Detail publikace

Použití pružných prvků v konstrukci koleje

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. HRUZÍKOVÁ, M. SVOBODA, R.

Originální název

Použití pružných prvků v konstrukci koleje

Anglický název

The Use of Elastic Elements in Railway Track

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Pražce s pružnou ložnou plochou se podle zkušeností zahraničních železničních správ jeví jako vhodný prvek pro snížení namáhání kolejového lože. V roce 2008 byly v České republice zřízeny dva zkušební úseky s pražci s pružnou ložnou plochou. Jeden úsek v oblouku s malým poloměrem, druhý úsek pro výhybku. V článku jsou uvedeny charakteristiky zkušebních úseků a získané výsledky z prvních měření.

Anglický abstrakt

The under sleeper pads are suitable elements for decreasing of ballast bed stresses according to foreign railway authority. There were built up two test track sections with under sleeper pads in the Czech Republic in 2008. One test section is in a narrow curve, the other is in a turnout. The parameters of the test track sections and results from measurements are described in the article.

Klíčová slova

zkušební úsek, pražce s pružnou ložnou plochou, zatlačení koleje, zatlačení pražců, zrychlení vibrací

Klíčová slova v angličtině

trial section, under sleeper pads, rail deflection, sleeper deflection, vibration acceleration

Autoři

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

Rok RIV

2009

Vydáno

10. 3. 2009

Nakladatel

FO ART, s.r.o. Bratislava

Místo

Bratislava, SK

ISBN

978-80-88973-50-8

Kniha

5. Fórum kol'ajovej dopravy

Číslo edice

1

Strany od

121

Strany do

125

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT28988,
  author="Otto {Plášek} and Jaroslav {Smutný} and Miroslava {Hruzíková} and Richard {Svoboda}",
  title="Použití pružných prvků v konstrukci koleje",
  booktitle="5. Fórum kol'ajovej dopravy",
  year="2009",
  number="1",
  pages="121--125",
  publisher="FO ART, s.r.o. Bratislava",
  address="Bratislava, SK",
  isbn="978-80-88973-50-8"
}