Detail publikace

Hodnocení dynamických parametrů koleje

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. SVOBODA, R. HRUZÍKOVÁ, M.

Originální název

Hodnocení dynamických parametrů koleje

Anglický název

Assessment of Railway Track Dynamic Parameters

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na hodnocení parametrů koleje, ovlivňujících její chování při dynamickém zatížení. Měření vibrací součástí železničního svršku a měření průběhu zatlačení koleje pod jedoucími kolejovými vozidly lze použít k popisu dynamického chování konstrukce koleje. Časové průběhy zatlačení koleje byly podrobeny detailní analýze. Teoretická část analýzy se věnuje modelu koleje jako prutu na pružném podloží zatíženého pohybujícími se kolovými silami. Zkoumán je vliv základních parametrů koleje na tvar časového záznamu zatlačení pro typický dvounápravový podvozek. Kvalitativní a kvantitativní analýza poskytuje nástroj pro stanovení svislé tuhosti kolejové jízdní dráhy, dále stanovení koeficientu poměrného útlumu a kritické rychlosti. Dále je možné identifikovat pražce špatně uložené v kolejovém loži. Uvedená metoda byla použita pro hodnocení chování koleje se zpružněným upevněním kolejnic na pražci a pro kolej s pražci s pružnou ložnou plochou. Výsledky byly porovnávány s výsledky pro běžnou konstrukci koleje.

Anglický abstrakt

The paper is focused on analysis of railway track bed parameters at dynamic loading. The measurement of track elements vibration and rail deflection is proposed as a tool for the explanation of dynamic behaviour of ballasted track. The analysis of the rail deflection curve includes theoretical and experimental parts. The theoretical analysis discusses. The influence of dynamic parameters on the shape of rail deflection curve for a typical bogie is studied. The records of vertical displacements of track elements were analysed for the assessment of track vertical stiffness, damping ratio and critical velocity or for the assessment for gaps under concrete sleepers and bearers. This method has been used for the evaluation of trail track sections for rail fastening with high elasticity and for sleepers with under sleeper pads and for the comparison with the common structure of permanent way.

Klíčová slova

parametry koleje, dynamické namáhání, svislá zatlačení koleje, teoretická analýza koleje

Klíčová slova v angličtině

railway track parameters, dynamic load, vertical rail deflection, theoretical analysis of railway track

Autoři

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

Rok RIV

2009

Vydáno

20. 4. 2009

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

XII. International scientific conference, Transport structures

Číslo edice

1

Strany od

95

Strany do

98

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT31817,
  author="Otto {Plášek} and Jaroslav {Smutný} and Richard {Svoboda} and Miroslava {Hruzíková}",
  title="Hodnocení dynamických parametrů koleje",
  booktitle="XII. International scientific conference, Transport structures",
  year="2009",
  number="1",
  pages="95--98",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-629-4"
}