Detail projektu

Přenos tepla při kondenzaci vodní páry ve výměníku tepla

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Výzkumný projekt je zaměřen na rozšíření vědeckého poznání v oblasti přenosu tepla při kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu trubičky ve výměníku tepla pára-voda. Cílem výzkumu je stanovit součinitel přestupu tepla při této fázové změně metodou parametrického experimentálního měření. Vyhodnocení měření bude založeno na analytických i numerických metodách a získané poznatky budou publikovány.

Označení

FAST-J-17-4024

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Horká Lucie, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Simulation Study of Dry Floor Heating Systems. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2019. p. 196-203. ISSN: 1662-7482.
Detail

HORKÁ, L. Analýza vnitřního prostředí bytové jednotky. In Juniorstav 2018 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2018. s. 1040-1047. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail