prof. Ing.

Jiří Hirš

CSc.

VUT – prorektor pro zahraničí

+420 54114 5160, +420 54114 7920, +420 54114 8077
prorektor-zahranici@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Projekty

 • 2021

  Progresivní metody řízení a hodnocení energeticky úsporných budov, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

 • 2019

  Analýza vnitřního prostředí staveb a budov s téměř nulovou spotřebou energií, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2018

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

 • 2017

  Implementace virtuální reality v zobrazování výsledků měření , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Analýza účinnosti, metodika řízení a energetická náročnost systémů techniky prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Přenos tepla při kondenzaci vodní páry ve výměníku tepla, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  8X17030, Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy buildings, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.12.2018
  Detail

 • 2016

  Implementace virtuální reality v zobrazování výsledků simulací z výpočtových softwarů , zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Kondenzace vodní páry při expanzi v pojistném ventilu otopné soustavy, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Aplikace IoT pro energetickou udržitelnost se zaměřením na kvalitu vnitřního prostředí , zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Sběr a analýza mikrobiálních struktur ve vybraných prostorách při běžném provozu užívání za účelem zajištění statistického vzorku dat pro analýzu účinnosti větracích systémů v občanské výstavbě., zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  TE02000077, Smart Regions - Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Analýza transferu energie z obnovitelných zdrojů mezi sousedícími budovami , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Optimalizace využití energie v době otopné přestávky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Modelování a simulace energeticky aktivního domu v podmínkách ČR, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Ověření potřeby chlazení v aktivních budovách, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Výzkum aplikace prefabrikovaných prvků obsahující systémy pro obnovitelné zdroje energie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Revitalizace univerzitní budovy, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Větrání bytových domů s využitím odpadní energie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Využití pasivní solární energie v historické budově, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  2A-1TP1/119, IEA – ANNEX 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Rozvoj laboratoře interního mikroklimatu budov , zahájení: 02.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Implementace směrnic EU v ČR, zahájení: 01.02.2005, ukončení: 30.11.2005
  Detail

 • 2004

  Systém celoživotnho vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Energetické hodnocení budov na Slovensku a v ČR - Aktualizace metod a nástrojů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  5. rámcový program EU CORDIS projekt - INTERACT Integrated urban governance for the city of tomorrow (thematic network), zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Rozvoj laboratoře technických zařízení budov - H, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail