Detail projektu

Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména literatura, aktivní účast studentů na konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních výstupů.

Označení

FCH-S-20-6307

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PEKAŘ, M. Thermodynamic Driving Forces and Chemical Reaction Fluxes; Reflections on the Steady State. MOLECULES, 2020, vol. 25, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1420-3049.
Detail

MARKOVÁ, K. Visualization of a Gel Structure Using Fluorescent Nanoparticles. Studentská odborná konference Chemie je život 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 104-105. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

SOVOVÁ, Š.; PEKAŘ, M. Temperature and time controlled synthesis of instable vaterite microparticles. 3rdInternational Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering. 1st. Aveiro, Portugal: UA Editora, 2020. p. 88-88. ISBN: 978-972-789-644-8.
Detail

NEJDL, L.; ZEMÁNKOVÁ, K.; HAVLÍKOVÁ, M.; BUREŠOVÁ, M.; HYNEK, D.; XHAXHIU, K.; MRAVEC, F.; MATOUŠKOVÁ, M.; ADAM, V.; FERUS, M.; KAPUŠ, J.; VACULOVIČOVÁ, M. UV-Induced Nanoparticles-Formation, Properties and Their Potential Role in Origin of Life. Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 8, p. 1-14. ISSN: 2079-4991.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. Hyaluronan-Arginine Interactions-An Ultrasound and ITC Study. Polymers, 2020, vol. 12, no. 9, p. 1-20. ISSN: 2073-4360.
Detail

SOVOVÁ, Š.; PARAKHONSKIY, B.; PEKAŘ, M.; SKIRTACH, A. INSTABLE VATERITE MICROPARTICLES – THE EFFECT OF TEMPERATURE ON PARTICLES SIZE AND SHAPE. 72. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ. Praha: 2020. p. 110-110.
Detail

SOVOVÁ, Š. Temperature and time controlled synthesis of instable vaterite microparticles. Aveiro, Portugal: UA Editora, 2020. p. 18-18.
Detail

RICHTEROVÁ, V.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Inverzní fluorescenční korelační spektroskopie. 72. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ. 2020. s. 82-82.
Detail

MARKOVÁ, A.; VALA, M.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M. How the series resistance influence the transconductance of the OECT planar structure. XX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University Press, 2020. p. 34-35. ISBN: 978-80-210-9655-4.
Detail

PAUK, K.; LUŇÁK, S.; RŮŽIČKA, A.; MARKOVÁ, A.; MAUSOVÁ, A.; KRATOCHVÍL, M.; MELÁNOVÁ, K.; WEITER, M.; IMRAMOVSKÝ, A.; VALA, M. Green, red and infrared emitting polymorphs of sterically hindered push-pull substituted stilbenes. Chemistry - A European Journal, 2020, vol. 26, no. 2020, p. 4341-4348. ISSN: 1521-3765.
Detail

RAIS, D.; TOMAN, P.; ACHARYA, U.; PANTHI, Y.R.; MENŠÍK, M.; ZHIGUNOV, A.; THOTTAPPALI, M.A.; PFLEGER, J.; VALA, M.; MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; CIGÁNEK, M.; KRAJČOVIČ, J.; PAUK, K.; IMRAMOVSKÝ, A.; ZAYKOV, A.; MICHL, J. Singlet Fission in Thin Solid Films of Bis(thienyl)diketopyrrolopyrroles. ChemPlusChem, 2020, vol. 2020, no. 85, p. 2689-2703. ISSN: 2192-6506.
Detail

JUGL, A.; HURČÍKOVÁ, A.; PEKAŘ, M. Hysteresis during heating and cooling of hyaluronan solutions in water observed by means of ultrasound velocimetry. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2020, vol. 165, no. Part B, p. 2419-2424. ISSN: 0141-8130.
Detail

ŠIMEČKOVÁ, J.; KRČMA, F.; KLOFÁČ, D.; DOSTÁL, L.; KOZÁKOVÁ, Z. Influence of Plasma-Activated Water on Physical and Physical–Chemical Soil Properties. Water, 2020, vol. 12, no. 9, p. 2357-1 (2357-13 p.)ISSN: 2073-4441.
Detail

KALINA, M. Influence of Electron Beam Irradiation on Physical Properties of Microwave Plasma Synthetized Graphene Nanosheets. In Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. p. 85-90. ISBN: 978-80-87294-95-6.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; SŤAHEL, P.; MATOUŠKOVÁ, P.; BRABLEC, A.; ČECH, J.; PROKEŠ, L.; BURŠÍKOVÁ, V.; STUPAVSKÁ, M.; LEHOCKÝ, M.; OZALTIN, K.; HUMPOLÍČEK, P.; TRUNEC, D. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers, 2020, vol. 12, no. 11, p. 1-15. ISSN: 2073-4360.
Detail

PAVELICOVÁ, K.; POMPEIANO VANÍČKOVÁ, L.; HADDAD, Y.; NEJDL, L.; ZÍTKA, J.; KOČIOVÁ, S.; MRAVEC, F.; VACULOVIČ, T.; MACKA, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V. Metallothionein dimerization evidenced by QD-based Förster resonance energy transfer and capillary electrophoresis. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2021, vol. 170, no. 2021, p. 53-60. ISSN: 0141-8130.
Detail

SZABOVÁ, J.; MRAVEC, F. Study of Liposomes Membrane Properties by Fluorescence Spectroscopy. Studentská odborná konference Chemie je život 26. -27. 11. 2020 – Sborník abstraktů. 2020. p. 143-143. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

ŠKARPA, P.; KLOFÁČ, D.; KRČMA, F.; ŠIMEČKOVÁ, J.; KOZÁKOVÁ, Z. Effect of Plasma Activated Water Foliar Application on Selected Growth Parameters of Maize (Zea mays L.). Water, 2020, vol. 12, no. 12, p. 1-15. ISSN: 2073-4441.
Detail

CHUDJÁK, S.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Study of Chemical Processes Initiated by Electrical Discharge in Titan-Related Atmosphere at Laboratory Temperature and Pressure. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2021, vol. 5, no. 3, p. 535-543. ISSN: 2472-3452.
Detail

TIŇO, R.; VIZÁROVÁ, K.; KRČMA, F.; REHÁKOVÁ, M.; JANČOVIČOVÁ, V.; KOZÁKOVÁ, Z. Plasma Technology in the Preservation and Cleaning of Cultural Heritage Objects. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, 2021. 160 p. ISBN: 9780367229153.
Detail

PEKAŘ, M. Chemické reakce jako matematický důsledek. Kvaternion, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 49-56. ISSN: 1805-1324.
Detail

SZABOVÁ, J.; MIŠÍK, O.; HAVLÍKOVÁ, M.; LÍZAL, F.; MRAVEC, F. Influence of liposomes composition on their stability during the nebulization process by vibrating mesh nebulizer. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2021, vol. 204, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0927-7765.
Detail

HEGER, R.; PEKAŘ, M. Characterization of Hydrogels with Amphiphilic Structures. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 66-67. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; VALA, M. OECT as a Device for Material Characterization: the Role of Parasitic Series Resistance. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 102-103. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; VALA, M. OECT as a Device for Material Characterization: The Role of Parasitic Series Resistance. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 149-155. ISBN: 978-80-214-5921-2.
Detail

KUDRLE, V.; ŠNÍRER, M.; TOMAN, J.; KUBEČKA, M.; JURMANOVÁ, J.; JAŠEK, O.; KRČMA, F. Simulation and Diagnostics of Plasma Chemical Processes during Microwave Plasma Synthesis of Graphene Nanosheets form Ethanol. In NANOCON 2020. Ostrava: Tanger, 2021. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

ADÁMKOVÁ, B.; KRČMA, F.; CHUDJÁK, S.; KOZÁKOVÁ, Z. Pinhole Discharge Decomposition of Ethanol. Journal of Aplied Physics, 2021, vol. 129, no. 14, p. 143304-1 (143304-8 p.)ISSN: 0021-8979.
Detail

ZINKOVSKA, N.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Gradient Hydrogels—The State of the Art in Preparation Methods. Polymers, 2020, vol. 12, no. 4, p. 1-14. ISSN: 2073-4360.
Detail