Detail projektu

Stanovení krystalického/amorfního podílu aktivní farmaceutické ingredience (API) - Vilanterol

Období řešení: 23.02.2021 — 08.03.2021

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2021-02-19 - 2024-01-31)

O projektu

Ke stanovení krystalického/amorfního podílu v API (Vilanterol) bude po domluvě se Zadavatelem zakázky využito metody rozpouštěcí kalorimetrie (modulární mikrokalorimetr TAM III, TA Instruments) s využitím kalibrační křivky pro stanovení nízkého amorfního podílu API ve vzorku.

Klíčová slova
API, Vilanterol, amorfní podíl

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Krouská Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- odpovědné pracoviště (09.03.2021 - nezadáno)
Teva Czech Industries s.r.o.
- objednatel (09.03.2021 - nezadáno)
Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (23.02.2021 - 08.03.2021)

Výsledky

KROUSKÁ, J.; SMILEK, J. Stanovení krystalického/amorfního podílu aktivní farmaceutické ingredience (API) - Vilanterol. 2021.
Detail