Detail publikace

Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. VUKUŠIČ, I. SVOBODA, R. HRUZÍKOVÁ, M.

Originální název

Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR

Anglický název

Failures in Bearer Support Under Crossing Frogs in Railway Corridor Tracks in Czech Republic

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V současné době se ve zvýšené míře vyskytly poruchy srdcovek na modernizovaných koridorových tratích v ČR. V mnoha případech byla jako příčina identifikována změna v podepření dlouhých výhybkových pražců pod srdcovkou. Článek je zaměřen na metodiku měření a vyhodnocení zatlačení výhybkových pražců pod jedoucími vlaky. Uvedeno je také měření parametrů vibrací a jejich vyhodnocení pro jednotlivé součásti železničního svršku tj. pro srdcovku, pražce i kolejové lože. V závěru jsou uvedeny nástroje analýzy umožňující ocenit kvalitu pražcového podloží.

Anglický abstrakt

Presently increased amount of failures of crossings occurred in reconstructed railway corridor tracks in Czech Republic. Many times the change of bearer support was identified as a reason for the failures. The article is focused on methods of measurement and evaluation for bearer deflection under vehicle loads. The measurement of vibration parameters is presented for particular elements of permanent way, i.e. for frog, bearer and ballast bed as well. The analysis tools for evaluation of ballast and superstructure quality are presented.

Klíčová slova

železniční stavby, výhybky a výhybkové konstrukce

Klíčová slova v angličtině

railway structures, switches and crossings

Autoři

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

Rok RIV

2008

Vydáno

11. 3. 2008

Nakladatel

Spoľočnosť PSKD

Místo

Bratislava

Strany od

13-1

Strany do

13-6

Strany počet

6