Detail publikace

Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. SVOBODA, R. HRUZÍKOVÁ, M.

Originální název

Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení

Anglický název

Analysis of Railway Track Stiffness for Dynamic Loading

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je věnovaný analýze kvality pražcového podloží při dynamickém zatížení pomocí měření svislého zatlačení pražců v kolejovém loži. V současné době bylo pozorováno množství závad geometrické polohy koleje v souvislosti s příliš vysokým namáháním kolejového lože, které způsobuje nepravidelné poklesy kolejového roštu. Vzniklé nepravidelnosti kolejové jízdní dráhy ve zpětné vazbě vedou ke zvýšení dynamického zatížení a k rozvoji dalších vad železničního svršku, např.: praskání srdcovek, příčné trhliny pražců, vytrhávání vrtulí apod. Analýza chování pražců v kolejovém loži zahrnuje jak teoretickou tak praktickou část. Za účelem nalezení příčiny a mechanismu vad a poruch bylo uskutečněno množství měření jak v běžné koleji, tak ve výhybkách. Záznamy svislých pohybů betonových pražců byly analyzovány popisně a byl nalezen způsob vyčíslení svislé spojité tuhosti kolejové jízdní dráhy. V závěru je uvedeno několik základních ukázek tohoto hodnocení.

Anglický abstrakt

The paper is focused on analysis of railway track for dynamic loading by measurements of concrete sleepers in ballast bed. Recently railway companies found overloading of ballast bed under concrete sleepers. This overloading causes an irregular settlement of track length and consequently a decrease of track quality. Such deterioration leads to significantly higher dynamic effects, which cause defects or failures of permanent way elements, e.g. failures of frogs, cracks of the sleepers, breakage of screws etc. The analysis of the concrete sleeper behaviour includes theoretical and experimental parts. The large amount of measurements of vibration parameters has been done in plain track and in switches and crossings. The goal of the measurement usually was identification of failure and defects mechanism. The records of vertical displacements were analysed or qualitatively either quantitatively. The basic examples are attached at the end of the paper.

Klíčová slova

železniční svršek, tuhost kolejové jízdní dráhy

Klíčová slova v angličtině

permanent way, track stiffness

Autoři

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

Rok RIV

2007

Vydáno

25. 10. 2007

Nakladatel

VUT v Brně, FAST

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-543-3

Kniha

Experiment 07. Sborník

Číslo edice

1

Strany od

371

Strany do

378

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT28567,
  author="Otto {Plášek} and Jaroslav {Smutný} and Richard {Svoboda} and Miroslava {Hruzíková}",
  title="Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení",
  booktitle="Experiment 07. Sborník",
  year="2007",
  number="1",
  pages="371--378",
  publisher="VUT v Brně, FAST",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-543-3"
}