Detail projektu

Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména literatura, aktivní účast studentů na konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních výstupů.

Označení

FCH-S-14-2250

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Al Mahmoud Alsheikh Amer, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Burdíková Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Buteková Silvia, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dohnalová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Doskočil Leoš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dřímalková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hnyluchová Zuzana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holíková Lenka, Ing. - spoluřešitel
Hrabal Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrudíková Radka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janů Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klímová Edita, Ing. - spoluřešitel
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koutný Jan, Ing. - spoluřešitel
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvílová Romana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lippay Josef, Ing. - spoluřešitel
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Michalicová Petra, Ing. - spoluřešitel
Miková Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mondek Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mourycová Jana, Ing. - spoluřešitel
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nováková Jana, Ing. - spoluřešitel
Omasta Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omelka Ladislav, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pilgrová Tereza, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Polcerová Marie, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Procházka Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Řádková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Samohýl Vít, Ing. - spoluřešitel
Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Solná Irena, Ing. - spoluřešitel
Šafaříková Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Štěpánková Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tomáš Jiří, doc. RNDr., Dr. - spoluřešitel
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trhlíková Lucie, Ing. - spoluřešitel
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Veverková Radka, Ing. - spoluřešitel
Věžníková Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Vrchotová Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Žídek Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. How the interactions with humic acids affect the mobility of ionic dyes in hydrogels – 2. Non-stationary diffusion experiments. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2014, vol. 75, no. 1, p. 41-50. ISSN: 1381-5148.
Detail

PEPELIAEV, S.; HRUDÍKOVÁ, R.; SMIRNOU, D.; ČERNÝ, Z. Colorimetric enzyme-coupled assay for hyaluronic acid determination in complex samples. European Polymer Journal, 2017, vol. 94, no. 94, p. 460-470. ISSN: 0014-3057.
Detail

SMILEK, J.; KOLESA, P.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru interakcí s anionaktivními barvivy. In Studentská vědecká konference 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359-0.
Detail

KALINA, M.; CHYTILOVÁ, A.; KLUČÁKOVÁ, M. Studium Agregace Huminových Kyselin Pomocí Technik Rozptylu Světla. In Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359-0.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. Radical products of N-alkyl benzylamines prepared by the reaction with some peroxo and lead (IV) agents. Program & Abstract Book. Praha: 2014. p. 126-126.
Detail

KALINA, M.; CHYTILOVÁ, A.; KLUČÁKOVÁ, M. Deeper Research of Structural Changes of Humic Acids Using Light Scattering Techniques. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. p. 59-63. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M.; ENEV, V. Methylation of humic acids - the impact on the reactivity studied by diffusion techniques. In XIV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 137-141. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

HEJNÁ, J.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F.; HALASOVÁ, T. Hyaluronan Micro- And Nanoparticles. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2014. p. 44-46. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

SZEWIECZKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Fluorescence Study Of Mixed Micelles Formation. In XIV. Pracovní setkání fyzikálníchchemiků, Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, Brno, 2014. p. 156-159. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Utilization of fluorescence spectroscopy for studying of the interactions in dried systems of biopolymer and hydrophobic species. In Sborník příspěvků XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. p. 91-94. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. EFFECT OF BITUMEN ON SORPTION PROPERTIES OF LIGNITE. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 28-31. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; NOVÁK, F. Study of structure and chemical composition of soil humic substances isolated from Humic Podzol. In Sborník příspěvků – XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2014. p. 23-27. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; VÁLKOVÁ, D.; PEKAŘ, M. Hydrogen peroxide oxidation of humic acids and lignite. FUEL, 2014, vol. 134, no. 10, p. 406-413. ISSN: 0016-2361.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Preparation of inkjet printed electrochemical transistors based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate. 2014. p. 156-156.
Detail

HRABAL, M.; VALA, M.; DZIK, P.; WEITER, M. Optimization of physical properties of inks for material ink-jet printing. 2014. p. 162-162.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití izotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu. In Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359-0.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; DRÁPELOVÁ, I.; ENEV, V. Characterization of Compost and Soil Humic Substances by Fluorescence Spectroscopy. Journal of Life Sciences, 2014, vol. 8, no. 4, p. 364-372. ISSN: 1934-7391.
Detail

DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; ENEV, V.; KALINA, L.; PEKAŘ, M. Study of water - extractable fractions from South Moravian lignite. ENVIRON EARTH SCI, 2015, vol. 73, no. 7, p. 3873-3885. ISSN: 1866-6280.
Detail

SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M. The Impact of Methylation of IHSS Humic Acids on the Reactivity Studied by Diffusion Techniques. Natural Organic Matter: Structure-Dynamics Innovative Applications. Ioannina: 2014. p. 152-153.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. On the role of humic acids'carboxyl groups in binding charged organic compounds. Natural Organic Matter: Structure-Dynamics Innovative Applications. Ioannina: 2014. p. 146-147.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V. Influence of Different Sources of Humic Acids, Applied Pre-treatment and Modifications on Their Behaviour in Aqueous Solutions. Natural Organic Matter: Stucture-Dynamics Inovative Application. Ioannina, Greece: 2014. p. 275-276.
Detail

SZEWIECZKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Fluorescence study of DPTAP and hyaluronic acid mixtures. Chemické listy. Chemické listy. Czech Chemical Society, 2014. p. 771-772. ISSN: 0009-2770.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; BORŮVKOVÁ, T.; MRAVEC, F.; ČÁSLAVSKÝ, J.; PEKAŘ, M. The use of gas chromatography for determination of residual tert-butanol in dried systems of hyaluronana and fluorescence probes. Chemické listy. Chemické listy. Czech Chemical Society, 2014. p. 772-772. ISSN: 0009-2770.
Detail

ENEV, V.; NOVÁK, F.; KLUČÁKOVÁ, M. Chemical and Spectroscopic Characterization of Humic Substances Isolated from South-Bohemian Peat. Book of Abstracts: Natural Organic Matter: Structure-Dynamics Innovative Applications. Ioannina, Greece: Printing Office, University of Ioannina, 2014. p. 226-227.
Detail

BOJŇANSKÁ, E.; KALINA, M.; PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; VESELÝ, M.; PEKAŘ, M.; JAMPÍLEK, J. Determination of Critical Parameters of Drug Substance Influencing Dissolution: A Case Study. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1110-7243.
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; MASON, N.; MATEJČÍK, Š. Atmospheric pressure glow discharge generated in nitrogen-methane gas mixture: PTR-MS analysis of exhaust gas. HAKONE XIV - Book of Contributions. Greifswald: 2014. p. P2-03-06-1 (P2-03-06-5 p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; TRUNEC, D. Addition of mercury traces to nitrogen post-discharge. Proceedings of 9th International Conference on Plasma Assisted Technologies. St. Petersburg: 2014. p. 68-71.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; GRAHAM, W.; JANOVÁ, D.; KELSEY, C.; KRČMA, F. Reduction of the corrosion layers on glass and ceramics archaeological artifacts using underwater discharge. Proceedings of 9th International Conference on Plasma Assisted Technologies. St. Petersburg: 2014. p. 48-50.
Detail

KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; NEZBEDOVÁ, E.; LACH, R. Plasma Treatment of CaCO3 Nanoparticles for Application in Polypropylene Nanocomposites. In Proceedings of The X Symposium of Belarus and Serbia on Physics and Diagnostics of Laboratory and Astrophysical Plasmas. Belgrade: 2014. p. 58-61. ISBN: 978-86-84539-12-2.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; OBRADOVIČ, B.; DOJČINOVIČ, B.; KRČMA, F.; KURAICA, M. Comparison of Liquid and Gas Phase Plasma Reactors for Decolorization of Reactive Azo Dyes. Proceedings of The X Symposium of Belarus and Serbia on Physics and Diagnostics of Laboratory and Astrophysical Plasmas. Belgrade: 2014. p. 53-53. ISBN: 978-86-84539-12-2.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; TRUNEC, D.; KRČMA, F. Study of nitrogen flowing afterglow with mercury vapor injection. The Journal of Chemical Physics, 2014, vol. 141, no. 15, p. 154307-1 (154307-9 p.)ISSN: 0021-9606.
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; WATSON, J.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; MASON, N.; HORVÁTH, G.; MATEJČÍK, Š. Gas Chromatography Analysis of Discharge Products in N2-CH4 Gas Mixture at Atmospheric Pressure: Study of Mimic Titan's Atmosphere. Contributions to Plasma Physics, 2015, vol. 55., no. 6., p. 470-480. ISSN: 1521-3986.
Detail

KRČMA, F.; KALINA, L.; NEZBEDOVÁ, E.; POSPÍŠIL, L.; DOMBKOVÁ, J.; LACH, R.; GRELLMANN, W. New Polypropylene Particulate Composite Prepared Using Plasma Treated CaCO3 Nanoparticles. Rubber Fibres Plastics International, 2016, vol. 11, no. 1, p. 52-57. ISSN: 1863-7116.
Detail

HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; GUAITELLA, O. Influence of diaphragm configuration on DC diaphragm discharge breakdown in electrolyte solution. 6th International Workshop and SummerSchool on Plasma Physics - Book of Abstracts. Sofia: 2014. p. 51-51.
Detail

HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; GUAITELLA, O. Influence of diaphragm configuration on DC diaphragm discharge breakdown in electrolyte solution. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 768, no. 1, p. 012018-1 (012018-4 p.)ISSN: 1742-6588.
Detail

LACKO, M.; AL MAHMOUD ALSHEIKH, A.; PAPP, P.; MATEJČÍK, Š. The ligand dissociations from MPS, DMPS and TMPS moecules by electron impact. In Proceedings of CEPAS 6. Bratislava: 2014. p. 53-57. ISBN: 978-80-8147-021-9.
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; MASON, N.; MATEJČÍK, Š. Atmospheric pressure glow discharge generated in nitrogen-methane gas mixture: PTR-MS analysis of exhaust gas. HAKONE XIV - Book of Abstracts. Greifswald: 2014. p. 73-73.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. EPR study of radical products generated from N-alkyl benzylamines by the action of some peroxo and lead (IV) agents. Monatshefte fuer Chemie, 2015, vol. 146, no. 1, p. 79-87. ISSN: 0026-9247.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M. Transport of Cu(II) ions in humic gels - influence of reactive functional groups of humic acids. ECIS 2014 28 th Conference of The European Colloid and Interface Society. Haifa: Technion Israel Institute of Technology, 2014. p. 70-70.
Detail

SVOBODA, V.; DVORNOVA, A.; DEJARNAC, R.; PROCHÁZKA, M.; ZAPRYANOV, S.; AKHMETZHANOV, R.; BOGDANOVA, M.; DIMITROVA, M.; DIMITROV, Z.; HLAVATÁ, L.; IVANOV, K.; KRUGLOV, K.; MARINOVA, P.; MASHEROV, P.; MOGULKIN, A.; MLYNÁŘ, J.; STOCKEL, J.; VOLYNETS, A. Remote operation of the GOLEM tokamak with hydrogen and helium plasmas. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 768, no. 1, p. 012002-1 (012002-8 p.)ISSN: 1742-6596.
Detail

DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. The analytical centrifuge LUMiSizer as a useful tool for the characterization of nanoparticles. Frontiers in material and life sciences. 2014. p. 113-113. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

SMILEK, J.; KOLESA, P.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. The Reactivity of Cationic Biopolymer Studied by Interactions with Organic Dyes. Frontiers in material and life sciences. Brno: CEITEC, 2014. p. 216-216. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

SZEWIECZKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Utilization of pyrene 1:3 ratio method in study of cationic lipid and hyaluronic acid mixtures. Frontiers in material and life sciences. 2014. p. 220-220. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Optimization of transport liquid substances through natural porous material. Frontiers in Material and Life Sciences. Brno: CEITEC, 2014. p. 167-167. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Fluorescence probes as indicators of the interactions between biopolymer and hydrophobic species supported by drying method. Frontiers in Material and Life Sciences. First edition. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. p. 179-179. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

ENEV, V.; NOVÁK, F.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Physicochemical and Spectroscopic Characterization of Humic and Fulvic Acids Isolated from South-Bohemian Peat. Book of Abstract: CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". Masarykova univerzita, Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2014. p. 121-121. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

KALINA, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Light Scattering Techniques Applied for the Study of Aging of Biopolymers and Biocolloids. CEITEC Annual Conference - "Frontiers in Materials and Life Sciences". Brno: Masaryk University, 2014. p. 143-143. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. New Approach for Characterization and Study on Reactivity of Biomaterials. In Nanocon 2014 Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2014. p. 808-813. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Time-Resolved Fluorescence Spectra of Different Soil Humic Acids and Standard IHSS Elliott Soil. Conference Proceedings, 6th International Conference November 5th–7th 2014, Hotel Voronez 1, Brno, Czech Republic, EU. 2014 TANGER Ltd., Ostrava. AMOS repro Ltd., Čs. Legií 8, 702 00 Ostrava, Česká republika, EU: TANGER Ltd., Keltičkova 62, 710 00, Ostrava, Česká Republika, EU, 2014. p. 168-169. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Penetration of fertilizers based on humic substances through plant cuticles. Nanocon 2014 Conference proceedings. Ostrava: 2014. p. 125-125. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

CHYTILOVÁ, A.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Distribuce velikosti částic a zeta potenciál jako základní charakteristiky chování huminových kyselin v roztocích. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislavě, 2014. s. 240-241. ISBN: 978-80-227-4268-9.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J. Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly. Sborník anotací bakalářských a dilomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: 2014. s. 27-27. ISBN: 978-80-87604-68-7.
Detail

KOLESA, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů. In Chemie je život, Studentská konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyńova 464/118, 61200 Brno, 2014. s. 95-100. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; NOVÁK, F. Spectroscopic and Structural Analysis of Humic Substances Isolated from Forest Soil Humic Podzol - Locality Krkonoše, Czech Republic. In Studentská odborná konference: Chemie je život 2014, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 216-222. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Simple diffusion techniques for determination of substances penetrated through plant cuticles. In Chemie je život - Studentská konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. p. 315-321. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

LACKO, M.; PAPP, P.; AL MAHMOUD ALSHEIKH, A.; ŽÍDEK, J.; KRČMA, F.; MATEJČÍK, Š. A complex study of electron impact ionisation and dissociation of methyl-, dimethyl- and trimethylphenylsilane. In 20th Symposium on Application of Plasma Processes & COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids - Book of Contributed Papers. Bratislava: 2015. p. 210-213. ISBN: 978-80-8147-027-1.
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. et al. Atmospheric pressure glow discharge generated in nitrogen-methane gas mixture: PTR-MS analyzes of the exhaust gas. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2015, vol. 71, no. 2, p. 20806-20810. ISSN: 1286-0042.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; TRUNEC, D.; KRČMA, F. Determination of the Nitrogen Atom Wall Recombination Probability in Late Afterglow. In 20th Symposium on Application of Plasma Processes & COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids – Book of Contributed Papers. Bratislava: Comenius University, 2015. p. 200-203. ISBN: 978-80-8147-027-1.
Detail

HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M. Microrheological study of hyaluronan based system for dermal delivery applications. Abstractbook. 1. 2015.
Detail

HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M.; BJALONČÍKOVÁ, P.; VENEROVÁ, T.; MRAVEC, F.; KUBALA, L.; KARAS, P; VÍTEČEK, J. A simple microviscometric approach based on Brownian motion tracking. 2015. p. 171-171.
Detail

KÁČEROVÁ, S.; GUNDE, M. K.; VESELÝ, M. Spectroscopic study of inkjet inks. In Wood, Pulp & Paper; Polygrafia Academica 2014. Bratislava: 2014. p. 64-70. ISBN: 978-80-227-3340-3.
Detail