Ing.

Jiří Smilek

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – odborný asistent

+420 54114 9483, +420 54114 9375, +420 54114 9402
smilek@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Smilek, Ph.D.

Projekty

 • 2022

  Deepening of knowledge about hydrogels with the controlled internal structure – Czech-Austrian bilateral cooperation, zahájení: 15.10.2022, ukončení: 15.12.2022
  Detail

  GA22-04828S, Nový směr k udržitelným stavebním materiálům prostřednictvím pokročilých povrchových úprav na bázi lithných silikátů, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2021

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Stanovení krystalického/amorfního podílu aktivní farmaceutické ingredience (API) - Vilanterol, zahájení: 23.02.2021, ukončení: 08.03.2021
  Detail

 • 2020

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Studium vlivu aplikace biouhlu na charakter půdní organické hmoty - od multidisciplinární metodiky po interpretaci na molekulární úrovni, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Cesta k vývoji organických přísad pro systémy na bázi alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  KORES - výzkum a vývoj nových a ekologicky šetrných hmot a výrobků pro kancelářské použití, zahájení: 17.12.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  INTERACTIONS OF DIFFERENT (METHYLATED) HUMIC ACIDS WITH ORGANIC IONIC COMPOUNDS, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Fyzikálně-chemická charakterizace aktivních farmaceutických přípravků, zahájení: 02.06.2018, ukončení: 29.08.2018
  Detail

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Výzkum a charakterizace různých typů barev, zahájení: 18.01.2018, ukončení: 20.04.2018
  Detail

  Výzkum UV stability akrylových barev, zahájení: 15.01.2018, ukončení: 15.11.2018
  Detail

 • 2017

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Testování vliv obsahu vybraných prvků prstových barev a analýza tepelné stability vypalovacích barev – Terno Colour, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Příprava kosmetické emulze z práškového TiO2 ve srovnání s emulzí připravované z dispergovaného TiO2, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2016

  Příprava kosmetické emulze z práškového TiO2 ve srovnání s emulzí připravované z dispergovaného TiO2, zahájení: 15.09.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vývoj senzorů na bázi nanoporézních membrán s řízenou iontovou propustností, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Vývoj kapalinového senzoru - I. etapa, zahájení: 09.01.2014, ukončení: 02.11.2015
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail