Detail publikace

Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu

PLÁŠEK, O. SVĚRÁK, M. SVOBODA, R.

Originální název

Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu

Anglický název

Influence Of The External Environment On The Installation Of Continuous Welded Track And Its Service Behaviour

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Aby byla kolej s průběžně svařenými kolejnicemi – bezstyková kolej – bezpečná a spolehlivá z hlediska provozu, je nutné při jejím navrhování a zřizování pečlivě dodržovat množství podmínek. K zásadním parametrům, které rozhodnou o bezpečnosti bezstykové koleje, je tzv. upínací teplota kolejnic a prostorová poloha koleje. Stav dýchajícího konce, kde kolejnice vykazují podélný pohyb je ovlivněn celou historií působení vnějších podmínek, které na něj působí. Na základě aktuální teploty je však možné určit krajní meze pro požadované veličiny. Článek uvádí teoretické předpoklady a následně zkušenosti zhotovitele s výše uvedenými jevy v bezstykové koleji.

Anglický abstrakt

Several requirements have to be strictly fulfilled to ensure safe and reliable performance of continuous welded rail when designing and installing it. The basic parameters that determine the safety of the continuous welded rail are the so-called neutral temperature and the spatial position of the track. The state of the breathing end, where the rails longitudinally move, is influenced by the entire history of the effects caused by changing of the external conditions acting on it. Based on actual temperature, however, it is possible to specify the limits for the required quantities. The paper presents the theoretical assumptions and subsequently, the contractor's experience with the phenomena mentioned above in the continuous welded rail.

Klíčová slova

Železniční stavby, železniční svršek, bezstyková kolej

Klíčová slova v angličtině

Railway structures, permanent way, continuous welded rail

Autoři

PLÁŠEK, O.; SVĚRÁK, M.; SVOBODA, R.

Vydáno

19. 9. 2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-02876-5

Kniha

Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií

Číslo edice

1

Strany od

26

Strany do

34

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT159515,
  author="Otto {Plášek} and Michal {Svěrák} and Richard {Svoboda}",
  title="Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu",
  booktitle="Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií",
  year="2019",
  number="1",
  pages="26--34",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-02-02876-5"
}