Detail projektu

Vývoj senzorů na bázi nanoporézních membrán s řízenou iontovou propustností

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Podstatou řešení předloženého projektu je optimalizace přípravy nanoporézních aluminových membrán z hlediska jejich propustnosti resp. bariérových vlastností. Dosažené výsledky poslouží coby základ pro posouzení aplikačního potenciálu vyvíjených membrán při konstrukci elektrochemických zařízení pro detekci látek v roztocích. Navrhovaný projekt prohloubí již probíhající úzkou spolupráci mezi FEKT VUT a FCH VUT, zároveň navýší konkurenceschopnost zúčastněných pracovišť v oblasti aplikovaného výzkumu senzorických systémů.

Označení

FCH/FEKT-J-15-2663

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Characterization of Nanoporous Membranes with Controlled Permeability. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 133-137. ISSN: 2336-7210.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Prepration and Utilization of Alumina Oxide Membranes for Sensor Devices. Materials Science Forum, 2015, vol. 9, no. 851, p. 159-164. ISSN: 0255-5476.
Detail

SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. SPECIFIC PERMEABILITY OF NANOPOROUS ALUMINA MEMBRANES STUDIED BY DIFFUSION CELL TECHNIQUE. In NANOCON 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. p. 348-353. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; HUBÁLEK, J. Study of nanoporous alumina membranes by electrochemical method. In Proceedings of abstracts. 1. Ostrava: Tanger, 2015. p. 354-359. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail