Detail projektu

Nový směr k udržitelným stavebním materiálům prostřednictvím pokročilých povrchových úprav na bázi lithných silikátů

Období řešení: 01.01.2022 — 31.12.2024

O projektu

Za posledních desetiletí byla obsáhle studována možnost využití povrchových úprav betonu. V tomto ohledu se stává v technologii betonu stále populárnější ošetřování pomocí roztoků křemičitanů, zejména pokud se jedná o předcházení poškození betonu v souvislosti s jeho vystavením extrémně agresivním prostředím. Zároveň v dnešní době významně narůstá podíl produkovaných lithných křemičitanů určených pro povrchové úpravy betonu na úkor sodných nebo draselných, a proto je cílem tohoto projektu vývoj nové generace povrchových úprav na bázi lithných silikátů, které budou zdokonaleny přídavkem organických přísad. Významný cíl navrhovaného projektu představuje rovněž hlubší pochopení mechanismů interakce mezi roztoky křemičitanů s cementovým podkladem, stejně tak i následný přímý dopad na trvanlivost ošetřovaných betonů. Získané znalosti pomohou předpovědět živostnost povrchově ošetřených betonů a otevřou příležitost k výrobě více udržitelných stavebních materiálů.

Klíčová slova
beton; povrchová úprava; lithný křemičitan; povrchově aktivní látka; mikro-charakterizace; trvanlivost;

Označení

GA22-04828S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (08.03.2021 - nezadáno)
CMV - laboratoř anorganických materiálů
- příjemce (08.03.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2022-04-13 - 2024-12-31)

Výsledky

ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; FLÁDR, J.; BÍLÝ, P.; BOJANOVSKÝ, J. The treatment of cementitious surface by selected silicate sealers. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2022) 06/06/2022 - 09/06/2022 Telc, Czechia. Journal of Physics: Conference Series. 2022. p. 1-9. ISSN: 1742-6596.
Detail

CÁBA, V.; KALINA, L.; FLÁDR, J. Optimization of the standard procedure for the determination of liquid water permeability for samples surface-treated using a lithium silicate solution. Chémia a technológie pre život 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; SMILEK, J.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLÝ, P.; FLÁDR, J. Towards sustainable building materials through lithium silicate densifiers. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting. 2022. p. 241-242.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; KALINA, L.; KOCÁB, D.; ILIUSHCHENKO, V.; FLÁDR, J.; BÍLÝ, P. Determination of surface properties of treated cement pastes by acoustic methods and scratch test - pilot experiments. In International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting. MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences, 2022. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail