Detail projektu

Progresivní metody řízení a hodnocení energeticky úsporných budov

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Specifický výzkum bude navazovat a rozšiřovat řešení předešlého standartního výzkumu. Jedná se zejména o experimenty na úrovni modelování vnitřního prostředí ve zkušebních boxích, konkrétně návrhu řízení a regulace systému vzduchotechniky podle měřených veličin v modelových boxech ve zmenšném měřitku umožnující vytvoření podpůrného technického vybavení pomocí 3D tisku. Další součástí projektu bude samostatná část věnující se výstavbě chladivového okruhu tepelného čerpadla s cílem měření a analýzy účinnosti tohoto okruhu.

Označení

FAST-S-21-7281

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Blasinski Petr, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baroň Alexandr, Ing. - spoluřešitel
Cakl Dominik, Ing. - spoluřešitel
Číková Veronika, Ing. - spoluřešitel
Doležal Jan, Ing. - spoluřešitel
Formánek Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Horák Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horká Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kohlová Vendula, Ing. - spoluřešitel
Kynclová Tereza - spoluřešitel
Mašek Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Miček Denis, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Moštěk Jan, Ing. - spoluřešitel
Oslzlá Aneta, Bc. - spoluřešitel
Počinková Marcela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Prchalová Nikol, Ing. - spoluřešitel
Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubinová Olga, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Růžičková Eliška, Ing. - spoluřešitel
Šenkyřík Adam, Ing. - spoluřešitel
Uher Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vaščáková Alena, Ing. - spoluřešitel
Vrána Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vyhlídalová Karolína, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Znebejánek Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

RUBINA, A. Provoz a údržba vzduchotechniky, "ecodesign ve vzduchotechnice". Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2021. s. 1-7.
Detail

RUBINA, A. studio ČT 24, živé vysílání z Moravské Nové Vsi, putovní stánek ČKAIT v rámci pomoci poškozeným živelnou pohromou. Moravská Nová Ves: 2021.
Detail

HORÁK, P. Výpočty pro energetického specialistu (III) - Výpočet dodané energie pro vytápění. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINOVÁ, O. Kvalita vzduchu v priestoroch na bývanie. TZB Haustechnik, 2021, roč. 24, č. 02/2021, s. 32-36. ISSN: 1210-356X.
Detail

RUBINA, A. Systémy spätného získavania tepla – teória a realita. TZB Haustechnik, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 2-4. ISSN: 1210-356X.
Detail

HORÁK, P. Posudek tezí disertační práce: Teoretická a experimentální analýza energetického chování budov, Ing. Blanka Chudíková. Brno: 2021. s. 1-2.
Detail

ZNEBEJÁNEK, J. Provoz, úsržba a poruchy vzduchotechnických systémů. 2021.
Detail

RUBINA, A. ČT 1 události v regionech, živé vysílání z Mikulčic, putovní stánek ČKAIT v rámci pomoci poškozeným živelnou pohromou. Mikulčice: 2021.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K. Návrh akumulačního objemu solárního zásobníku. 19.Letní škola TZB 2021 - TZB pro zdravé vnitřní prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. s. 79-84. ISBN: 978-80-02-02940-3.
Detail

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Přenos tepla při kondenzaci vodní páry na válcové stěně. 19. letní technická škola TZB – TZB pro zdravé vnitřní prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. s. 30-35. ISBN: 978-80-02-02940-3.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; JŮZA, Š. Adaptive fan control. In BOOK OF ABSTRACTS. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. BRISTOL: IOP Pulishing, 2021. p. 1-6. ISBN: 978-83-66559-06-6. ISSN: 1755-1307.
Detail

HORÁK, P. Posudek disertační práce: Aspekty experimentálneho riešenia pri využívaní geotermálnej energie v Balneoterapii, Ing. Denis Miček. Brno: 2022. s. 1-3.
Detail

RUBINA, A.; TRČKA, M.; CAKL, D.; BLASINSKI, P.; UHER, P.; JŮZA, Š.; Vysoké učení technické v Brně: Redistributor vzduchu pro optimalizaci tlakové ztráty ventilátorové komory s volným oběžným kolem. 35008, užitný vzor. (2021)
Detail