Detail publikace

Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou

PLÁŠEK, O. HRUZÍKOVÁ, M. SVOBODA, R.

Originální název

Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou

Anglický název

Design of Test Track Section with a Turnout on Concrete Bearers with Elastic Bottom Surface

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je zaměřen na návrh zkušebního úseku pro výhybku s pražci s pružnou ložnou plochou. Použití těchto pražců vede ke snížení namáhání kolejového lože a následně ke zvýšení stability geometrických parametrů koleje. Návrh rozložení podpražcových podložek ve výhybce J60-1:12-500-I vycházel ze statické analýzy. Sestaven byl detailní model výhybky metodou konečných prvků. Pozornost byla věnována především homogenizaci svislé tuhosti kolejové jízdní dráhy. Výsledky statické analýzy byly využity jako podklad pro výrobu pražců s pružnou ložnou plochou, které byly použity ve výhybce ve zkušebním úseku v žst. Planá nad Lužnicí. V článku je dále uveden popis uspořádání zkušebního úseku a návrh na sledování a měření v rámci provozního ověřování.

Anglický abstrakt

Sleepers with elastic bottom surface provide a decrease in ballast sresses and thus an increase of track geometry stability. The design of under sleeper pad lazout in the turnout J60-1:12-500-I was based on the static analysis. Detail model of the turnout was built up using a finite element method. The results of the static analysis served for manufacturing of concrete bearers with elastic bottom surface, which were used for turnout in the test track section in the station Planá nad Lužnicí.

Klíčová slova

podpražcové podložky, výhybky a výhybkové konstrukce

Klíčová slova v angličtině

under sleeper pads, switches and crossings

Autoři

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

Rok RIV

2008

Vydáno

8. 4. 2008

Nakladatel

SŽDC s.o.

Místo

Liberec

ISBN

978-80-254-1554-2

Kniha

Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008

Strany od

97

Strany do

107

Strany počet

11

BibTex

@inproceedings{BUT32618,
  author="Otto {Plášek} and Miroslava {Hruzíková} and Richard {Svoboda}",
  title="Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou",
  booktitle="Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008",
  year="2008",
  pages="97--107",
  publisher="SŽDC s.o.",
  address="Liberec",
  isbn="978-80-254-1554-2"
}