Detail projektu

Experimentální výzkum přenosu tepla a hmoty v systémech a soustavách technického zařízení budov

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Standardní projekt specifického výzkumu je obecně zaměřen převážně na experimentální metody výzkumu přenosu tepla a hmoty v soustavách TZB. Hlavní část práce bude zaměřena na výměníky tepla a jejich praktické aplikace. Pozornost je věnována kovovým výměníkům a výměníkům z 3D tisku. Součástí výzkumu bude také numerické modelování vybrané problematiky související s energetickou náročností budov. Dílčím výzkumným cílem je i hodnocení a modelování kvality vnitřního prostředí.

Označení

FAST-S-23-8176

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uher Pavel, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baroň Alexandr, Ing. - spoluřešitel
Blasinski Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bobrovský Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Cakl Dominik, Ing. - spoluřešitel
Dokoupilová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Formánek Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Horák Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horká Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hudcová Nikola, Ing. - spoluřešitel
Kozla Ján, Ing. - spoluřešitel
Lexa Dominik, Ing. - spoluřešitel
Pírek Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Počinková Marcela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Prchalová Nikol, Ing. - spoluřešitel
Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubinová Olga, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salajka Radek, Ing. - spoluřešitel
Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šrámková Denisa, Bc. - spoluřešitel
Šumpík Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Vyhlídalová Karolína, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Wierzbická Helena, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. TZB-info, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. Heat Flow through a Facede with a Controlled Ventilated Gap. Buildings, 2023, vol. 13, no. 3, p. 1-20. ISSN: 2075-5309.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Provětrávané fasády - Funkčnost provětrávané mezery. Praha: Česká komora lehkých obvodových plášťů, 2023. s. 1-16.
Detail

DOKOUPILOVÁ, V.; HORÁK, P. Studie renovace stávajících rodinných domů do energetické kategorie „D“ podle budoucích požadavků EU. TZB-info, 2023, roč. 2023, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; SALAJKA, R.; BAROŇ, A.; CAKL, D.; ŠMAK, M.; BARNAT, J.; VARBANOV, P. Energy and acoustic evaluation of classroom ventilation and its influence on the design of the air-conditioning system. Energy (online), 2024, vol. 294, no. 2024, p. 1-28. ISSN: 1873-6785.
Detail

SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J.; RUBINA, A. Energy consumption of smart facade. MATEC Web of Conferences, 2023, vol. 385, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2261-236X.
Detail

HORÁK, P.; DOKOUPILOVÁ, V. Oprav dům po babičce – případová studie. TZB-info, 2023, roč. 12, č. 2023, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A. Úspory ve vzduchotechnice a účinnost ventilátorů. Praha: Topinfo s.r.o - estav.tv, 2023. s. (1 s.)
Detail

RUBINA, A. Vliv výměny vzduchu a jeho proudění na čistý prostor operačního sálu. ICBMPT 2023 - 26. Mezinárodní konference, Workshop, Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2023. s. 1-17.
Detail