Detail projektu

Studium vlivu aplikace biouhlu na charakter půdní organické hmoty - od multidisciplinární metodiky po interpretaci na molekulární úrovni

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Juniorské granty

- plně financující (2019-12-02 - 2022-12-31)

O projektu

Předložený projekt si klade za cíl popsat efekt aplikace biouhlu jakožto zdroje stabilního uhlíku na fyzikální, chemické a (mikro)biologické pochody probíhající v půdě. V rámci řešení projektu bude rovněž posuzována stabilita půdní organické hmoty, její distribuce a dostupnost pro ostatní půdní komponenty. Originalita předloženého projektu spočívá v multidisciplinárním přístupu k řešení dané problematiky, který je reprezentován inovativním propojením studia vlivu aplikace biouhlu na základní charakteristiky půdy kombinací makroskopických analýz materiálů s jejich komplexní analýzou na molekulární úrovni. Získaný náhled do dynamiky půdní organické hmoty spolu s komplexní charakterizací jednotlivých skupin látek na molekulární úrovni napomůže definovat základní skupiny molekul zodpovědné za stabilizaci organické hmoty v půdě. Výsledky projektu významně pomohou při definovaní způsobu, jak cíleně modifikovat rovnováhu ve studovaném přírodním systému (půdě) pomocí aplikace vhodné formy stabilizované organické hmoty (např. biouhlu).

Klíčová slova
biouhel;chemická frakcionace;kultivace;molekulární charakterizace;půdní organická hmota;sekvestrace uhlíku

Klíčová slova anglicky
biochar;carbon sequestration;chemical fractionation;cultivation;molecular characterization;soil organic matter

Označení

20-28208Y

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kalina Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kubíková Leona - spoluřešitel
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sovová Šárka, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2023)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (28.03.2019 - nezadáno)

Výsledky

KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; SMILEK, J.; ENEV, V.; MRAVCOVÁ, L. The Relation of Biochar Texture to its Physicochemical and Morphological Characteristics. In CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2020. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: Tanger Ltd., 2020. p. 495-500. ISBN: 978-80-87294-98-7. ISSN: 2694-930X.
Detail

SOVOVÁ, Š.; ENEV, V.; HAJZLER, J.; TRUDIČOVÁ, M.; KALINA, M. Biochar as a Soil Conditioner in Modern Agriculture – Study on its Degradation Processes in Soil. In Book of Extended Abstracts - Smart and Circular Agriculture towards Sustainability Congress. Porto, Portugalsko: Univesidade do Porto, Faculdade de Sciencias, 2022. p. 26-29. ISBN: 9782832512258.
Detail

ŠIRŮČEK, D.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Influence of the application of lignite on the distribution of organic carbon in soil. In CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2020. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: Tanger Ltd., 2020. p. 489-494. ISBN: 978-80-87294-98-7. ISSN: 2694-930X.
Detail

KALINA, M.; ŠIRŮČEK, D.; SOVOVÁ, Š.; ENEV, V. Light Scattering Techniques as a Key for Accessing of the Molecular Weight and Size of Humic Substances Originating from Different Source Materials. 2021. p. 1-2.
Detail

SOVOVÁ, Š.; KURKOVÁ, M.; ŠTORKOVÁ, N.; ENEV, V.; KALINA, M. Biochar – A Promissing Soil Conditioner for Agriculture. Conference Proceedings, 30th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2021). Sep 2021. Montpelier, France: IMOG, 2021. p. 1-2.
Detail

ŠIRŮČEK, D.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of Supramolecular Structure of Humic Acids. Conference Proceedings, 30th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2021). European Association of Geoscientists and Engineers, 2021. p. 1-2.
Detail

SOVOVÁ, Š.; ENEV, V.; SMILEK, J.; KUBÍKOVÁ, L.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; KALINA, M. The Effect of Biochar Application on Soil Properties and Growth of the Model Plant Zea Mays. ECOCYCLES, 2021, vol. 7, no. 2, p. 46-54. ISSN: 2416-2140.
Detail

ŠIRŮČEK, D.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Sequential Chemical Fractionation as a Tool for Accessing the Organic Matter in Biochar. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 90-91. ISBN: 978-80-214-6001-0.
Detail

SOVOVÁ, Š.; ENEV, V.; KUBÍKOVÁ, L.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; POŘÍZKA, J.; SMILEK, J.; KALINA, M. The Effect of Biochar Application on Soil Properties and Growth of Model Plant (ZEA MAYS). 1st International Joint Congress on "Sustainable Management of Cultural Landscape in the context of the European Green Deal". 1. Brienza (PZ), Italy: LE PENSEUR di Antoinetta Andriouli, 2021. p. 56-56. ISBN: 978-88-95315-82-9.
Detail

KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; ŠIRŮČEK, D.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; SMILEK, J.; ENEV, V. Biochar a Promising Soil Conditioner - Study on its Effect on Soil Properties and Carbon Sequestration. 1st International Joint Congress on "Sustainable Management of Cultural Landscape in the context of the European Green Deal". 1. Brienza (PZ), Italy: LE PENSEUR di Antoinetta Andriouli, 2021. p. 30-30. ISBN: 978-88-95315-82-9.
Detail

KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; ŠIRŮČEK, D.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; SMILEK, J.; ENEV, V. Sequential Extraction of Organic Fractions from Biochar using Eluotropic Series of Organic Solvents. 1st International Joint Congress on "Sustainable Management of Cultural Landscape in the context of the European Green Deal". 1. Brienza (PZ), Italy: LE PENSEUR di Antoinetta Andriouli, 2021. p. 28-28. ISBN: 978-88-95315-82-9.
Detail

ŠIRŮČEK, D.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Sequential chemical fractionation as a tool for accessing the organic matter in biochar. In CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2021. Brno: 2021. p. 430-435. ISBN: 978-80-88365-00-6.
Detail

ŠIRŮČEK, D.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Advantages of using chemical fractionation to alkaline extraction for accessing the organic matter in biochar. 5th International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering. 1. Aveiro: UA Editora Universidade de Aveiro, 2022. p. 140-140. ISBN: 978-972-789-771-1.
Detail

ŠIRŮČEK, D.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Accessing the Organic Matter in Biochar Using Chemical Fractionation. XXII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Brno: Masaryk University Press, 2022. p. 60-61. ISBN: 978-80-280-0087-5.
Detail

KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; HAJZLER, J.; KUBÍKOVÁ, L.; TRUDIČOVÁ, M.; SMILEK, J.; ENEV, V. Biochar Texture – A Parameter Influencing Physicochemical Properties, Morphology, and Agronomical Potential. Agronomy, 2022, vol. 12, no. 8, p. 1768-1783. ISSN: 2073-4395.
Detail

KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; ŠVEC, J.; TRUDIČOVÁ, M.; HAJZLER, J.; KUBÍKOVÁ, L.; ENEV, V. The Effect of Pyrolysis Temperature and the Source Biomass on the Properties of Biochar Produced for the Agronomical Appli-cations as the Soil Conditioner. Materials, 2022, vol. 15, no. 24, p. 1-13. ISSN: 1996-1944.
Detail

SOVOVÁ, Š.; KALINA, M.; ENEV, V.; KUBÍKOVÁ, L. The effect of biochar cultivation in soil on the physicochemical characteristics of soil and biochar. Book of abstracts, Smart and circular Agriculture towards Sustainability. Porto, Portugal: Universidade do Porto, Faculdade de Sciencias, 2022. p. 19-19. ISBN: 978-989-33-3567-3.
Detail

SOVOVÁ, Š.; ENEV, V.; HAJZLER, J.; TRUDIČOVÁ, M.; KALINA, M. Biochar as a Soil Conditioner in Modern Agriculture – Study on its Degradation Processes in Soil. Book of abstracts, Smart and Circular Agriculture towards Sustainability. Porto, Portugalsko: Univesidade do Porto, Faculdade de Sciencias, 2022. p. 26-26. ISBN: 978-989-33-3567-3.
Detail

POLÁŠKOVÁ, N.; KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; SMILEK, J. Study on the Influence of Biochar on Physico-chemical Properties of Soil. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2022, no. 1, p. 142-148. ISSN: 2694-930X.
Detail

SOVOVÁ, Š.; KALINA, M.; ENEV, V.; KURKOVÁ, M.; ŠTORKOVÁ, N. The utilization of biochar as a conditioner for soil enrichment. Copernicus, 2021. p. 1 (1 s.).
Detail