Detail publikace

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. SVOBODA, R. HRUZÍKOVÁ, M.

Originální název

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací

Anglický název

Tramway Trackform Featuring Measures against Noise and Vibration Propagation

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřený na oblast šíření hluku a vibrací od tramvajové dopravy. V úvodu je pojednáno o zdrojích hluku a vibrací a o základních opatřeních vedoucích ke snížení hluku a vibrací od kolejové dopravy.Dále je věnována pozornost doporučeným zásadám návrhu samotných prvků konstrukce tramvajové dráhy. a navrženým sestavám pro požadované návrhové situace. V závěru jsou uvedena doporučení pro volbu konstrukce a uvedeny závěry z hlediska nákladů na životní cyklus.

Anglický abstrakt

The paper is aimed at the field of noise and vibration propagation from the tramway track. In the first part the sources of noise and vibration as well as principal measures for reduction of noise and vibration from the tramway traffic are described. Futher part is focused on the recommanded principles of the tramway track design and on the trackforms for the required design situacions. The ends with recommendations for the choices of proper trackform and with conclusions concerning live-cycle-cost.

Klíčová slova

tramvajová dráha, hluk a vibrace, tramvajový svršek

Klíčová slova v angličtině

tram track ,noise end vibration, tram superstructure

Autoři

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

Rok RIV

2010

Vydáno

6. 12. 2010

Nakladatel

KPM Consult, a.s.

Místo

Brno

ISSN

1210-3942

Periodikum

Nová železniční technika

Ročník

18

Číslo

6

Stát

Česká republika

Strany od

15

Strany do

19

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT50685,
  author="Otto {Plášek} and Jaroslav {Smutný} and Richard {Svoboda} and Miroslava {Hruzíková}",
  title="Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací",
  journal="Nová železniční technika",
  year="2010",
  volume="18",
  number="6",
  pages="15--19",
  issn="1210-3942"
}