Detail projektu

Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum fyzikálně-chemických procesů v oblastech biopolymerů, plazmové chemie i materiálového inženýrství. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i hlubší poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména aktivní účast studentů na mezinárodních konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních aktivit. Část prostředků bude využita i na podporu informačnch zdrojů.

Označení

FCH-S-15-2670

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Burdíková Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dohnalová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Doskočil Leoš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dřímalková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hnyluchová Zuzana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holíková Lenka, Ing. - spoluřešitel
Holínková Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horák Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrabal Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrudíková Radka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chytil Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janů Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klímová Edita, Ing. - spoluřešitel
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koutný Jan, Ing. - spoluřešitel
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvílová Romana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krouská Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lippay Josef, Ing. - spoluřešitel
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Michalicová Petra, Ing. - spoluřešitel
Miková Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mondek Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nováková Jana, Ing. - spoluřešitel
Omasta Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omelka Ladislav, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pilgrová Tereza, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Polcerová Marie, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Řádková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smilková Marcela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Solná Irena, Ing. - spoluřešitel
Tomáš Jiří, doc. RNDr., Dr. - spoluřešitel
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trhlíková Lucie, Ing. - spoluřešitel
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Věžníková Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Vrchotová Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; MIKA, F. Corrosion Layers Treatment in Low Temperature Low Pressure Hydrogen Plasma. Proceedings of 9th International Conference on Plasma Assisted Technologies. St. Petersburg: 2014. p. 50-52.
Detail

SIMULESCU, V.; MONDEK, J.; KALINA, M.; PEKAŘ, M. Kinetics of long-term degradation of different molar mass hyaluronan solutions studied by SEC-MALLS. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2015, vol. 111, no. 1, p. 257-262. ISSN: 0141-3910.
Detail

ZMEŠKAL, O.; TRHLÍKOVÁ, L.; DOHNALOVÁ, L. Study of Thermal Properties of Insulating Materials. AIP Conference Proceedings, 2015, vol. 1648, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1551-7616.
Detail

ZMEŠKAL, O. Preface of the “Symposium on Environmental Impact on the Degradation of Historical Masonry: Computational Simulations and Experimental Measurements”. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, 2015. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-1287-3. ISSN: 1551-7616.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Role of humic acids in transport of charge organic compounds as revealed by combination of simple laboratory diffusion techniques. ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. San Francisco, CA: American Chemical Society, 2015. p. 154-155. ISSN: 0065-7727.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Biocompatibilization of micelles by hyaluronan. 1st European Conference on Pharmaceutics - Abstractbook. Reims, France: 2015.
Detail

ENEV, V.; NOVÁK, F.; KLUČÁKOVÁ, M. Elemental analysis, FTIR and 13C NMR of humic substances isolated from forest soil. CEITEC PHD RETREAT, Valtice 23-24 April 2015, Book of abstracts. First edition, Brno 2015. Brno: Masaryk University, 2015. p. 40-40. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Barrier properties of natural biopolymers studied by innovative diffusion techniques. Ceitec PhD Retreat. 1. Brno: 2015. p. 76-76. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

MONDEK, J.; DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Using the analytical centrifuge to characterize of magnetic particles. CEITEC PHD RETREAT. 2015. p. 105-105. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Fluorescence study of systems with native hyaluronan and hydrophobic solutes treated by drying method. CEITEC Phd Retreat. First edition. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. p. 65-65. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

SZEWIECZKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. The influence of ionic strength on aggregation of mixed liposomal system with polyelectrolyte. CEITEC PHD RETREAT. first. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. p. 122-122. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J. Characterization of plant cuticles for a study of foliar fertilizers. CEITEC Ph.D. Retreat. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 62-62. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. The change in excited-state proton transfer kinetics of 1-naphthol i micelles upon the binding of polymers: The influence of hyaluronan hydration. Carbohydrate Polymers, 2015, vol. 34, no. 129, p. 168-174. ISSN: 0144-8617.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. The Use of Excited-State Proton Transfer in Observation of The Interaction of Potential Hyaluronan-Surfactant Drug Nanocarriers. 1st European Conference on Pharmaceutics: Drug Delivery. 2015. p. 1-2.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Enhancement of Biocompatibility of Cationic Micelles by Hyaluronan. IACIS 2015. Mainz, Německo: 2015. p. 87 ( p.)
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Diffusion Techniques as Reactivity Mapping Tool of Biocolloids. 15th European Student Colloid Conference - Book of abstracts. 1. Krakow, Poland: 2015. p. 31-31.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; DOSKOČIL, L. Methylation of humic acids – the impact on the reactivity, chemical composition and properties of HAs studied by spectrometric techniques. 15th European Student Colloid Conference – Book of abstract. Kraków, Poland, EU: European Colloid & Interface Society, 2015. p. 111-111.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Effect of a freeze drying method on the interactions between native hyalluronan and dyrophobic substances. Hyaluronan 2015. Florencie: 2015. p. 177-177.
Detail

SZEWIECZKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. EFFECT OF POLYELECTROLYTE NATURE ON PHOSPHOLIPID AND CATIONIC LIPID AGGREGATION. Florencie: 2015. p. 178-178.
Detail

RÁJECKÝ, M.; ŠEBRLOVÁ, K.; MRAVEC, F.; TÁBORSKÝ, P. Influence of Solvent Polarity and DNA-Binding on Spectral Properties of Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. PLOS ONE, 2015, vol. 10, no. 6, p. 1-16. ISSN: 1932-6203.
Detail

MONDEK, J.; KALINA, M.; SIMULESCU, V.; PEKAŘ, M. Thermal degradation of high molar mass hyaluronan in solution and in powder; comparison with BSA. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2015, vol. 120, no. 1, p. 107-113. ISSN: 0141-3910.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. On the role of humic acids' carboxyl groups in the binding of charged organic compounds. CHEMOSPHERE, 2015, vol. 138, no. 11, p. 503-510. ISSN: 0045-6535.
Detail

HRUDÍKOVÁ, R. PEPELIAEV, S. Determination of the reference genes in Streptococcus equi subsp. zooepidemicus for real-time PCR. CEITEC PhD Retreat, Book of Abstracts. Brno: Masaryk University, 2015. p. 49-49. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

REKTOŘÍK TRHLÍKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; PŘIKRYL, R.; FLORIÁN, P. Thermal Properties of Mannitol Derivative. Advanced Materials Research, 2015, no. 1126, p. 181-186. ISSN: 1022-6680.
Detail

SAUEROVÁ, P.; VERDÁNOVÁ, M.; PILGROVÁ, T.; VENEROVÁ, T.; MRAVEC, F.; KALBÁČOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Hyaluronic acid as a modulator of the cytotoxic effects of cationic surfactants. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, vol. 483, no. 1, p. 155-161. ISSN: 0927-7757.
Detail

DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Determination of Mean Diameters and Particle Size Distributions Using Analytical Centrifuge. Brno: 2015. p. 67-67.
Detail

SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Transport of organic compounds through porous systems containing humic acids. In Proceedings of the 14th international conference on environmental science and technology. Proceedings of the International Conference on Environmental Sciene and Technology. 1. Rhodos, Řecko: 2015. p. 1780-1785. ISBN: 978-960-7475-52-7. ISSN: 1106-5516.
Detail

SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Characterization of Nanoporous Membranes with Controlled Permeability. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 133-137. ISSN: 2336-7210.
Detail

ENEV, V.; NOVÁK, F.; TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Humic substances from typical Czech forest soil Humic Podzol: Chemical and spectroscopic characterisation. In Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science And Technology, CEST2015. Proceedings of the International Conference on Environmental Sciene and Technology. First. Rhodos, Greece: Global Network for Environmental Science and Technology (Global-NEST), University of the Aegean, 2015. p. 1-5. ISBN: 978-960-7475-52-7. ISSN: 1106-5516.
Detail

ENEV, V.; TÜRKEOVÁ, I.; SZEWIECZKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Fluorescence analysis of Cu(II), Pb(II) and Hg(II) ion binding to humic and fulvic acids. Chemistry & Life 2015, Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, September 2–4, 2015, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkyňova 464/118, CZ-61200, Brno, 2015. p. 61-62. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; TÜRKEOVÁ, I.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SCHMIEDOVÁ, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Morphology of Plant Cuticles as The Limiting Barries for the Uptake of Fertilizers. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 93-96. ISSN: 2336-7210.
Detail

SZEWIECZKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J.; PEKAŘ, M. Comparison of Particle Size Distributions Measured Using Different Techniques. Brno: 2015. p. 165-165.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Influence of freeze-drying on the native hyaluronan reactivity studied by fluorescence techniques. ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2015. p. 115-115. ISSN: 1336-7242.
Detail

SZEWIECZKOVÁ, J.; TÜRKEOVÁ, I.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. NEW INSIGHT INTO MIXED LIPOSOMAL SYSTEM. ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2015. p. 121-121. ISSN: 1336-7242.
Detail

PILGROVÁ, T.; MRAVEC, F.; POSPÍŠILOVÁ, Z.; ORBAN, M.; PEKAŘ, M. A new approach to characterization of ultrasound contrast agents. SMIT 2015 - Abstract Book. Brno: 2015. p. 62 ( p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; TÖRÖKOVÁ, L.; MASON, N.; MATEJČÍK, Š. Laboratory Simulation of Titan’s Atmosphere by Atmospheric Pressure Glow Discharge Generated in Nitrogen-Methane Gas Mixture. Habitability in the Universe: From the Early Earth to Exoplanets: Book of Abstracts. Porto: Instituto de Astrofisica e Ciencias do Espaco, 2015. p. 79-79. ISBN: neuvedeno.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; TRUNEC, D.; KRČMA, F. Study of Nitrogen Atom Recombination by Optical Emission Spectroscopy. Plasma Physics and Technology, 2015, vol. 2, no. 1, p. 50-53. ISSN: 2336-2626.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; GRAHAM, W.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Application of under water discharge: reduction of the corrosion layers on glass archaeological artifacts. Proceedings of 7th Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials & 8th International Conference on Plasma Nano Technology and Science. Nagoya: Nagoya University, 2015. p. A4-P-11 (A4-P-11 p.)ISBN: neuvedeno.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; GRAHAM, W.; JANOVÁ, D.; KRČMA, F. Application of Underwater Discharge: Surface Treatment of Archaeological Artefacts Made of Glass and Ceramics. COST Action TD1208 2nd Annual Meeting: Electrical Discharges with Liquids for Future Applications: Final Program and Abstracts Book. Barcelona: Catalunyan University, 2015. p. 83-83. ISBN: 978-84-606-5787-3.
Detail

HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Hardcoating of parylene protective layers. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Scientific Program & Book of Abstracts. Padova: Padova University, 2015. p. 93-93. ISBN: 978-88-6938-045-7.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L. Plazmochemická redukce uměle vytvořených korozních vrstev mosazi. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 152-152. ISSN: 1805-0050.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; TRUNEC, D.; NAVRÁTIL, Z.; RAUD, J.; KRČMA, F. Study of argon – oxygen flowing afterglow. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2016, vol. 25, no. 3, p. 035008-1 (035008-10 p.)ISSN: 0963-0252.
Detail

MONDEK, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Binding of Surfactant to Polyelectrolyte in Non-Standard Conditions - Fluorescence Study. In Chemistry and Life 2015. Czech Chemical Society Symposium Series. 2015. p. 110-113. ISBN: 978-80-214-5228-2. ISSN: 2336-7210.
Detail

MONDEK, J.; HNYLUCHOVÁ, Z.; KÁBRTOVÁ, P.; PEKAŘ, M. The Advantage of Microrheology Measurements Performed by Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy - Comparison with Video Microrheology and Dynamic Light Scattering. The 14th Conference on Methods and Applications in Fluorescence. 2015. p. 68-68.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; KROUSKÁ, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M. Thermodynamics of Metal Ion Interaction with Humic Acids. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 149-151. ISSN: 2336-7210.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. The study of humic acid interactions via ITC. CEITEC PHD RETREAT, Valtice 23-24 April 2015, Book of abstracts. First edition. Brno: Brno, Masaryk University, 2015. p. 81-81. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V. Isothermal titration calorimetry measurement for metal/humic acid interactions. Mainz, Německo: IACIS 2015, 2015. p. 87-87.
Detail

Stanislav Pepeliaev, Jana Jilkova, Radka Hrudikova, Dzianis Smirnou, Lukas Franke. Mutant hyaluronan lyase sphyl lacking α-domain possesses catalytic activity. Proceedings of the 11th International Conference on Polysacharides-Glycoscience. 1. Prague, Czech Republic: Czech Chemical Society, Prague, 2015. p. 147-150. ISBN: 978-80-86238-85-2. ISSN: 2336-6796.
Detail

MONDEK, J.; HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M. Nanorheology of Hyaluronan Solutions. Nanocon 2015 - Proceedings of Abstracts. 2015. p. 117-117. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

DZIK, P.; VESELÝ, M.; KRÁLOVÁ, M. Photopolymerisable Macromers Based on Acrylated Poly(vinyl alcohol). Saarbrücken, Germany: OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2015. 130 p. ISBN: 978-3-659-77397-6.
Detail

Paprskářová A.; Hrudíková R.; Švadlák D.; Zápotocký V.; Velebný V.; Suchý. Susceptibility of selected antibiotics, used individually and in their combinations, to the most common causative agents of nosocomial infections in cardiovascular surgery. Sborník abstraktů, 65. česko-slovenské farmakologické dny. Praha: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, 2015. p. 35-35. ISBN: 978-80-260-8027-5.
Detail

MONDEK, J.; SIMULESCU, V.; KALINA, M.; PEKAŘ, M. The Self-Degradation of Hyaluronan. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015. 2015. p. 276-282. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

Radka Hrudíková, Stanislav Pepeliaev, Vladimír Velebný. Determination of the Reference Genes in Streptococcus equi subsp. zooepidemicus for Real-Time PCR. Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, Brno 61200, 2015. p. 65-65. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

Susan Maleki, Mali Mærk, Radka Hrudikova, Svein Valla, Helga Ertesvåg. IN PSEUDOMONAS FLUORESCENS ALGINATE PRODUCTION LEVELS ARE DETERMINED BY THE AVAILABLE FRUCTOSE 6-PHOSPHATE. Book of Abstracts. 1. Řím: SAPIENZA universita di Roma, 2015.
Detail

BENOVA, E.; ATANASOVA, M.; BOGDANOV, T.; MARINOVA, P.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; DOSTÁL, L. Microwave plasma torch at water surface. Plasma Medicine, 2016, vol. 6, no. 1, p. 59-65. ISSN: 1947-5764.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. The utilization of freeze-drying method for solubilization of hydrophobes in the hydrophilic biopolymer environment. Sborník abstraků 3. prosince 2015, Studentská konference Chemie je život. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 68-68. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Effect of Lipophilic Membrane on Penetration of Potassium Lignohumate. In XVI. Workshop of physical chemists and electrochemists Book of abstracts. 1. Masaryk University, Brno, Czech Republic: MUNI press, 2016. p. 172-175. ISBN: 978-80-210-8267-0.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Interaction between Cationic Micelles and Hyaluronan. Materials Science Forum, 2015, no. 851, p. 26-31. ISSN: 0255-5476.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Study of nanoparticles formed by cationic micelles and hyaluronan. In NANOCON 2015 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. p. 404-407. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

KALINA, M.; MICHALICOVÁ, P.; SEDLÁČEK, P.; KRATOCHVÍL, Z.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Research on stability of biopolymers by means of light scattering techniques. In NANOCON 2015 Conference Proceedings. 1st Edition. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. p. 660-665. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. SPECIFIC PERMEABILITY OF NANOPOROUS ALUMINA MEMBRANES STUDIED BY DIFFUSION CELL TECHNIQUE. In NANOCON 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. p. 348-353. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Thermodynamic analysis of Cu(II) and Pb(II) ion binding to humic acids isolated from different origins and structural characterization using FTIR and 13 NMR spectroscopy. In NANOCON 2015, proceedings of abstracts. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. p. 645-649. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M.; HEJNÁ, J. Nanoparticles formed by self-assembly of negatively charged hyaluronan and cationic surfactant. In NANOCON 2013 Conference Proceedings. 1st. Ostrava: TANGER, Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2013. p. 595-599. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Characterization of hydrogels for diffusion experiments. In 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2015. p. 90-95. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

KALINA, M.; SMILEK, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KRŇÁVKOVÁ, Š.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of agarose gelation process by unconventional dynamic light scattering method. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 81-84. ISSN: 2336-7210.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of morphology the isolated cuticle from Prunus laurocerasus. In Sborník abstraktů 3. prosince 2015 - Studentská konference Chemie je život. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 263-269. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

SMILEK, J.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; TÜRKEOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Reactivity-mapping tool based on diffusion techniques for characterization of biocolloids. Materials Science Forum, 2015, vol. 9, no. 851, p. 130-134. ISSN: 0255-5476.
Detail

KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Prepration and Utilization of Alumina Oxide Membranes for Sensor Devices. Materials Science Forum, 2015, vol. 9, no. 851, p. 159-164. ISSN: 0255-5476.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Jednoduché difuzní metody pro studium penetrace kapalných huminových přípravků do listů. Czech chemical society symposium series. Praha, Česká republika: Czech chemical Society Symposium Series, 2016. s. 73-73. ISSN: 2336-7202.
Detail

PILGROVÁ, T.; ŘÍKOVSKÁ, K.; PEKAŘ, M. Characterization of the Colloidal Properties of a Microbubble Contrast Agent. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015 Sborník příspěvků. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 289-294. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. The Characterization of Plant Cuticles and Their Usage in Simple Diffusion Processes for Simulation of Foliar Fertilizers. Kanazawa, Japan: Kanazawa, University, 2016. p. 25-26.
Detail

PONGRÁC, B.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L.; KIM, H.-H.;, HOMOLA, T.; MACHALA, Z. Effects of corona space charge polarity and liquid phase ion mobility on the shape and velocities of water jets in the spindle jet and precession modes of water electro-spray. JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE, 2016, vol. 101, no. 1, p. 196-206. ISSN: 0021-8502.
Detail

NEZBEDOVÁ, E.; KRČMA, F.; MAJER, Z.; HUTAŘ, P. Effect of particles size on mechanical properties of polypropylene particulate composites. International Journal of Structural Integrity, 2016, vol. 7, no. 5, p. 690-699. ISSN: 1757-9864.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Improving stability of co-amorphous drug system with addition of PVP. In Sborník abstraktů 3. prosince 2015 - Studentská konference Chemie je život. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 310-316. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail