Ing.

Jiří Smilek

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – odborný asistent

+420 54114 9483, +420 54114 9375, +420 54114 9402
smilek@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Smilek, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 10:00-11:00, E336 (3136) (Purkyňova 464/118, Brno 61200)

Chemická informatika

čtvrtek, 14:00-15:00, E336 (3136) (Purkyňova 464/118, Brno 61200)

Fyzikální chemie + Praktikum z fyzikální chemie

Garantované předměty

MC_PBMPraktikum z biofyzikálních metod
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BC_ZACHZáklady aplikované chemie
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

MC_BFCHBiofyzikální chemie
Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_FCDFyzikální chemie disperzí
Cvičení, Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BC_FCH1Fyzikální chemie I
Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_FCH2Fyzikální chemie II
Cvičení, Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BC_CHI1Chemická informatika I
Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_ISA2Instrumentální a strukturní analýza II
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_IAMAInstrumentální analýza pro medicínské aplikace
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_MIAMetody instrumentální analýzy
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MA_FCDPhysical Chemistry of Colloidal Dispersions
Cvičení, Anglicky, letní, FCH, ÚFSCH
MC_PBMPraktikum z biofyzikálních metod
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie I
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie II
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚFSCH
MC_IA1_PPraktikum z instrumentální analýzy - S1
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_ZACHZáklady aplikované chemie
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024