Detail publikace

Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů

ŠEVČÍK, J. HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. CHORAZY, T. KUČERÍK, J. NOVÁK, V. DUFEK, Z.

Originální název

Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů

Anglický název

Microwave Pyrolysis - Technology for efficient use of sewage sludge

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Ačkoliv je termické zpracování často spojováno se spalováním, nabízejí se i alternativní způsoby jako zplyňování, nebo pyrolýza, jejíž produkt biochar nabízí atraktivní uplatnění např. právě v zemědělství. Podstatná je ovšem i globálnější environmentální perspektiva, kde biochar představuje určité řešení pro problematiku oběhového hospodářství, redukce uhlíkové stopy, fixace těžkých kovů a zadržování vody v krajině.

Anglický abstrakt

Introduced article deals with description of unique technology of microwave pyrolysis applied on processing of municipal sewage sludge offering its utilisation in order to handle heavy metals probleatics. The article describes used technology and process, same as its input and output materials, which are pyrolysis oil, pyrolysis char (biochar) and pyrolysis gas. Theese research stage includes monitoring of differend indicators, from whose are the most imporant heavy metals content and its biological unavailability.

Klíčová slova

mikrovlnná pyrolýza, čistírenský kal

Klíčová slova v angličtině

microwave Pyrolysis, sewage sludge

Autoři

ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z.

Vydáno

5. 10. 2017

Nakladatel

ARDEC s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86020-85-3

Kniha

Městské vody 2017

Číslo edice

1

Strany od

31

Strany do

40

Strany počet

10

BibTex

@inproceedings{BUT140307,
  author="Jan {Ševčík} and Petr {Hlavínek} and Jakub {Raček} and Tomáš {Chorazy} and Jiří {Kučerík} and Vladimír {Novák} and Zdeněk {Dufek}",
  title="Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů",
  booktitle="Městské vody 2017",
  year="2017",
  number="1",
  pages="31--40",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-85-3"
}