Detail publikace

Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR

SVOBODA, R. PLÁŠEK, O. HRUZÍKOVÁ, M.

Originální název

Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR

Anglický název

Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V současné době jsou v České republice zkoušeny pražce s pružnou ložnou plochou s cílem snížení namáhání kolejového lože a homogenizace svislých posunů železniční tratě. Pro použití těchto pražců je nutné zkoušení a ověřování kvality pružné ložné plochy. Jsou předepsány zkoušky pro stanovení materiálových vlastností i speciální zkoušky výsledných podložek, nicméně v různých zemích jsou stanovené různé zkušební postupy. Přitom je možné zkoušet jak celé pražce tak jen zkušební vzorky s podpražcovými podložkami. Zdá se, že nejvhodnější postup je stanoven německou normou BN 918 145-1 (zkoušky statických a dynamických modulů ložnosti). Přesto i v tomto zkušebním postupu je několik vážných problémů. Cílem příspěvku je srovnání statických modulů ložnosti získaných na štěrkové zkušební desce a na vyvinuté geometrické zatěžovací desce. Tato zkušební deska může odstranit problémy s deskou podle BN 918 145-1 a zároveň respektuje uložení pražce v kolejovém loži. V příspěvku jsou porovnány výsledky statických modulů ložnosti získaných na štěrku, štěrkové zatěžovací desce, profilované geometrické desce a hladké desce.

Anglický abstrakt

These days sleepers with under sleeper pads (USP) are tested in Czech Republic with the aim to reduce compression stress in ballast bed and to homogenize vertical stiffness of railway track. Testing and certifying of under sleeper pads quality is necessary for these sleepers for specific application. Tests for assessment material properties and special tests for products are specified. Different procedures of special tests are defined in various countries. Both whole sleepers and samples of USP are tested. The tests according to BN 918 145-1 (tests of static and dynamic bedding modulus) are most suitable in term of form of testing, but there are some problems in these tests. The goal of work is the comparison of static bedding modulus tests received by both Germany test plate and new developed test plate. This plate could remove problems with BN 918 145-01plate and respect support of sleepers with USP in ballast bed. Results of this comparison and values of static bedding modulus received with ballast, ballast test plate, plain test plate, profiled geometrically defined test plate are shown in this paper.

Klíčová slova

podpražcové podložky, statický modul ložnosti. zatěžovací deska

Klíčová slova v angličtině

under sleeper pads, static bedding modulus, test plate

Autoři

SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

Rok RIV

2009

Vydáno

20. 4. 2009

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

XII. International scientific conference, Transport structures

Číslo edice

1

Strany od

115

Strany do

118

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT31818,
  author="Richard {Svoboda} and Otto {Plášek} and Miroslava {Hruzíková}",
  title="Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR",
  booktitle="XII. International scientific conference, Transport structures",
  year="2009",
  number="1",
  pages="115--118",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-629-4"
}