Detail projektu

Kondenzace vodní páry při expanzi v pojistném ventilu otopné soustavy

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je metodou CFD ověřit, zda dochází ke kondenzaci vodní páry vlivem expanze v pojistném ventilu otopné soustavy. Výsledky numerické simulace pojistného ventilu budou validovány s reálným měřením publikovaným v odborném časopise Topenářství Instalace (8/2014) a současně porovnány s certifikovaným výtokovým součinitelem ventilu K [-] uváděným výrobcem. Získané poznatky budou publikovány v odborném časopise a na konferenci.

Označení

FAST-J-16-3497

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Horká Lucie, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Parametric analysis of cooling consumption in high-rise building. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. p. 189-195. ISBN: 978-80-89878-04-8.
Detail

HORKÁ, L. Výkon podlahového vytápění provedeného suchou instalací. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

HORKÁ, L.; WEYR, J. Parametric Analysis of Floor Cooling. Applied Mechanics and Materials, 2017, vol. 861, no. 2017, p. 401-408. ISSN: 2297-8941.
Detail