Detail projektu

Analýza účinnosti, metodika řízení a energetická náročnost systémů techniky prostředí

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Práce navazuje na předešlý projekt FAST a řeší matematickou statistikou a cílenými experimenty prováděnými na reálných stavbách metodu řízení vnitřního prostředí objektů. Součástí projektu bude i výzkum v oblasti prediktivního řízení prostředí. Parametry vnitřního prostředí se v průběhu provozu stavebních objektů dynamicky mění, rychlost reakce systémů na tyto změny je však v mnohých případech nedostatečná a často nastává až v stavestavech, kdy tyto parametry jsou již naprosto odlišné. Práce je ojedinělá a aktuální.

Popis anglicky
This work builds on the previous FAST project and solves by means of mathematical statistics and targeted experiments carried out on real constructions the method of internal environment control of objects. The project will also include research on predictive environmental management. The parameters of the indoor environment are changing dynamically during the construction of building structures, but the speed of reaction of the systems to these changes is in many cases inadequate and often occurs only in staves where these parameters are already completely different. The work is unique and up-to-date.

Klíčová slova
vzduchotechnika, technická zařízení budov, mikrobiologické znečištění technických zařízení, prediktivní řízení budov, účinnost soustav TZB, energie budov

Klíčová slova anglicky
Airconditioning, technical equipment of buildings, microbiological pollution of technical equipment, predictive building control, efficiency of HVAC systems, energy of buildings

Označení

FAST-S-17-4054

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Blasinski Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Formánek Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Frič Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Horák Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jurča Jaromír, Ing. - spoluřešitel
Jůza Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Komínek Petr, Ing. - spoluřešitel
Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Počinková Marcela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubinová Olga, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šenkýř Michal, Ing. - spoluřešitel
Vyhlídalová Karolína, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vytasil Michal, Ing. - spoluřešitel
Weyr Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2017 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2018)

Výsledky

HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K. Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB. In Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: STP, 2017. s. 101-105. ISBN: 978-80-02-02712-6.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K. Stínění prosklených ploch. Technická zařízení pro zdravé vnitřní prostředí v energeticky úsporných administrativních budovách. Praha: STP, 2017. s. 84-91. ISBN: 978-80-02-02743-0.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Soubor přednášek pro podporu odborného vzdělávání - Vzduchotechnika. Olomouc: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., 2017. s. 1-173.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Energetická bilance solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru s ohledem na velikost zásobníku tepla. TZB-info, 2017, roč. 1, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A. Trendy vzduchotechniky 2017 - Některé „chyby“ ve vzduchotechnice projekční, realizační. Filzmoos: REMAK, a.s., 2017. s. 1-32.
Detail

RUBINA, A. Živé interview v pořadu Apetýt na téma: nucené větrání, rekuperace, plísně. Český rozhlas Brno, 2017.
Detail

RUBINA, A.; VYTASIL, M.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika, díl 4, Povrchová teplota chladiče. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 2, s. 8-11. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A.; VIKTORIN, M. Vzduchotechnika čistých prostorů operačních sálů v praxi, VIII. sympozium GREEN WAY 2017. VIII. sympozium GREEN WAY 2017. 1. Brno: Společnost pro techniku prostředí (ČSVTS), 2017. s. 48-48. ISBN: 978-80-02-02731-7.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINOVÁ, O.; KOJECKÁ, K. Zvyšují rostliny v budovách kvalitu vzduchu?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. 2018. s. 80-82. ISBN: 9788074032059.
Detail

RUBINA, A. Živé interview v pořadu Apetýt na téma: Jak v horkých dnech doma vytvořit příjemné klima. Brno: Český rozhlas Brno, 2017.
Detail

RUBINA, A.; VYTASIL, M. Uspořádání chlazení pro datová centra. Český instalatér, 2017, roč. 1, č. 4, s. 29-32. ISSN: 1210-695X.
Detail

BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; VYTASIL, M. Provoz vzduchotechnických jednotek a jejich konstrukce. Český instalatér, 2017, roč. 27., č. 4/2017, s. 24-27. ISSN: 1210-695X.
Detail

JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; JŮZA, Š. Teoretická aplikace entalpického výměníku. Český instalatér, 2017, roč. 27, č. 4/2017, s. 33-35. ISSN: 1210-695X.
Detail

ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O. MODELING OF RADIATORS WITH MASS FLOW CONTROL. In Buildings and Environment: From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 1-8. ISBN: 978-3-0357-1202-5. ISSN: 1662-7482.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3-4, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení. CTI INFO, 2017, roč. 27, č. 3-4, s. 7-9. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A. Jak postupovat v praxi při posouzení podmínek spolehlivého zajištění přívodu spalovacího vzduchu v podmínkách bytových a nebytových prostor, plynových kotelnách. Brno: Cech topenářů a instalatérů ČR, 2017. s. 1-46.
Detail

RUBINA, A. Operační trakt: Zóny čistoty a laminárního proudění, Diseminace pevných a mikrobiálních částí na operačním traktu. Brno: Národní kongres České společnost úrazové chirurgie, ÚN Brno, 2017. s. 1-24.
Detail

RUBINA, A. TPG 908 02 Větrání u spotřebičů nad 50 kW - vzduchotechnika, XI. celostátní setkání specialistů v plynárenství. Brno: Český plynárenský svaz a Technická inspekce ČR, 2017. s. 1-24.
Detail

BLASINSKI, P. Praktické ukázky v laboratoři s měřicími přístroji. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-4.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Bezpečnost a regulace klimatizací v datových sálech. Praha: Conteg spol. s r.o., záštita MPO, HK ČR, Czechinvest, VUT v Brně, 2017. s. 1-17.
Detail

KOMÍNEK, P. Měření a monitorování energii a vnitřního prostředí v budovách s vytužítím nových komunikačních technologii. In VIII. sympozium GREEN WAY 2017. Společnost pro techniku prostředí. Praha: ČSVTS PRAHA, 2017. s. 30-33. ISBN: 978-80-02-02731-7.
Detail

KOMÍNEK, P. Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove. Správa budov, 2017, č. 03/2017, s. 42-45. ISSN: 1337-6233.
Detail

RUBINA, A. Přirozený přívod vzduchu pro plynové spotřebiče. In Zborník prednášok 22. medzinárodn vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2017. Stavebná fakulta STU Bratislava. Piešťany: Slovenská spoločnos´t pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, 2017. s. 93-97. ISBN: 978-80-89878-12-3.
Detail

KOMÍNEK, P.; WEYR, J.; HIRŠ, J. The Use of Modern Technologies in Carbon Dioxide Monitoring. In Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Košice-Lviv-Rzeszów - Book of Extended Abstracts. 2017. ISBN: 978-80-553-3188-1.
Detail

HORÁK, P.; JURČA, J. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, praktické zkušenosti energetického specialisty. In Vnútorná klima budov 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 97-100. ISBN: 978-80-89878-18-5.
Detail

VRÁNA, J.; RUBINA, A.; VALIŠ, I. Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším. Praha: Český plynárenský svaz, ISBN 978-80-87992-39-5, 2017. s. 1-16.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Analysis of the thermal microclimate of the hospital bedroom using CFD simulation. In 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development. Krakow: Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, 2017. p. 20-20. ISBN: 978-83-944254-4-9.
Detail

RUBINOVÁ, O.; VYHLÍDALOVÁ, K. Aeromikrobi v interiérech budov. In Vnútorná klíma budov 2017. Bratislava: SSTP Bratislava, 2017. s. 61-64. ISBN: 978-80-89878-17-8.
Detail

RUBINOVÁ, O.; CIELECKÝ, J.; HORINA, P. Hygienické aspekty zvlhčování vzduchu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2017. s. 70-72. ISBN: 978-80-7403-170-0.
Detail

RUBINOVÁ, O.; CIELECKÝ, J.; HORINA, P. Hygienické aspekty provozu lokálních zvlhčovačů vzduchu. In Vnútorná klíma budov 2017. Bratislava: SSTP Bratislava, 2017. s. 147-149. ISBN: 978-80-89878-17-8.
Detail

RUBINA, A.; VRÁNA, J. Jak se řeší přívod vzduchu pro spalování v TPG 704 01 a TPG 908 02. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, 2017, č. 6, s. 244-251. ISSN: 0032-1761.
Detail

KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J.; WEYR, J. The use of modern technologies in carbon dioxide monitoring. 2017, p. 129-137.
Detail

RUBINA, A. Ecodesign ve vzduchotechnice, požadavky a realita. Ostrava: Cech topenářů a instalatérů ČR, 2018. s. 1-22.
Detail

WEYR, J.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J. Numerical simulation of wooden-frame wall during fire. In Science.Research.Pannonia. Zukunft der Gebäude. Band 16. Graz: Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H, 2017. p. 355-364. ISBN: 978-3-7011-0399-7.
Detail

RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla. In Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 96-100.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika – díl 7, Polytropické vlhčení párou. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 4-6. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika - díl 8, Filtrace. CTI INFO, 2018, roč. 20182, č. 2, s. 22-26. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory. CTI INFO, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 26-30. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A. Přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče do a nad 50 kW podle TPG 704 01 a TPG 908 02. Brno: Český plynárenský svaz (CGOA), 2018. s. 1-50.
Detail

HORÁK, P.; JURČA, J. Abstract - Influence of Sustainability on Comprehensive Assessment of Buildings. Book of abstracts - 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development – SEED’17. Krakow: Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, 2017. p. 142-142. ISBN: 978-83-944254-4-9.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; LEV, J. Vzduchové filtry na bázi nanovlákenných struktur. Český instalatér, 2018, roč. 28, č. 4, s. 21-25. ISSN: 1210-695X.
Detail

JELÍNEK, O.; JŮZA, Š. Tlaková ztráta specifických vzduchovodů. Český instalatér, 2018, roč. 28, č. 4, s. 18-20. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky. 1. 1. Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. 162 s. ISBN: 978-80-86208-19-0.
Detail

RUBINA, A. Rekuperace, aktuální problémy ve vzduchotechnice. Praha: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. s. 2-23.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters for ventilation. In Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018, Conference, 27-28 September 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. p. 10-10. ISBN: 978-963-490-026-9.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Polytropické vlhčení párou. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 2018, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A. Větrání hygienických zázemí objektů. In Zborník prednášok 23. medzinárodn vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2018. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, 2018. s. 67-70. ISBN: 978-80-89878-30-7.
Detail

RUBINA, A.; VRÁNA, J.; VALIŠ, I. Problém větrání v obytných, neobytných budovách a průmyslu, XII. celostátní setkání specialistů v plynárenství. Brno: Český plynárenský svaz a Technická inspekce ČR, 2018. s. 1-40.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Školení pracovníků stavební společnosti VCES a.s. na téma: Čisté prostory. Olomouc: Společnost pro techniku prostředí, z.s., 2018. s. 1-85.
Detail

RUBINA, A. Zisky (a ztráty) prosklených ploch. Praha: www.mujdum.cz, 2018. s. 1-2.
Detail

STOJANOVÁ, B. a kol. Čistota na operačních sálech v různých provozních stavech. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINOVÁ, O. V kancelářských budovách převládají bakterie, v rodinných domech naopak plísně. Topenářství, 2018, č. 317, s. 12-13. ISSN: 1211-0906.
Detail

JURČA, J.; HORÁK, P. Influence of Sustainability on Comprehensive Assessment of Buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, vol. 2019, no. 214, p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters in ventilation. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2019, vol. 1848, no. 0008, p. 1-6. ISSN: 2063-4269.
Detail

RUBINA, A.; WIERZBICKÁ, H.; HAVLÍČEK, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sběrná nádoba určená pro systém pneumatické potrubní dopravy odpadů. 306962, patent. (2017)
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.: Výpočetní software pro tlumiče hluku TECHNOV; Software pro výpočet tlumičů hluku TECHNOV, s.r.o. Software je podle SoD vlastnictvím výrobce TECHNOV, s.r.o. Program je dostupný u výrobní firmy TECHNOV, s.r.o. Rumanová 144, 951 37 Rumanová, Slovenská republika, IČ: 36801640.. URL: http://technov.sk/vyroba/software/. (software)
Detail