Detail publikace

Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu

PLÁŠEK, O. SVOBODA, R. HRUZÍKOVÁ, M. VALENTA, M.

Originální název

Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu

Anglický název

Verifying of sleeper anchors made of recycled plastic

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je zaměřen na proces ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu jako konstrukčního prvku určujícího spolehlivost a bezpečnost bezstykové koleje ve směrových obloucích malého poloměru. Popsán je proces upřesňování návrhu pražcových kotev na základě výsledků analýz a zkoušek. Článek je dále věnován stanovení a provádění laboratorních zkoušek a provoznímu ověřování pražcových kotev ve zkušebních úsecích. Uvedeny jsou základní požadavky na pražcové kotvy z plastu, způsob ověření těchto požadavků a základní výsledky dosavadních zkoušek.

Anglický abstrakt

The paper is focused on the process of verifying the sleeper anchors made of recycled plastic material as a structural component determining the reliability and safety of continuous welded rail in small radius curves. The process of the design enhancement of sleeper anchor on the basis of the results of analyses and tests is described. The definition and implementation of laboratory testing and testing sleeper anchors in the test sections is presented as well as the basic requirements for plastic sleeper anchors, the procedures of verifying these requirements and basic results of the recent tests.

Klíčová slova

železniční svršek, bezstyková kolej, pražcové kotvy, počáteční zkoušky typu, kontrolní výrobní zkoušky, stabilita koleje

Klíčová slova v angličtině

railway superstructure, continuous welded rail, sleeper anchors, type approval tests,routine tests, track stability

Autoři

PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M.

Vydáno

16. 12. 2016

Nakladatel

Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1

Místo

Praha

ISSN

1214-9047

Periodikum

Vědeckotechnický sborník Českých drah

Ročník

2016

Číslo

42

Stát

Česká republika

Strany od

12

Strany do

22

Strany počet

11

URL

BibTex

@article{BUT130838,
  author="Otto {Plášek} and Richard {Svoboda} and Miroslava {Hruzíková} and Milan {Valenta}",
  title="Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu",
  journal="Vědeckotechnický sborník Českých drah

",
  year="2016",
  volume="2016",
  number="42",
  pages="12--22",
  issn="1214-9047",
  url="https://vts.cd.cz/documents/51448/75207/42_komplet.pdf/95680d76-21db-495b-b7f1-66f1a2a6482d"
}