Detail projektu

Vývoj kapalinového senzoru - I. etapa

Období řešení: 09.01.2014 — 02.11.2015

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2014-01-09 - 2015-11-02)

O projektu

Projekt se zaměřuje na experimentální ověření vybraných fyzikálně-chemických a analytických technik pro využití při návrhu on-line senzoru pro detekci obsahu vody v technologické kapalině dle požadavků zadavatele.

Popis anglicky
The project focuses on the experimental testing and evaluation of applicability of selected physico-chemical and analytical techniques in designing an on-line sensor for monitoring of the water content in the technological liquid.

Klíčová slova
fyzikálně-chemická analýza; obsah vody; senzory

Klíčová slova anglicky
physico-chemical analysis; water content; sensors

Označení

HS16459224

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (09.01.2014 - 02.11.2015)