Ing.

Jiří Smilek

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – odborný asistent

+420 54114 9483, +420 54114 9375, +420 54114 9402
smilek@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Smilek, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  KRÁLOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; SMILEK, J.; MARTINKOVÁ, E.; BŘEZINA, M.; KROUSKÁ, J.; DZIK, P. Tungsten trioxide coatings prepared by inkjet printing of a water based formulation: structural characteristics and electrophotocatalytic properties. CATALYSIS TODAY, 2024, roč. 430, č. 114544, ISSN: 0920-5861.
  Detail | WWW

 • 2023

  KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KRÁČALÍK, M.; SMILKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M.; BRADT, E.; SMILEK, J.; ZÁVODSKÁ, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Functional Hydrogels for Agricultural Application. Gels, 2023, roč. 9, č. 7, s. 1-17. ISSN: 2310-2861.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SEDLAČÍK, M.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Structural investigation of lithium silicate concrete densifiers gelation process. Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: 2023. s. 62-62. ISBN: 978-80-87434-09-3.
  Detail

  ZAHRÁDKA, J.; TRUDIČOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. From revealing relationship between structure and performance of hydrogels to development of gels with tailored material properties. Osaka, Japonsko: ISMC2023, 2023. s. 256-256.
  Detail | WWW

  HAVLÍKOVÁ, M.; JUGL, A.; KADLEC, M.; SMILEK, J.; CHANG, C.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Catanionic vesicles and their complexes with hyaluronan – A way how to tailor physicochemical properties via ionic strength. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2023, roč. 371, č. 121089, s. 1-12. ISSN: 0167-7322.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Physico-Chemical Properties of Lithium Silicates Related to Their Utilization for Concrete Densifiers. Materials, 2023, roč. 16, č. 6, ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M.; SMÍSITEL, P.; HUBÁLEK, J.; PEŠKOVÁ, M.; SMILEK, J. Conducting Hydrogel Based on Novel Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Linz: JKU Linz, 2023. s. 85-85.
  Detail

  KADLEC, M.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Dynamic mechanical analysis of agarose hydrogels and its relationship to shear oscillation. In Novel Trends in Rheology IX. AIP conference proceedings. Melville, New York, 2023: AIP Publishing Conference Proceedings, 2023. s. 040005-1 (040005-7 s.)ISBN: 978-0-7354-4547-5. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  SOKOLA, P.; KALINA, M.; SMILEK, J.; PTÁČEK, P.; KROUSKÁ, J.; SALAMON, D.; SPUSTA, T. Kinetic stability and rheological properties of photosensitive zirconia suspensions for DLP printing. Ceramics International, 2023, roč. 49, č. 11PB, s. 18508-18515. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  HEGER, R.; ZINKOVSKA, N.; TRUDIČOVÁ, M.; KADLEC, M.; PEKAŘ, M.; SMILEK, J. Lecithin as an Effective Modifier of the Transport Properties of Variously Crosslinked Hydrogels. Gels, 2023, roč. 9, č. 5, ISSN: 2310-2861.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŽÍDEK, J.; ŠUDÁKOVÁ, A.; SMILEK, J.; DUC ANH, N.; HUNG LE, N.; LE MINH, H. Explorative Image Analysis of Methylene Blue Interactions with Gelatin in Polypropylene Nonwoven Fabric Membranes: A Potential Future Tool for the Characterization of the Diffusion Process. Gels, 2023, roč. 9, č. 11, s. 1-19. ISSN: 2310-2861.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; SMILEK, J.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLÝ, P.; FLÁDR, J. Towards sustainable building materials through lithium silicate densifiers. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting. 2022. s. 241-242.
  Detail

  TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; MRÁZOVÁ, K.; HRUBANOVÁ, K.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Visualization of internal morphology of hydrogels based on polyvinyl alcohol in comparison with the indirect method of structural characterization. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2022. s. 402-402.
  Detail

  ZHURAULIOVA, D.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Structural and Transport Properties of Hybrid Hydrogel Based on Sodium Alginate and Polyvinyl Alcohol. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. Brno, CZ: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, M.; SMILEK, J. On the action mechanism of lignosulfonate plasticizer in alkali-activated slag-based system. Cement and Concrete Research, 2022, roč. 157, č. 0, s. 1-12. ISSN: 0008-8846.
  Detail | WWW

  POSPÍŠILOVÁ, A.; VODIČKA, J.; TRUDIČOVÁ, M.; JUGLOVÁ, Z.; SMILEK, J.; MENČÍK, P.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; MELČOVÁ, V.; KALINA, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P. Effects of Differing Monomer Compositions on Properties of P(3HB-co-4HB) Synthesized by Aneurinibacillus sp. H1 for Various Applications. Polymers, 2022, roč. 14, č. 10, s. 1-12. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POLÁŠKOVÁ, N.; KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; SMILEK, J. Study on the Influence of Biochar on Physico-chemical Properties of Soil. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2022, č. 1, s. 142-148. ISSN: 2694-930X.
  Detail | WWW

  ZINKOVSKA, N.; PEKAŘ, M.; SMILEK, J. Gradient hydrogels – overview of techniques demonstrating the existence of a gradient. Polymers, 2022, roč. 14, č. 5, s. 1-15. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; HAJZLER, J.; KUBÍKOVÁ, L.; TRUDIČOVÁ, M.; SMILEK, J.; ENEV, V. Biochar Texture – A Parameter Influencing Physicochemical Properties, Morphology, and Agronomical Potential. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 8, s. 1768-1783. ISSN: 2073-4395.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KADLEC, M.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Rheological Characterization and Turbidity Measurement of Agarose Hydrogels Tuned by Surfactant Additions. Studentská odborná konference Chemie je život 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. s. 61-61. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail

  TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SMILEK, J.; HRUBANOVÁ, K.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Evaulation of the applicability of various porosimetry methods in investigation of the ultrastructure of hydrogels. In Proceedings 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2022. s. 284-289. ISBN: 978-80-88365-09-9.
  Detail | WWW

  TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SMILEK, J.; HRUBANOVÁ, K.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Evaulation of the applicability of various porosimetry methods in investigation of the ultrastructure of hydrogels. Nanocon 2022 Abstracts 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2022. s. 102-103. ISBN: 978-80-88365-07-5.
  Detail

  KADLEC, M.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Influence of surfactants on the rheological behaviour of agarose hydrogels. Nanocon 2022 – Abstracts. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2022. s. 91-91. ISBN: 978-80-88365-07-5.
  Detail

  Natalia Zinkovska, Jiří Smilek, Miloslav Pekař. Hydrogels with Gradient Properties: Preparation Methods and Characterization Techniques. Nanocon 2022 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2022. s. 91-91. ISBN: 978-80-88365-07-5.
  Detail

  HEGER, R.; KADLEC, M.; TRUDIČOVÁ, M.; ZINKOVSKA, N.; HAJZLER, J.; PEKAŘ, M.; SMILEK, J. Novel Hydrogel Material with Tailored Internal Architecture Modified by “Bio” Amphiphilic Components—Design and Analysis by a Physico-Chemical Approach. Gels, 2022, roč. 8, č. 2, s. 1-23. ISSN: 2310-2861.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  HEGER, R.; KADLEC, M.; TRUDIČOVÁ, M.; ZINKOVSKA, N.; SMILEK, J. Structural and Mechanical Analyses of Hydrogel Systems Modified by Lecithin Nanodomains. Nanocon 2021 - Abstracts. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2021. s. 96-96. ISBN: 978-80-88365-00-6.
  Detail

  HEGER, R.; KADLEC, M.; ZINKOVSKA, N.; TRUDIČOVÁ, M.; SMILEK, J. Lecithin as internal architecture modifier of hydrogels for model drug delivery systems with tunable properties. 35th Conference of the European Colloid & Interface Society, Book of Abstracts (Poster Presentations). 2021. s. 255-255.
  Detail

  STŘÍŽ, R.; ČERNEKOVÁ, N.; SMILEK, J.; LIEBNER, F.; BOBER, P.; KOVALČÍK, A. 3D Scaffolds Based on Bacterial Cellulose. Studentská odborná konference. CHEMIE JE ŽIVOT 2021 25.–26. 11. 2021. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 58-60. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail

  SOVOVÁ, Š.; ENEV, V.; KUBÍKOVÁ, L.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; POŘÍZKA, J.; SMILEK, J.; KALINA, M. The Effect of Biochar Application on Soil Properties and Growth of Model Plant (ZEA MAYS). 1st International Joint Congress on "Sustainable Management of Cultural Landscape in the context of the European Green Deal". 1. Brienza (PZ), Italy: LE PENSEUR di Antoinetta Andriouli, 2021. s. 56-56. ISBN: 978-88-95315-82-9.
  Detail

  BERTOLLA, L.; ŠULÁK, I.; BURŠÍK, J.; DLOUHÝ, I.; SMILEK, J.; MÁCOVÁ, P.; HOLAS, J. Exfoliation of hexagonal boron nitride nanosheets in low-modulus concentrated alkali silicate pastes. MATERIALS LETTERS, 2021, roč. 292, č. 1, s. 129551-1 (129551-4 s.)ISSN: 1873-4979.
  Detail | WWW

  KOVALČÍK, A.; SMILEK, J.; MACHOVSKÝ, M.; KALINA, M.; ENEV, V.; DUGOVÁ, H.; ČERNEKOVÁ, N.; KOVÁČOVÁ, M.; ŠPITÁLSKY, Z. Properties and structure of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) filaments for fused deposition modelling. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2021, roč. 183, č. 1, s. 880-889. ISSN: 0141-8130.
  Detail | WWW

  KALINA, M.; HRUBÝ, P.; SMILEK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V. Ligth Scattering Techniques as a key in Providing Insights into the Interactions and Stability of Alkali-activated Materials Based on Blast Furfance Slag. In Proceedings 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Brno: TANGER Ltd., 2021. s. 417-423. ISBN: 978-80-88365-00-6. ISSN: 2694-930X.
  Detail | WWW

  Natalia Zinkovska, Jiří Smilek, Miloslav Pekar. Hydrogels with Gradient Properties. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 104-105. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  SOVOVÁ, Š.; ENEV, V.; SMILEK, J.; KUBÍKOVÁ, L.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; KALINA, M. The Effect of Biochar Application on Soil Properties and Growth of the Model Plant Zea Mays. ECOCYCLES, 2021, roč. 7, č. 2, s. 46-54. ISSN: 2416-2140.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ZINKOVSKA, N.; HEGER, R.; KADLEC, M.; TRUDIČOVÁ, M.; SMILEK, J. How the presence of lecithin nanodomains affects the transport properties of hydrogels - potential controlled release drug delivery. Nanocon 2021 - Abstracts. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2021. s. 95-95. ISBN: 978-80-88365-00-6.
  Detail

  KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; ŠIRŮČEK, D.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; SMILEK, J.; ENEV, V. Sequential Extraction of Organic Fractions from Biochar using Eluotropic Series of Organic Solvents. 1st International Joint Congress on "Sustainable Management of Cultural Landscape in the context of the European Green Deal". 1. Brienza (PZ), Italy: LE PENSEUR di Antoinetta Andriouli, 2021. s. 28-28. ISBN: 978-88-95315-82-9.
  Detail

  KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; ŠIRŮČEK, D.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; SMILEK, J.; ENEV, V. Biochar a Promising Soil Conditioner - Study on its Effect on Soil Properties and Carbon Sequestration. 1st International Joint Congress on "Sustainable Management of Cultural Landscape in the context of the European Green Deal". 1. Brienza (PZ), Italy: LE PENSEUR di Antoinetta Andriouli, 2021. s. 30-30. ISBN: 978-88-95315-82-9.
  Detail

 • 2020

  KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; SMILEK, J.; ENEV, V.; MRAVCOVÁ, L. The Relation of Biochar Texture to its Physicochemical and Morphological Characteristics. In CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2020. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: Tanger Ltd., 2020. s. 495-500. ISBN: 978-80-87294-98-7. ISSN: 2694-930X.
  Detail | WWW

  ZINKOVSKA, N.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Gradient Hydrogels—The State of the Art in Preparation Methods. Polymers, 2020, roč. 12, č. 4, s. 1-14. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KADLEC, M.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Study on the Relaxation Behaviour of Hydrogel Materials Using Classical Rheology Methods. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. s. 84-85. ISBN: 987-80-214-5920-0.
  Detail

  SMILEK, J.; SMILKOVÁ, M.; KALINA, M.; SEDLÁČEK, P. Transport of Humic Substances Through Plant Cuticle and Membranes. In SBORNIK Z 26. MEZINARODNI KONFERENCE RACIONALNI POUZITI HNOJIV: ZAMERENE NA NOVE TRENDY VE VYVOJI A APLIKACI HNOJIV. Czech Univ Life Sci Prague, Prague, CZECH REPUBLIC: 2020. s. 65-65. ISBN: 978-80-213-3054-2.
  Detail | WWW

  TRUDIČOVÁ, M.; SMILEK, J.; KALINA, M.; SMILKOVÁ, M.; ADÁMKOVÁ, K.; HRUBANOVÁ, K.; KRZYŽÁNEK, V.; SEDLÁČEK, P. Multiscale experimental evaluation of agarose-based semi-interpenetrating polymer network hydrogels as materials with tunable rheological and transport performance. Polymers, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-25. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  SMILEK, J.; KADLEC, M.; PEKAŘ, M. Study on viscoelastic properties of phase-separated hydrogels by time-temperature superposition principle. In Novel Trends in Rheology VIII. AIP conference proceedings. Melville, New York, 2019: AIP Publishing Conference Proceedings, 2019. s. 050007-1 (050007-5 s.)ISBN: 978-0-7354-1839-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  Burzic, I.; Pretschuh, C.; Kaineder, D.; Eder, E.; Smilek, J.; Masilko, J.; Wöss, K. Impact modification of PLA using biobased biodegradable PHA biopolymers. European Polymer Journal, 2019, roč. 114, č. 5, s. 32-38. ISSN: 0014-3057.
  Detail | WWW

  BĚLUŠOVÁ, A.; SMILEK, J. Studium interakce huminových látek s povrchově aktivními látkami. In Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. 2019. s. 244-245. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  BAYEROVÁ, Z.; SMILEK, J. Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace. In Recenzovaný sborník příspěvků z 21. celosvětové studentské vědecké konfrence s mezinárodní účastí s názvem Chemie a technologie pro život. FCHPT STU, Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 255-256. ISBN: 978-80-8208-015-8.
  Detail

  SMILEK, J.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; PEKAŘ, M. Compositional and Temperature Effects on the Rheological Properties of Polyelectrolyte–Surfactant Hydrogels. Polymers, 2019, roč. 11, č. 5, s. 927-946. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMILKOVÁ, M.; SMILEK, J.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M.; SEDLÁČEK, P. A simple technique for assessing the cuticular diffusion of humic acid biostimulants. PLANT METHODS, 2019, roč. 15, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1746-4811.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BAYEROVÁ, Z.; SZABOVÁ, J.; SMILEK, J. Trimethylchitosan a jeho potenciál pro biomedicínské aplikace. In Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. 2019. s. 348-349. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P. How Humic Acids Affect the Rheological and Transport Properties of Hydrogels. MOLECULES, 2019, roč. 24, č. 8, s. 1545-1557. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠEBESTA M.; KOLENČÍK M.; URÍK M.; BUJDOŠ M.; VÁVRA I.; DOBROČKA E.; SMILEK, J.; KALINA, M.; DIVIŠ, P.; PAVÚK M.; MIGLIERINI M.; KRATOŠOVÁ G.; MATÚŠ P. Increased Colloidal Stability and Decreased Solubility—Sol–Gel Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles with Humic Acids. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2019, roč. 19, č. 5, s. 3024-3030. ISSN: 1533-4880.
  Detail | WWW

  SVĚTLÍK, R.; SMILEK, J.; KALINA, M.; PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; SEDLÁČEK, P. Vliv pomocných půdních látek na transport pesticidů do podzemních vod. Zahradnictví. Profi Press, s.r.o. GC GF, 2019, roč. 18, č. 11, s. 148-156. ISSN: 1213-7596.
  Detail | WWW

  JENIŠ, F.; ROUPEC, J.; ŽÁČEK, J.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; SMILEK, J.; SMILKOVÁ, M.; MAZŮREK, I. Abrasion of Magnetorheological Fluids. In Engineering Mechanics 2019, 25th International Conference. Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019. s. 169-172. ISBN: 978-80-87012-71-0.
  Detail

  ROUPEC, J.; STRECKER, Z.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; SMILEK, J.; SMILKOVÁ, M. Stribeck Curves of Selected Magnetorheological Fluids. In Engineering Mechanics 2019, 25th International Conference. Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019. s. 323-326. ISBN: 978-80-87012-71-0.
  Detail

 • 2018

  SMILEK, J.; KROUSKÁ, J.; KALINA, M. Physico-chemical characterization of active pharmaceutical ingredient (API) Fluticasone Propionate. Fakulta chemická, VUT v Brně: 2018. s. 1-12.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Study on Stability of Magnetorheological Fluids Stabilized by Surface Active Agents. Proceedings 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application October 17th - 19th 2018. 1st Edition, 2018. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. s. 75-75. ISBN: 978-80-87294-85-7.
  Detail

  KADLEC, M.; SMILEK, J. Aplikace principu time-temprature superposition při studiu reologických vlastností hydrogelů. In Chémia a technológie pre život. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: 2018. s. 201-202. ISBN: 978-80-89597-99-4.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; DZIK, P. Testování světlostálosti různých povrchů. Fakulta chemická VUT v Brně: 2018. s. 1-20.
  Detail

  SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; VLACHOVÁ, K.; OHAREK, L.; KARGEROVÁ, A.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Sedimentation analysis of magnetorheological fluids stabilized by amphiphilic compounds by analytical centrifuge. Book of Abstracts of 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society - ECIS2018. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Ljubljana, Slovinsko: ECIS, 2018. ISBN: 978-961-6756-90-7.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Study on barrier and transport properties of humic substances towards ionic compounds. 19th International Conference of International Humic Substances Society. Albena, Bulgaria: 2018. s. 148-149. ISBN: 978-619-90189-3-4.
  Detail

  KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M.; SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M. The transport of metal ions in hydrogels containing humic acids as active complexation agent. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2018, roč. 557, č. 1, s. 116-122. ISSN: 1873-4359.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SMILEK, J.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V. THE QUALITY OF KETCHUPS FROM THE CZECH REPUBLIC'S MARKET IN TERMS OF THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 233-240. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  JARÁBKOVÁ, S.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; JUGL, A.; VELCER, T.; SMILEK, J. PREPARATION AND RESEARCH OF COSMETIC EMULSIONS FROM SOLID TiO2 AND EMULSIONS PREPARED FROM DISPERSION OF TiO2. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. no 6 (2018). Praha: Česká společnost chemická, 2018. s. 493-495. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; KROUSKÁ, J.; SOVOVÁ, Š.; VARGOVÁ, A. Fyzikálně-chemická charakterizace různých typů barev a jejich vzájemné porovnání s ohledem na aplikovatelnost, firma Terno Servis, a.s., aplikovaný výzkum. Fakulta chemická VUT v Brně: 2018. s. 1-19.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; VLACHOVÁ, K.; OHAREK, L.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Preparation of magnetorheological fluids and effect of additives on their stability. Book of Abstracts of 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society - ECIS2018. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Ljubljana, Slovenia: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2018. s. 224-224. ISBN: 978-961-6756-90-7.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J. Complex characterization of agarose hydrogels. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 81-81. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  JARÁBKOVÁ, S.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; JUGL, A.; VELCER, T.; SMILEK, J. Preparation and research of cosmetic emulsions from solid TiO2 and emulsions prepared from dispersion of TiO2. 7th Meeting on Chemistry nad Life 2018. Book of abstracts. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 77-77. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  MOURYCOVÁ, J.; DATTA, K. K.R.; PROCHÁZKOVÁ, A.; PLOTĚNÁ, M.; ENEV, V.; SMILEK, J.; MÁSILKO, J.; PEKAŘ, M. Facile synthesis and rheological characterization of nanocomposite hyaluronan-organoclay hydrogels. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, roč. 111, č. 1, s. 680-684. ISSN: 0141-8130.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; MRAVEC, F.; MRAVCOVÁ, L. Vytvoření metodiky kvalitativního a kvantitativního stanovení esterů mastných alkoholů, alkanolamidů, aminoamidů. Fakulta chemická, VUT v Brně: 2018. s. 1-38.
  Detail

 • 2017

  SMILEK, J.; DIVIŠ, P.; JUGL, A. Testování vliv obsahu vybraných prvků prstových barev a analýza tepelné stability vypalovacích barev – Terno Colour. 2017. s. 1-15.
  Detail

  KALINA, M.; SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Relationship between structure and viscoelastic properties of reactive polyelectrolyte hydrogels. 9th European Symposium on Biopolymers: Book of Abstracts. 1. Toulouse, Francie: 2017. s. 124-124.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Transport of Organic Compounds Through Porous Systems Containing Humic Acids. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2017, roč. 3, č. 98, s. 373-377. ISSN: 0007-4861.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; KALINA, M.; KRÁČALÍK, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; PEKAŘ, M. Characterization of hydrogels by macro and microrheological techniques. In Nanocon Conference Proceeding. 1st editation 2017. Ostrava, Česká republika: TANGER Ltd., 2017. s. 792-797. ISBN: 978-80-87294-71-0.
  Detail

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; SMILEK, J. Optimalizace reologických vlastností vzorku lignohumátu. Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně: 2017. s. 1-8.
  Detail

  JARÁBKOVÁ, S.; SMILEK, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. DEAE/SDS and chitosan/SDS hydrogels. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University, 2017. s. 62-63. ISBN: 978-80-210-8580-0.
  Detail

  PEKAŘ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; SMILEK, J.; VENEROVÁ, T.; MRAVEC, F. Polyelectrolyte-surfactant hydrogels – preparation, properties. Madrid: 2017.
  Detail

  JARÁBKOVÁ, S.; MRAVEC, F.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Hydrogels based on cationic polyelectrolytes. In Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 194-197. ISBN: 978-80-214-5489-7.
  Detail

  KALINA, M.; ADAMCOVÁ, Z.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Study on Diffusion Processes in Reactive Hydrogels From Macro- and Microscopic View of Paper. In NANOCON 2016 - Conference Proceedings. 1. Ostrava, Česká republika: TANGER Ltd., 2017. s. 691-697. ISBN: 978-80-87294-71-0.
  Detail

  KALINA, M.; SMILEK, J.; ADAMCOVÁ, Z.; BÍLKOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P. Macro- and Microscale Approach in the Study on Transport Properties of Reactive Agarose Hydrogels. In Nanocon 2017 - Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. s. 804-809. ISBN: 978-80-87294-81-9.
  Detail

  PEKAŘ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; SMILEK, J.; MRAVEC, F. Hydrogels with hydrophobic nanodomains. In NANOCON 2016 Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. s. 414-418. ISBN: 978-80-87294-71-0.
  Detail | WWW

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. HYDROGELS: INVALUABLE EXPERIMENTAL TOOL FOR DEMONSTRATING DIFFUSION PHENOMENA IN PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY COURSES. Journal of Materials Education, 2017, roč. 39, č. 1-2, s. 59-90. ISSN: 0738-7989.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Barrier properties of biocolloidal substances studied by diffusion techniques. ESBP 2018 9th European Symposium on Biopolymers. Toulouse, Francie: 2017. s. 87-87.
  Detail

  Vondrák J., Sedlaříková M.,Máca J.,Smilek J.,Jahn M. Lithium Containing Ionic Liquids for Lithium Batteries. ECS Transactions, 2017, roč. 81, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  SMILEK, J.; VELCER, T.; JARÁBKOVÁ, S.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Flow Behaviour of Highly Viscous Gel-like Material based on Hyaluronan and Surfactant. ABSTRACTS. 1. Ostrava: AMOS repro Ltd., 1. maje 3236/103, 703 00 Moravska Ostrava, Czech Republic, EU, 2017. s. 148-148. ISBN: 978-80-87294-78-9.
  Detail

 • 2016

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. New methods of study of reactivity and barrier properties of biocolloids. Rome, Itálie: 2016. s. 331-331.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; KOTOUČEK, J. Příprava a výzkum kosmetické emulze z práškového TiO2 ve srovnání s emulzí připravované z dispergovaného TiO2. 2016. s. 1-9.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Jednoduché difuzní metody pro studium penetrace kapalných huminových přípravků do listů. Czech chemical society symposium series. Praha, Česká republika: Czech chemical Society Symposium Series, 2016. s. 73-73. ISSN: 2336-7202.
  Detail

  KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Transport properties of hydrogels based on humic substances. Proc. 18th International Conference of International Humic Substances Society. Kanazawa: Kanazawa University, 2016. s. 1-2.
  Detail

  KALINA, M.; LEPÍKOVÁ, J.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P. Interconnection Between Structure and Viscoelastic and Transport Properties of Reactive Polyelectrolyte Hydrogels. 30th Conference of The European Colloid and Interface Society - Book of Abstracts. Rome: Sapienza Universitá di Roma, Italy, 2016. s. 30-30.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Effect of Lipophilic Membrane on Penetration of Potassium Lignohumate. In XVI. Workshop of physical chemists and electrochemists Book of abstracts. 1. Masaryk University, Brno, Czech Republic: MUNI press, 2016. s. 172-175. ISBN: 978-80-210-8267- 0.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. The Characterization of Plant Cuticles and Their Usage in Simple Diffusion Processes for Simulation of Foliar Fertilizers. Kanazawa, Japan: Kanazawa, University, 2016. s. 25-26.
  Detail

 • 2015

  SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Transport of organic compounds through porous systems containing humic acids. In Proceedings of the 14th international conference on environmental science and technology. Proceedings of the International Conference on Environmental Sciene and Technology. 1. Rhodos, Řecko: 2015. s. 1780-1785. ISBN: 978-960-7475-52-7. ISSN: 1106-5516.
  Detail | WWW

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Characterization of hydrogels for diffusion experiments. In 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2015. s. 90-95. ISBN: 978-80-87294-63- 5.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Barrier properties of natural biopolymers studied by innovative diffusion techniques. Ceitec PhD Retreat. 1. Brno: 2015. s. 76-76. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Role of humic acids in transport of charge organic compounds as revealed by combination of simple laboratory diffusion techniques. ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. San Francisco, CA: American Chemical Society, 2015. s. 154-155. ISSN: 0065- 7727.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Diffusion Techniques as Reactivity Mapping Tool of Biocolloids. 15th European Student Colloid Conference - Book of abstracts. 1. Krakow, Poland: 2015. s. 31-31.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. On the role of humic acids' carboxyl groups in the binding of charged organic compounds. CHEMOSPHERE, 2015, roč. 138, č. 11, s. 503-510. ISSN: 0045-6535.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; TÜRKEOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Reactivity-mapping tool based on diffusion techniques for characterization of biocolloids. Materials Science Forum, 2015, roč. 9, č. 851, s. 130-134. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. SPECIFIC PERMEABILITY OF NANOPOROUS ALUMINA MEMBRANES STUDIED BY DIFFUSION CELL TECHNIQUE. In NANOCON 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. s. 348-353. ISBN: 978-80-87294-63-5.
  Detail | WWW

  KALINA, M.; SMILEK, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KRŇÁVKOVÁ, Š.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of agarose gelation process by unconventional dynamic light scattering method. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 81-84. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

  KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; HUBÁLEK, J. Study of nanoporous alumina membranes by electrochemical method. In Proceedings of abstracts. 1. Ostrava: Tanger, 2015. s. 354-359. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KRÁČALÍK, M. RHEOLOGICAL APPROACH FOR AGRICULTURAL HYDROGELS. In NANOCON 2015 7th Internatonal Conference. 1. Ostrava: Tanger, 2015. s. 83-88. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J. Characterization of plant cuticles for a study of foliar fertilizers. CEITEC Ph.D. Retreat. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 62-62. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; DOSKOČIL, L. Methylation of humic acids – the impact on the reactivity, chemical composition and properties of HAs studied by spectrometric techniques. 15th European Student Colloid Conference – Book of abstract. Kraków, Poland, EU: European Colloid & Interface Society, 2015. s. 111-111.
  Detail

  KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; HUBÁLEK, J. Fabrication of nanoporous alumina membranes for electrochemical sensors. XV. Workshop of Physical Chemists and electrochemists. Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2015. s. 107-110. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; TÜRKEOVÁ, I.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SCHMIEDOVÁ, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Morphology of Plant Cuticles as The Limiting Barries for the Uptake of Fertilizers. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 93-96. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of morphology the isolated cuticle from Prunus laurocerasus. In Sborník abstraktů 3. prosince 2015 - Studentská konference Chemie je život. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. s. 263-269. ISBN: 978-80-214-5290- 9.
  Detail

  KALINA, M.; MICHALICOVÁ, P.; SEDLÁČEK, P.; KRATOCHVÍL, Z.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Research on stability of biopolymers by means of light scattering techniques. In NANOCON 2015 Conference Proceedings. 1st Edition. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. s. 660-665. ISBN: 978-80-87294-63-5.
  Detail | WWW

  KYNCLOVÁ, H.; SMILEK, J.; PRÁŠEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Prepration and Utilization of Alumina Oxide Membranes for Sensor Devices. Materials Science Forum, 2015, roč. 9, č. 851, s. 159-164. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  SMILEK, J.; KYNCLOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PRÁŠEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Characterization of Nanoporous Membranes with Controlled Permeability. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 133-137. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

 • 2014

  SMILEK, J.; KOLESA, P.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru interakcí s anionaktivními barvivy. In Studentská vědecká konference 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359- 0.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. On the role of humic acids' carboxyl groups in binding charged organic compounds. Natural Organic Matter: Structure- Dynamics Innovative Applications. Ioannina: 2014. s. 146-147.
  Detail

  SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M. The Impact of Methylation of IHSS Humic Acids on the Reactivity Studied by Diffusion Techniques. Natural Organic Matter: Structure- Dynamics Innovative Applications. Ioannina: 2014. s. 152-153.
  Detail

  KOLESA, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů. In Chemie je život, Studentská konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyńova 464/118, 61200 Brno, 2014. s. 95-100. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. New Approach for Characterization and Study on Reactivity of Biomaterials. In Nanocon 2014 Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2014. s. 808-813. ISBN: 978-80-87294-53- 6.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M.; ENEV, V. Methylation of humic acids - the impact on the reactivity studied by diffusion techniques. In XIV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 137-141. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  SMILEK, J.; KOLESA, P.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. The Reactivity of Cationic Biopolymer Studied by Interactions with Organic Dyes. Frontiers in material and life sciences. Brno: CEITEC, 2014. s. 216-216. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J. Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly. Sborník anotací bakalářských a dilomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: 2014. s. 27-27. ISBN: 978-80-87604-68- 7.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Penetration of fertilizers based on humic substances through plant cuticles. Nanocon 2014 Conference proceedings. Ostrava: 2014. s. 125-125. ISBN: 978-80-87294-55- 0.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Simple diffusion techniques for determination of substances penetrated through plant cuticles. In Chemie je život - Studentská konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. s. 315-321. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  KALINA, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Light Scattering Techniques Applied for the Study of Aging of Biopolymers and Biocolloids. CEITEC Annual Conference - "Frontiers in Materials and Life Sciences". Brno: Masaryk University, 2014. s. 143-143. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. How the interactions with humic acids affect the mobility of ionic dyes in hydrogels – 2. Non-stationary diffusion experiments. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2014, roč. 75, č. 1, s. 41-50. ISSN: 1381-5148.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Optimization of transport liquid substances through natural porous material. Frontiers in Material and Life Sciences. Brno: CEITEC, 2014. s. 167-167. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

 • 2013

  SEDLÁČEK, P.; KARÁSEK, J.; SMILEK, J. Shape-optimalization of controlled- release systems using finite element method. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 142-142. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Utilization of diffusion techniques for study on reactivity of modified humic acids. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 167-168. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Study on reactivity of humic acids by innovative diffusion techniques. In 17th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, 2013. s. 279-284. ISBN: 978-80-248-3000- 1.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. How the interactions with humic acids affect the mobility of ionic dyes in hydrogels – Results from diffusion cells. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2013, roč. 73, č. 11, s. 1500-1509. ISSN: 1381- 5148.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Reactivity of modified humic acids studied by diffusion techniques in diffusion cell. ORGANIC GEOCHEMISTRY: TRENDS FOR THE 21st CENTURY, Vol. 2, Books of abstracts. Tenerife, Španělsko: 2013. s. 197-198.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Barrier Properties of Natural Polyelectrolytes Studied by Diffusion Experiments in Model Hydrogels. ECIS 2013 Abstracts - Complex Fluids and Environmental Colloid Science. Sofia, Bulgaria: 2013. s. 8-8.
  Detail

  PŘÍTULOVÁ, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Vliv pH na bariérové schopnosti huminových kyselin. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. s. 161-166. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Utilization of Diffusion Cell Technique for Study on Reactivity of Humic Acids (Impact of Methylation). In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. s. 332-337. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  KOLESA, P.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru jednoduchými laboratorními technikami - neustálená difúze v kyvetách. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. s. 89-93. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  KALINA, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Aging of biopolymers and biocolloids studied by light scattering techniques. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 300-305. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; MAYET, N.; SMILEK, J. Behaviour of Humic Acids in Aqueous Solutions. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 171-172. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J. Využití difúzních technik pro studium transportu lignohumátů přes rostlinné kutikuly. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. s. 109-114. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

 • 2012

  LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J. Návrh a testování metody studia transportu kapalných humátů skrz rostlinné kutikuly. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 168-174. ISBN: 978-80-214-4425- 6.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Study on reactivity of humic acids under varying conditions by diffusion techniques. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 421-428. ISBN: 978-80-214-4425- 6.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M.; SMILEK, J. Simple Technique for Modeling Transcuticular Transport of Liquid Humates in Leaves. HiT 2012 Conference Second International Conference of CIS IHSS on Humic Innovative Technologies - Abstracts. Moskva: Lomonosov MSU, 2012. s. 48-48.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Study on mobility of methylene blue in the presence of humic acids. In Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment. Zhejiang, China: Springer- Verlag GmbH, 2012. s. 321-323. ISBN: 978-94-007-5633- 5.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Comparison of barrier properties of modified humic acids. In 16th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. s. 109-114. ISBN: 978-80-248-2688- 2.
  Detail

 • 2011

  SMILEK, J.; NOVÁČKOVÁ, K.; KISLINGER, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Characterization of SOM from South Moravian Soils. Conference proceedings 'Frontiers in Biochemistry' 20th International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Istanbul, Turecko: 2011. s. PSII- 34 (PSII-34 s.)
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J. Diffusion techniques for characterization of dynamic humic systems. Book of Abstracts and Field Session Guide. ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland: Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2011. s. 20-20.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Reactivity of biopolymers as observed by simple diffusion experiments. Elektronický sborník. Berlín: TU Berlín, 2011.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Diffusion Of Organic Dyes In Aqueous Solutions And Agarose Gels Studied By Method Of Horizontal Diffusion Cells. Chemické listy. Chemické listy. Brno: Czech Chemical Society, 2011. s. s889 (s890 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.