2 %, tedy celkem 83,2 %. Jen 14,1 % ČK bylo využito jiným způsobem.

Anglický abstrakt

The treatment of sewage sludge is one of the most important issues of the wastewater treatment cycle in the European Union and in the Czech Republic. Dried SS can be used for energy or used in agricultural. Thermal transformation of SS, especially pyrolysis includes torrefaction, is typically accompanied by production of pyrolysis oil, pyrolysis gas (syngas) and solid carbonaceous product called either charcoal or biochar, when applied in agriculture. Results of this work is based on use of a full-scale microwave torrefaction unit with 3 kW magnetron with the frequency of 2.45 GHz at low atmospheric pressure. The main aim was the characterization of the produced sludge-derived biochar. The description of analyses includes determination of solid yield of biochar, content of heavy metals in SS and in solid carbonaceous product, pH, EC, and Corg. It is concluded that pyrolysis represents an eco-friendly treatment of SS giving eco-friendly products, particularly solid carbonaceous product, and therefore it may represent a solution in terms of circular economy, carbon reduction, contaminant immobilization, greenhouse gas reduction, soil fertilization and improvement of water retention.

Klíčová slova

torefakce, čistírenský kal, pevný uhlíkatý produkt, biochar

Klíčová slova v angličtině

torrefaction, sewage sludge, solid carbonaceous product, biochar

Autoři

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P.

Vydáno

3. 10. 2019

Nakladatel

ARDEC s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86020-90-7

Kniha

MĚSTSKÉ VODY 2019

Číslo edice

1.

Strany od

59

Strany do

66

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT159149,
  author="Jakub {Raček} and Tomáš {Chorazy} and Renata {Komendová} and Jiří {Kučerík} and Petr {Hlavínek}",
  title="Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2019",
  year="2019",
  number="1.",
  pages="59--66",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-90-7"
}