Detail projektu

Pokročilé systémy techniky prostředí a energetika budov

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Hlavní systémy s vysokou energetickou náročností v budovách jsou systémy vzduchotechniky. Ty kromě spotřeby energií na vytápění, chlazení a úpravu vlhkosti obsahují ventilátory pro dopravu vzduchu. Nový typ oběžného kola ventilátoru, který svým tvarem/charakterem umožní snížit náročnost na příkonové elektrické parametry ventilátorů bude jedním z výstupů projektu. Další součástí bude problematika energetického hodnocení budov systémů TZB.

Označení

FAST-S-22-7788

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uher Pavel, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baroň Alexandr, Ing. - spoluřešitel
Blasinski Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Cakl Dominik, Ing. - spoluřešitel
Dokoupilová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Formánek Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hepner Andrej, Ing. - spoluřešitel
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Horák Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horká Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jůza Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Měcháčková Martina, Ing. - spoluřešitel
Miček Denis, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Moštěk Jan, Ing. - spoluřešitel
Počinková Marcela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Prchalová Nikol, Ing. - spoluřešitel
Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubinová Olga, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Soltýš Matej, Bc. - spoluřešitel
Vaščáková Alena, Ing. - spoluřešitel
Vostal Matěj, Ing. - spoluřešitel
Vrána Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vyhlídalová Karolína, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Znebejánek Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

VRÁNA, J. Revize TPG 704 01 - požadavky na domovní plynovody. Vytápění, větrání, instalace, 2022, roč. 31, č. 2, s. 60-62. ISSN: 1210-1389.
Detail

KOŘENKOVÁ, V.; HORÁK, P. Stav bytového fondu ČR z pohledu energetické náročnosti budov. TZB-info, 2022, roč. 2023, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A. Optimalizace proudění vzduchu na operačním sále. XIII. sympozium GREEN WAY 2022. 2022. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 (ČSVTS), 2022. s. 34-41. ISBN: 978-80-02-02986-1.
Detail

RUBINA, A. Systémy zpětného získávání tepla - častý problém účinnosti z pohledu znalce. CTI INFO, 2022, roč. 32, č. 3, s. 27-29. ISSN: 1214-7583.
Detail

SZCEPAŃSKA-WOSZCZYNA, K.; GEDVILAITE, D.; NAZARKO, J.; STASIUKYNAS, A.; RUBINA, A. ASSESSMENT OF ECONOMIC CONVERGENCE AMONG COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION. Technological and Economic Development of Economy, 2022, vol. 28, no. 5, p. 1572-1588. ISSN: 2029-4921.
Detail

HORÁK, P.; FORMÁNEK, M. smluvní výzkum - Posouzení vybraných parametrů panelu pro ledovou plochu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 1-11.
Detail

FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Efficiency of Parallel Connected Desuperheater in a Cooling Circuit. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 2022, vol. 65, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0324-6051.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. The effect of air flow on the annual energy balance of a facade with a ventilated gap. Sborník příspěvků ze 44. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. p. 111-111. ISBN: 978-80-7623-098-9.
Detail

RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; CAKL, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J. Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. Heat Flow through a Facede with a Controlled Ventilated Gap. Buildings, 2023, vol. 13, no. 3, p. 1-20. ISSN: 2075-5309.
Detail

CAKL, D.; KORENKOVÁ, V.; PRCHALOVÁ, N.; RUBINA, A. Development of airflow efficiency in air conditioning units. AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2887, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1551-7616.
Detail

RUBINA, A.; TRČKA, M.; CAKL, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; Vysoké učení technciké v Brně: Oběžné kolo. 36043, užitný vzor. (2022)
Detail