Detail projektu

Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2014

O projektu

Podstatou projektu je spojení interdisciplinárních výzkumných aktivit v rámci základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti číslicového zpracování 2D a 3D obrazových a zvukových signálů. Výzkum prováděný v rámci projektu bude pokrývat celý řetězec zpracování obrazových a zvukových dat od jejich akvizice přes analýzu a zpracování až po implementace navržených algoritmů pro zpracování v reálném čase a jejich ověření a subjektivní a objektivní hodnocení.

Popis anglicky
The project is a combination of interdisciplinary research activities in basic and applied research and experimental development in the digital processing of 2D and 3D video and audio signals. Research conducted under the project will cover the whole chain of processing video and audio data from the acquisition through the analysis and processing to implement the proposed algorithms for real-time verification and subjective and objective evaluation.

Klíčová slova
Zvuk a obra, Číslicové zpracování signálů

Klíčová slova anglicky
Audio and image, Digital Signal Procesing

Označení

FEKT-S-11-17

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ZUKAL, M.; QUI, X. Algorithms for Interest Points Detection. In 6th International Conference on Teleinformatics 2011 - ICT 2011. Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 163-167. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

ČÍKA, P.; FU, D. Using of Low-level Features for Water Area Identication in Images. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 02, p. 44-48. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAČÁK, J.; SCHIMMEL, J. Real-Time Guitar Preamp Simulation Using Modified Blockwise Method and Approximations. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1687-6172.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K.; HASMANDA, M. Object Localization in Medical Images. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 559-563. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ŠEBELA, M. Vehicle License Plate Detection and Recognition Using Symbol Analysis. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2011. p. 589-592. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

KARÁSEK, J. Integration of Evolutionary Algorithms to the Teaching of Theoretical Informatics. New Information and Multimedia Technologies - NIMT 2011, 978-80-214-4241-2. 2011. p. 48-51. ISBN: 978-80-214-4241-2.
Detail

MAČÁK, J.; TICHÝ, V. Využití interpolace pro simulaci elektroakustických měničů v reálném čase. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 25, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

HRBÁČEK, R.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.; ŠPIŘÍK, J. Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 50, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. Utilization of Interest Point Detectors in Content Based Image Retrieval. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

TRZOS, M. Frequency Warping via Warped Linear Prediction. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011. 2011. p. 348-350. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

KHADDOUR, H. Sound Source Localization Based on B-Format Signals. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011. 2011. p. 335-338. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MAČÁK, J. Nonlinear Transformer Simulation For Real-Time Digital Audio Signal Processing. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2011. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MAČÁK, J.; SCHIMMEL, J. Simulation of a Vacuum-Tube Push-Pull Guitar Power Amplifier. In Proceedings of the 14th International Conference on Digital Audio Effects DAFx11. 2011. p. 59-62. ISBN: 978-2-9540351-0-9.
Detail

PRŮŠA, Z.; RAJMIC, P. Segmented computation of wavelet transform via lifting scheme. In 34rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING. Budapest: ASSZISZTENCIA Congress Bureau, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. Noise Reduction in Medical Ultrasound Images. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURGET, R.; KOMOSNÝ, D.; KATHIRAVELU, G. Topology Aware Feedback Transmission for Real-Time Control Protocol. JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS, 2012, vol. 35, no. 2, p. 723-730. ISSN: 1084-8045.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; FABREGAS, J.; SMÉKAL, Z. Fast and Efficient Approaches in Text-dependent Speaker Recognition Systems. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V. On the focusing of thermal images. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2011, vol. 32, no. 11, p. 1548-1557. ISSN: 0167-8655.
Detail

MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; SMÉKAL, Z. Selection of optimal parameters for automatic analysis of speech disorders in Parkinson's disease. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2011 34th International Conference on. 2011. p. 408-412. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

MEKYSKA, J.; FONT-ARAGONES, X.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; HERNÁNDEZ-MINGORANCE, R.; MORALES, A.; FERRER-BALLESTER, M. Thermal hand image segmentation for biometric recognition. In Proceedings of 45th annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 2011. p. 26-30. ISBN: 978-1-4577-0902-9.
Detail

BURGET, R.; CIKA, P.; ZUKAL, M.; MAŠEK, J. Automated Localization of Temporomandibular Joint Disc in MRI Images. In 2011 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2011. p. 413-416. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; SKUTILOVÁ, S.; REKTOROVÁ, I. Motorické aspekty poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a jejich hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 6, s. 662-668. ISSN: 1210-7859.
Detail

PRŮŠA, Z.; RAJMIC, P. Real-Time lifting wavelet transform algorithm. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 3, p. 53-59. ISSN: 1213-1539.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; SMÉKAL, Z.; FABREGAS, J. Score Fusion in Text-Dependent Speaker Recognition Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 6800, no. 12, p. 120-132. ISSN: 0302-9743.
Detail

BENEŠ, R.; HASMANDA, M.; ŘÍHA, K. Non-linear RANSAC method and its utilization. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 7-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

FU, D.; FU, Z.; QUI, X.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. The Method for Material Corrosion Modelling and Feature Selection with SVM-RFE. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 443-447. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ŠEBELA, M. Detection and Recognition of License Plates of Czech Vehicles. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

HRBÁČEK, R.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.; ŠPIŘÍK, J. Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 67, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M. Panoramovanie zdroja zvuku s možnosťou zmeny jeho zdanlivej vzdialenosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 63, s. 1-12. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAČÁK, J. Nonlinear audio transformer simulation using approximation of differential equations. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 22-29. ISSN: 1213-1539.
Detail

PFEIFER, V.; BALÍK, M. Comparison of Current frame-based Phoneme classifiers. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2011, vol. 9, no. 5, p. 243-250. ISSN: 1336-1376.
Detail

SCHIMMEL, J. Studiová a hudební elektronika. Studiová a hudební elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. ISBN: 978-80-214-4452-2.
Detail

TRZOS, M. Determining the Prediction Order of Warped Linear Prediction for Frequency Warping. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 51-57. ISSN: 1213-1539.
Detail

POSPÍŠIL, A.; PŘINOSIL, J.; ŘÍHA, K. Detekce a sledování polohy hlavy ve video sekvencích s využitím zařízení Microsoft Kinect. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2011, č. 62, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

HASMANDA, M.; ŘÍHA, K. The Modelling of Stereoscopic 3D Scene Acquisition. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 134-142. ISSN: 1210-2512.
Detail

SYSEL, P.; RAJMIC, P. Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1687-6172.
Detail

ČÍKA, P. Watermarking method based on Discrete Wavelet Transform and Singular Value Decomposition. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 1, p. 45-49. ISSN: 1213-1539.
Detail

BENEŠ, R.; VALOUCH, L. Biologically inspired approach for determination of set-up of wavelet based de-noising method. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 03, no. 01, p. 20-25. ISSN: 1213-1539.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. Medical Image Denoising by Improved Kuan Filter. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 01, p. 43-49. ISSN: 1804-3119.
Detail

DVOŘÁK, P.; ZUKAL, M. Description of Objects in Images Using MPEG-7 Descriptors. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 1, p. 26-31. ISSN: 1213-1539.
Detail

UHER, V. Automatic Human Brain 3D Segmentation. In Proceedings of the 18th conference STUDENT EEICT 2012 volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 74-78. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

SCHIMMEL, J. Audible Aliasing Distortion in Digital Audio Synthesis. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 56-62. ISSN: 1210-2512.
Detail

ZÁTYIK, J.; PRŮŠA, Z. Interpolace obrazu pomocí směrových reprezentací. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 70, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARÁSEK, J.; ŠANDA, P.; BURGET, R.; MORSKÝ, O. Strojové učení základem pro hybridní lemmatizační algoritmus. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 57, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

TRZOS, M. Optimalizace odhadu fázové funkce harmonické transformace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 48, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARÁSEK, J. Citlivost metod pro měření podobnosti kvantitativních proměnných. Access Server, 2012, roč. 201209, č. 3, s. 1-8. ISSN: 1214-9675.
Detail

ORLOVSKÝ, K.; TRZOS, M. Optimization of geometrical acoustics simulations by means of parallel computing using GPU. In Research in Telecommunication Technologies. 2012. p. 225-228. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

UHER, V.; BURGET, R. Automatic 3D Segmentation of Human Brain Images Using Data-mining Techniques. In Proceedings of the 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2012. 1. 2012. p. 578-580. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M. Educational Software for Optimal Order Determination of LP Speech Modeling in Telecommunication. In RECENT RESEARCHES in COMMUNICATIONS and COMPUTERS (Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Communications (part of CSCC 12) Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Computers (part of CSCC 12). 2012. p. 106-109. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

KURC, D.; SCHIMMEL, J. Simulation of Line Array Sound Source for Wave Field Synthesis. In Research in Telecommunication Technologies 2012 Proceedings. 2012. p. 229-234. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. Corner Detectors: Evaluation of Information Content. In 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2012. p. 763-767. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

MAŠEK, J. Detekce objektů v obraze s pomocí Haarových příznaků. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 2. 2012. s. 70-72. ISBN: 978-80-214-4461-4.
Detail

ORLOVSKÝ, K. Možnosti využitia výpočtov na GPU pri simulácii posluchového priestoru. Access Server, 2012, roč. 10, č. 9, s. 1-4. ISSN: 1214-9675.
Detail

HASMANDA, M.; BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. System for Object Detection and Tracking Using Compressed Domain. In The 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2012. 1. Zilina: University of Zilina, 2012. p. 259-263. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; FU, D.; ZUKAL, M.; KARÁSEK, J. Method for Real-Time Face Tracking in a Video Sequence. In Advances in Sensors, Signals, Visualisation, Imaging and Simulation. Recent Advances in Electrical Engineering Series. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 182-187. ISBN: 978-1-61804-119-7.
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z.; KONCZI, R. VST plug-in module performing wavelet transform in real-time. In Proceedings of the 15th International Conference on Digital Audio Effects. York: The AudioLab, The Univesity of York, 2012. p. 11-18. ISBN: 978-0-9573906-0-7.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M. Efficiency of BCH codes in digital image watermarking. In 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012). 2012. p. 763-767. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

ŠPIŘÍK, J.; ZÁTYIK, J. Sparse image extrapolation using different inpainting algorithms. In Proceedings of the 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 1. 2012. p. 247-251. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

MAČÁK, J.; HOLTERS, M.; SCHIMMEL, J. Simulation of Fender Type Guitar Preamp using Approximation and State-Space Model. In Proceedings of the 15th International Conference on Digital Audio Effects DAFx12. York: University of York, 2012. p. 209-216. ISBN: 978-0-9573906-0-7.
Detail

BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J. Trainable Segmentation Based on Local-level and Segment-level Feature Extraction. In IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. 1. Barcelona: 2012. p. 17-24. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

BENEŠ, R.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; ŘÍHA, K. Automatically designed machine vision system for the localization of CCA transverse section in ultrasound images. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2013, vol. 109, no. 3, p. 92-103. ISSN: 0169-2607.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; FU, D. Information Content of Blobs in Images. In The 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2012. 2012. p. 221-224. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; HUSSAIN, A.; MEKYSKA, J.; SESA-NOGUERAS, E.; MONTE-MORENO, E.; ESPOSITO, A.; CHETOUANI, M.; GARRE-OLMO, J.; ABEL, A.; SMÉKAL, Z.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Biometric Applications Related to Human Beings: There Is Life beyond Security. Cognitive Computation, 2013, vol. 5, no. 1, p. 136-151. ISSN: 1866-9956.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; SESA-NOGUERAS, E.; ROURE-ALCOBE, J.; MONTE-MORENO, E.; GARRE-OLMO, J.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; VINALS, F.; LUZ PUENTE, M.; MEKYSKA, J. Aplicaciones biométricas más allá de la seguridad. In VI Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas (JRBP12). 2012. s. 25-43. ISBN: 978-84-695-0695-0.
Detail

MEKYSKA, J.; ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; SMÉKAL, Z. Interest Points as a Focus Measure. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2012 35th International Conference on. 2012. p. 774-778. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. A New Face Database Simultaneously Acquired in Visible, Near-Infrared and Thermal Spectrums. Cognitive Computation, 2013, vol. 5, no. 1, p. 119-135. ISSN: 1866-9956.
Detail

BENEŠ, R.; DVOŘÁK, P.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPINOSA-DURÓ, V.; MEKYSKA, J. Multi-focus thermal image fusion. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2013, vol. 34, no. 5, p. 536-544. ISSN: 0167-8655.
Detail

SESA-NOGUERAS, E.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. An Information Analysis of In-Air and On-Surface Trajectories in Online Handwriting. Cognitive Computation, 2012, vol. 4, no. 2, p. 195-205. ISSN: 1866-9956.
Detail

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Contribution of the Temperature of the Objects to the Problem of Thermal Imaging Focusing. In Proceedings of 46th IEEE International Carnahan Conference on Security Technology ICCST 2012. 2012. p. 363-366. ISBN: 978-1-4577-0901-2.
Detail

REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRAČKOVÁ, M.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Evaluation of Hypokinetic Dysarthria in Parkinson's Disease and Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Dopaminergic Treatment by Means of Voice Signal Analysis and fMRI. JOURNAL OF NEUROLOGY. 2012. p. S4 (S4 p.)ISSN: 0340-5354.
Detail

KHADDOUR, H.; SCHIMMEL, J. Multiple Sound Sources Localization Using Energetic Analysis Method. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M. Watermarking methods with singular value decomposition. In Research in Telecommunication Technologies. Žilina: University of Žilina, 2012. p. 221-224. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; OTRUBA, V. Software Based Video Stabilisation Method. In RECENT RESEARCHES in COMMUNICATIONS and COMPUTERS. KOS Island, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 116-120. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

ESPOSITO, A.; CAPUANO, V.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M. A Naturalistic Database of Thermal Emotional Facial Expressions and Effects of Induced Emotions on Memory. In Cognitive Behavioural Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012. p. 158-173. ISBN: 978-3-642-34583-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on paraclinical aspects of speech in Parkinson's disease. MOVEMENT DISORDERS. 2012. p. S211 (S211 p.)ISSN: 0885-3185.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M.; KOVAŘÍK, M. Subjective Evaluation of Noise Pleasantness in Audio Systems. In Research in Telecommunication Technologies 2012. Žilina, Slovenska Republika: 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

ATASSI, H.; SMÉKAL, Z.; ESPOSITO, A. Emotion Recognition from Spontaneous Slavic Speech. In Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2012). 2012. p. 389-394. ISBN: 978-1-4673-5185-0.
Detail

ATASSI, H.; MÍČA, I. The influence of speakers emotional state on the gender recognition process. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 12, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

OMRAN, Y.; BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. Suitable Image Intensity Normalization for Arterial Visualization. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 2-3, p. 1-4. ISSN: 1805-5443.
Detail

TRZOS, M.; KHADDOUR, H. Efficient Spectral Estimation of Non-Stationary Harmonic Signals Using Harmonic Transform. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 2-3, p. 1-3. ISSN: 1805-5443.
Detail

MACH, V.; OZDOBINSKI, R. Optimizing dictionary learning parameters for solving Audio Inpainting problem. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2, no. 1, p. 40-45. ISSN: 1805-5443.
Detail

MACH, V. Digital Restoration of Recordings from the Phonograph Cylinders and their Copies. In As recorded by the phonograph: Slovak and Moravian songs recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909-1912. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. p. 165-176. ISBN: 978-80-87112-63-2.
Detail

HOVORKA, J. Methods for the Evaluation of Speech Enhancement Algorithms from Intelligibility Point of View. Scientific Research and Education in the Air Force, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 551-554. ISSN: 2247-3173.
Detail

DVOŘÁK, P.; KROPATSCH, W. Detection of Brain Tumors Based on Automatic Symmetry Analysis. In Proceedings of the 18th Computer Vision Winter Workshop Hernstein, Austria, February 4-6, 2013. Hernstein, Rakousko: 2013. p. 24-31. ISBN: 978-3-200-02943-9.
Detail

KHADDOUR, H.; SCHIMMEL, J.; TRZOS, M. Estimation of Direction of Arrival of Multiple Sound Sources in 3D Space Using B-Format. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 63-67. ISSN: 1805-5443.
Detail

KARÁSEK, J.; CVRK, L. Stav vědy a techniky v oblasti genetického programování. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 2, s. 147-155. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; BENDA, O. Genetic Programming Based Classifier in Viola-Jones RapidMiner Image Mining Extension. In 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. 2013. p. 872-876. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

KŘUPKA, A. Definition of Typical Textures of Sedimentary Grains Using Co-occurrence Features And K-means Clustering Technique. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2, no. 2, p. 68-72. ISSN: 1805-5443.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; KROPATSCH, W. Pathological Area Detection in MR Images of Brain. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 1, p. 17-21. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Interest Points as a Focus Measure in Multi-Spectral Imaging. Radioengineering, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 68-81. ISSN: 1210-2512.
Detail

ELIÁŠOVÁ, I.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MAREČEK, R.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of speech in Parkinson's disease. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 2013, vol. 120, no. 4, p. 597-605. ISSN: 0300-9564.
Detail

CSÉFALVAY, Z.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M. Diagnostika dysartrie. In Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. -. Praha: Portál, 2013. s. 117-143. ISBN: 978-80-262-0364-3.
Detail

SCHIMMEL, J. Elektroakustika. Elektroakustika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-167. ISBN: 978-80-214-4716-5.
Detail

SCHIMMEL, J. Studiová a hudební elektronika - laboratorní cvičení. Studiová a hudební elektronika - laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-108. ISBN: 978-80-214-4724-0.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K. Multi-parametric segmentation of MR images of the Brain. In 9th International Conference on Measurement. Smolenice: 2013. s. 125-128. ISBN: 9788096967254.
Detail

KURC, D.; SCHIMMEL, J. Simulation of Line Array Sound Source. Communications, 2013, vol. 15, no. 2A/2013, p. 160-166. ISSN: 1335-4205.
Detail

JURČÍK, M.; KARÁSEK, J. Návrh metody pro výpočet predikce kolizí vozíků v logistickém skladu založena na simulaci neelastických kolizí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 3, s. 194-204. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. Optimization of Warehouse Processes - Benchmark Definition. In MENDEL 2013 19th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: 2013. p. 45-50. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

DVOŘÁK, P.; KROPATSCH, W.; BARTUŠEK, K. Automatic Detection of Brain Tumors in MR Images. In 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (id 21150). Řím: 2013. p. 577-580. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M. Differences Between LP Orders for Tonal and Noise Parts of Audio Signal. In In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. Řím, Itálie: 2013. s. 449-453. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠPIŘÍK, J.; ZÁTYIK, J. Image Extrapolation using sparse methods. Communications, 2013, vol. 2013, no. 2a, p. 174-179. ISSN: 1335-4205.
Detail

MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K.; TONG, H. Intruder Detection for Automated Access Control Systems with Kinect Device. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2013. p. 826-829. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

OMRAN, Y.; ŘÍHA, K.; DUTTA, M. Automatic Estimation Of The Arterial Parameters In Ultrasound Video Sequence. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2013. p. 10-14. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; DUTTA, M.; KUMAR, Y. Optimization of Logistic Distribution Centers Process Planning and Scheduling. In 2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2013). New Delhi, Republic of India: 2013. p. 343-348. ISBN: 978-1-4799-0190-6.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; QIU, X.; BENEŠ, R. Robustness Evaluation of Corner Detectors for Use in Ultrasound Image Processing. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 763-767. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K.; FU, D. Automatic Measurement of Intima Media Thickness with Preselection of the Most Suitable Places. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 545-551. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ČÍKA, P.; DUTTA, M.; ZUKAL, M.; LIBIŠ, Z. Tracking and Speed Estimation of Selected Object in Video Sequence. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 881-884. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K. Automated 3D Brain Tumor Edema Segmentation in FLAIR MRI. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Toulouse: Springer, 2013. p. 489-490. ISSN: 0968-5243.
Detail

TRZOS, M.; LADHE, H. Fast Implementation Of Harmonic Transform. In 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. 2013. p. 498-501. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

BURGET, R.; RAY, J.,K.;UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M.;. Supervised Video Scene Segmentation using Similarity Measures Supervised Video Scene Segmentation using Similarity Measures. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 793-797. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A.; SONI, K., M.; BURGET, R.;ŘÍHA, K. Watermark Generation from Fingerprint Features for Digital Right Management Control. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 717-721. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; GÜNEY, S. Speeding up Viola–Jones Algorithm using Multi–Core GPU Implementation. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 808-812. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; GÜNEY, S. Evolutionary Improved Object Detector for Ultrasound Images. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 586-590. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

KHADDOUR, H.; KURC, D. Impact of Applied Transform on Accuracy of Energetic Analysis Method. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

PŘINOSIL, J. Local Descriptors Based Face Recognition Engine for Video Surveillance Systems. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 862-866. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; KROPATSCH, W. Automated Segmentation of Brain Tumor Edema in FLAIR MRI Using Symmetry and Thresholding. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Stockholm: 2013. p. 936-939. ISBN: 978-1-934142-26-4.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. 3D Brain Tissue Selection and Segmentation from MRI. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 839-842. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

KURC, D.; MACH, V.; ORLOVSKÝ, K.; KHADDOUR, H. Sound Source Localization with DAS Beamforming Sound Source Localization with DAS Beamforming Method Using Small Number of Microphones. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2013. p. 526-532. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ŠPIŘÍK, J.; ZÁTYIK, J.; LÓCSI, L. Image Extrapolation Using K-SVD Algorithm. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 877-880. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. IMMI for Satellite Data Analysis. In RapidMiner Community Meeting And Conference - RCOMM 2013. 2013. p. 3-11. ISBN: 978-3-8440-2145-5.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. IMMI: Interactive Segmentation Toolkit. In Engineering Applications of Neural Networks. Communications in Computer and Information Science. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. p. 380-387. ISBN: 978-3-642-41012-3. ISSN: 1865-0929.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; KARÁSEK, J. Audio mining extension. In RapidMiner Community Meeting And Conference - RCOMM 2013. 2013. p. 12-18. ISBN: 978-3-8440-2145-5.
Detail

OMRAN, Y.; ŘÍHA, K.; DUTTA, M. Artery Wall Detection Based on Image Profile Classification. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec: 2013. p. 64-67. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

KŘUPKA, A.; ŘÍHA, K.; KŘÍŽOVÁ, L. Segmentation of Sedimentary Grain in Electron Microscopy Image. Radioengineering, 2013, roč. 22, č. 3, s. 883-891. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘÍHA, K.; MAŠEK, J.; BURGET, R.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E. Novel Method for Localization of Common Carotid Artery Transverse Section in Ultrasound Images Using Modified Viola-Jones Detector. ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 2013, vol. 39, no. 10, p. 1887-1902. ISSN: 0301-5629.
Detail

CAPUANO, V.; RIVIELLO, M.; CORDASCO, G.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPOSITO, A. Assessing Natural Emotional Facial Expressions: An evaluation of the I.Vi.T.E. Database. In Systemtheorie Signalverarbeitung Sprachtechnologie. 1. Tudpress Verlag Der Wissenschaften Gmbh, 2013. p. 249-255. ISBN: 978-3-944331-19-5.
Detail

FONT-ARAGONES, X.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Thermal hand image segmentation for biometric recognition. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2013, vol. 28, no. 6, p. 4-14. ISSN: 0885-8985.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPINOSA-DURÓ, V.; MEKYSKA, J. CARL: Base de datos de caras multiespectral adquirida en el Tecnocampus. In Zamora acoge las VII Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas. 2013. s. 118-121. ISBN: 978-84-616-5690-5.
Detail

MEHTA, G.; DUTTA, M.; KARÁSEK, J.; KIM, P. An Efficient and Lossless Fingerprint Encryption Algorithm Using Henon Map & Arnold Transformation. In 2013 International Conference on Control, Communication and Computing (ICCC 2013). Thiruvananthapuram, Kerala, Republic of India: 2013. p. 485-489. ISBN: 978-1-4799-0573-7.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M. Adaptive Segmentation Framework. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

SMÉKAL, Z.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Analysis of neurological disorders based on digital processing of speech and handwritten text. In 2013 International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS). 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-3193-4.
Detail

KARÁSEK, J. An Overview of Warehouse Optimization. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2, no. 3, p. 111-117. ISSN: 1805-5443.
Detail

RÁŠO, O. Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu. 2013. s. 1-148.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P.; JIŘÍK, R. Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

ZUKAL, M.; BENEŠ, R.; ČÍKA, P.; ŘÍHA, K. Towards an Optimal Interest Point Detector for Measurements in Ultrasound Images. Measurement Science Review, 2013, vol. 13, no. 6, p. 329-338. ISSN: 1335-8871.
Detail

FU, D.; YU, X.; TONG, H.; ŘÍHA, K. An Ensemble Template Algorithm for Extracting Targets from Blurred Infrared Images. OPTIK, 2014, vol. 125, no. 3, p. 954-957. ISSN: 0030-4026.
Detail

OMRAN, Y.; RIHA, K. A method for automatically constructing the initial contour of the common carotid artery. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2013, vol. 2, no. 3, p. 1-4. ISSN: 1805-5443.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; DUTTA, M.; SINGH, A. Java Evolutionary Framework based on Genetic Programming. In 2014 International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN). New Delhi, Republic of India: 2014. p. 606-612. ISBN: 978-1-4799-2865-1.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; DUTTA, M. Multi-GPU Implementation of k-Nearest Neighbor Algorithm. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2015. p. 764-767. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K.; KŘUPKA, A.; TONG, H. Automatic detection of the macula in retinal fundus images using multilevel thresholding. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 13-16. ISSN: 1805-5443.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Automatic Image Labelling using Similarity Measures. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: IEEE, 2015. p. 101-104. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

DUTTA, M.; GANGULY, S.; SRIVASTAVA, K.; GANGULY, S.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. An Efficient Grading Algorithm for Non-Proliferative Diabetic Retinopathy using Region Based Detection. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 743-747. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; RUPP, M.; FARKAŠ, P. WSN Implementation of the Average Consensus Algorithm. In Wireless Conference 2011 - Sustainable Wireless Technologies (European Wireless), 11th European. Vienna, Austria: VDE, 2011. p. 139-146. ISBN: 978-3-8007-3343-9.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; RUPP, M.; FARKAŠ, P. Connectivity-Based Self-Localization in WSNs. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 3, p. 818-827. ISSN: 1210-2512.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; RUPP, M. Experimental node failure analysis in WSNs. In Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2011 18th International Conference on. International Conference on Systems, Signals, and Image Processing. 18. Sarajevo: IEEE, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-0074-3. ISSN: 2157-8672.
Detail

KENYERES, M.; RUPP, M.; KENYERES, J.; FARKAŠ, P. Localized Algorithm for Border Nodes Detection in WSNs. In Wireless Telecommunications Symposium (WTS), 2012. Wireless Telecommunications Symposium (WTS), 2012. London: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-1-4577-0579-3. ISSN: 1934-5070.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; RUPP, M.; FARKAŠ, P. An algorithm for central point estimation in WSNs. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2012 35th International Conference on. Prague: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2012. p. 32-36. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; RUPP, M.; FARKAŠ, P. Iterative timing for wireless sensor networks. In Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2012 19th International Conference on. International Conference on Systems, Signals, and Image Processing. Vienna: IEEE, 2012. p. 97-103. ISBN: 978-3-200-02328-4. ISSN: 2157-8672.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J. Jednoduchá metrika na podporu smerovania v bezdrôtových senzorových sieťach. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2010, roč. 16, č. 1, s. 76-80. ISSN: 1335-2547.
Detail

FRENŠTÁTSKÝ, P. Measurement of Total Harmonic Distortion using Goertzel Algorithm. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2014. Brno: 2014. s. 27-29. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

DUTTA, M.; MOURYA, A.; SINGH, A.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K.;. Glaucoma Detection by Segmenting the Super Pixels from Fundus Colour Retinal Images. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: 2014. p. 86-90. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

GANGULY, S.; GANGULY, S.; SRIVASTAVA, K.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; ŘÍHA, K.; BURGET, R. An Adaptive Threshold Based Algorithm for Detection of Red Lesions of Diabetic Retinopathy in a Fundus Image. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: 2015. p. 91-94. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Identification of Acrylamide in Fried Potato Crisps Using Image Processing in Wavelet Domain. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2015. p. 545-549. ISBN: 978-1-4799-8497-8. ISSN: 1805-5435.
Detail

MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K. The Device for Low-Cost Measurement of 2D Thermal Distribution. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 2-3, p. 49-52. ISSN: 1805-5443.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; POVODA, L.; HARVÁNEK, M. Image Search Using Similarity Measures Based on Circular Sectors. In Computer Science & Information Technology (CS & IT). Dubaj, Spojené arabské emiráty: 2015. p. 241-251. ISBN: 978-1-921987-43-4. ISSN: 2231-5403.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, J.; MACH, V. Editace zvukových záznamů z fonografických (voskových) válečků uložených na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR. In Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909-1912. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. s. 187-193. ISBN: 978-80-87112-62-5.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, J.; MACH, V. The Editing of Sound Recordings from Phonograph (Wax) Cylinders at the Brno Branch of the Institute of Ethnology of the ASCR. In As recorded by the phonograph: Slovak and Moravian songs recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909-1912. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. p. 199-206. ISBN: 978-80-87112-63-2.
Detail

Issac, A., Dutta, M., K., Sarkar, B., Burget, R. An efficient image processing based method for gills segmentation from a digital fish image. In Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), 2016 3rd International Conference on. New Delhi, Republic of India: 2016. p. 606-612. ISBN: 978-1-4673-9197-9.
Detail

HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O. Prediction of atmospheric turbulence on the basis of weather conditions. In 18th Conference on Microwave Techniques COMITE 2017. Brno, Czech Republic: IEEE, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

NOVÁK, P.; ŠVESTKA, R.; ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; MÍČA, I.; SMÉKAL, Z.; VRBA, K.; Retia a.s., Pardubice - Zelené předměstí, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Multilinguální analyzátor hlasového projevu pro určení emocí, pohlaví a věku. 23195, užitný vzor. (2012)
Detail

ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně: Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 303512, patent. (2012)
Detail

MÍČA, I.; PŘINOSIL, J.; ATASSI, H.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: VAD Retia 2011; Software pro detekci hlasové aktivity. Licenční podmínky jsou umístěny na webových stránkách společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.: AUMI; Audio mining extension for RapidMiner platform. http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/23-site/335-dolovani-znalosti-ze-zvuku. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/23-site/335-dolovani-znalosti-ze-zvuku. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Blur Measurement in Thermal Spec; Software měření ostrosti v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal Hand Segmentation; Software segmentace ruky v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. (software)
Detail

SYSEL, P.; MLÝNEK, P.; MORÁVEK, P.: LCPS v1.0; Firmware IP telefonu. Firmware je testován na pracovišti: PA-349 Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~sysel/projekty/index.html#lcp. (software)
Detail

ŘÍHA, K.; HASMANDA, M.; BENEŠ, R.: Vectoskop v 1.4; Aplikace pro extrakci pohybových vektorů. http://splab.cz/ke-stazeni/software/aplikace-pro-extrakci-pohybovych-vektoru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/aplikace-pro-extrakci-pohybovych-vektoru. (software)
Detail

ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; HASMANDA, M.: Sonoskop v. 2.1; Aplikace pro sledování příčného řezu arterie s ruční inicializací. http://splab.cz/ke-stazeni/software/aplikace-pro-sledovani-pricneho-rezu-arterie-s-rucni-inicializaci. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/aplikace-pro-sledovani-pricneho-rezu-arterie-s-rucni-inicializaci. (software)
Detail

POSPÍŠIL, R.; POTÚČEK, I.; PŘINOSIL, J.: P/10/024/DBMAN; Databázové rozhraní uživatelského přístupu k biometrickým údajům (DBMan). JIMI CZ, a.s. Butovická 296/14, 158 00 Praha 5. URL: http://www.jimi.cz/dbman/. (software)
Detail

BENEŠ, R.; ATASSI, H.: MultimediaTagger; MultimediaTagger. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, PA-380. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/MultimediaTagger/. (software)
Detail

ZÁTYIK, J.; RAJMIC, P.: 3Dhistogram; 3D histogram of RGB image. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38685-3d-histogram-of-rgb-image.html. URL: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38685-3d-histogram-of-rgb-image.html. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Digits Recognition; Software rozpoznávání číslovek. http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. URL: http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. (software)
Detail

PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Image Fusion in Thermal Spectrum; Fúze obrazu v termálním spektru. http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time Spectral Analysis; Spektrální analýza řeči v reálném čase. http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. (software)
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z.; KONCZI, R.: DWT Analysis Toolbox; Toolbox for detailed analysis of DWT. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/papers/dwt_study-matlab.zip. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/papers/dwt_study-matlab.zip. (software)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M.: Simulace poslechového prostoru; Software pro výpočet vlastností poslechového prostoru. http://splab.cz/download/software/software-for-auditory-space-atributes-computing. URL: http://splab.cz/download/software/software-for-auditory-space-atributes-computing. (software)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M.: Panorámování zdroje zvuku; Software pro simulaci vzdálenosti a azimutu zdroje zvuku. http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-vzdalenosti-a-azimutu-zdroje-zvuku. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-vzdalenosti-a-azimutu-zdroje-zvuku. (software)
Detail

BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.; MAŠEK, J.: Trénovatelná segmentace; Trainable segmentation of images based on multi-spectral features. http://splab.cz/ts. URL: http://splab.cz/ts. (software)
Detail

BURGET, R.; MAŠEK, J.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: IMMI-OD; Image object detection method for data mining platform with evolutionary optimization. http://splab.cz/immi. URL: http://splab.cz/immi. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; NAŇÁK, P.: WFS Loudspeaker Array; Reproduktorová soustava pro wavefield syntézu. Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.; KOTON, J.; HANÁK, P.: Audified IO; Modulární systém pro zpracování zvukových signálů. Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

PŘIKRYL, L.; SCHIMMEL, J.: Audiffex AE; Audiffex Audio Engine. Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/projekt/ft-ti1-495/page5/page9/page9.html. (software)
Detail

KŘUPKA, A.; ŘÍHA, K.: appGrain; Aplikace pro segmentaci a analýzu tvaru sedimentárních zrn v obrazech z elektronového mikroskopu. http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xkrupk01/appGrain/. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xkrupk01/appGrain/. (software)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M.: Software simulace poslech. prost; Software pro simulaci poslechového prostoru vícekanálovou reproduktorovou soustavou. http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-poslechoveho-prostoru-vicekanalovou-reproduktorovou-soustavou. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-poslechoveho-prostoru-vicekanalovou-reproduktorovou-soustavou. (software)
Detail

RÁŠO, O.; MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.: mod_arithm_v1-00.lib; Knihovna pro práci s modulární aritmetikou s velkými čísly na mikrokontrolérech řady MSP430. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~raso/libMSP430_aritmetika.html Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 61200 Brno, Česká republika. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~raso/libMSP430_aritmetika.html. (software)
Detail

KURC, D.: Software simulace zdrojů zvuku; Software pro simulaci zdrojů zvuku s reálnými charakteristikami. http://splab.cz/download/software/Software-pro-simulaci-zdrojů-zvuku-s-reálnými-charakteristikami. URL: http://splab.cz/download/software/Software-pro-simulaci-zdroju-zvuku-s-realnymi-charakteristikami. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time fundamental frequency; Real-time fundamental frequency analysis. http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. (software)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M.: Software pro simulaci (splab); Software pro simulaci impulsní odezvy uzavřeného prostoru. http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-impulsni-odezvy-uzavreneho-prostoru. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-impulsni-odezvy-uzavreneho-prostoru. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: DCAT; Software analýzy a klasifikace dat (DCAT). http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. URL: http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. (software)
Detail

RÁŠO, O.: libECDH_v1-00; Knihovna kryptografických algoritmů pro realizaci Diffie-Hellman protokolu s využitím eliptických křivek na mikrokontrolérech řady MSP430. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~raso/libMSP430_krivky.html Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 61200 Brno, Česká republika. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~raso/libMSP430_krivky.html. (software)
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: SOVP; Integrovaný Systém pro Optimalizaci Výrobních Procesů. Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika. (funkční vzorek)
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; ZEMAN, V.; BURŠÍK, F.; SÝKORA, M.; HENEŠ, M.: SW MCU WebRTC; Softwarová vícebodová řídící jednotka s podporou WebRTC. VUT v Brně Ústav telekomunikací Technická 12 Brno. URL: http://www.six.feec.vutbr.cz/programs/converged-systems/converged-systems-applications/. (software)
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ZEMAN, V.; SÝKORA, M.; BURŠÍK, F.; HENEŠ, M.; MENCLÍK, T.: Management MCU; Management pro videokonference. VUT v Brně Ústav telekomunikací Technická 12 Brno. URL: http://www.six.feec.vutbr.cz/programs/converged-systems/converged-systems-applications/. (software)
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: SW-RRPSH; Software pro Řešení Rozvrhovaích Problémů Skladového Hospodářství. Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-reseni-rozvrhovacich-problemu-skladoveho-hospodarstvi. (software)
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.: Masker; Image labeling tool. http://code.google.com/p/masker/. URL: http://code.google.com/p/masker/. (software)
Detail

PŘINOSIL, J.; MALACH, T.: ModulFACE; Modul pro identifikaci osob v kamerových dohledových systémech. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a Královo Pole Brno 612 00 Brno 12. URL: http://www.ivecs.cz/face. (software)
Detail

KURC, D.: Reverberátory pro simulaci; Reverberátory pro simulaci akustiky prostoru. http://splab.cz/download/software/reverberatory-pro-simulaci-akustiky-prostoru. URL: http://splab.cz/download/software/reverberatory-pro-simulaci-akustiky-prostoru. (software)
Detail

SYSEL, P.; MLÝNEK, P.; KRAJSA, O.; MORÁVEK, P.: LCP v1.0; IP telefon. Funkční vzorek je uložen na pracovišti: PA-349 Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~sysel/projekty/index.html#lcp. (funkční vzorek)
Detail

ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; MÍČA, I.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: Emoce Retia 2011; Software pro vyhodnocení emociálního stavu mluvčího pro jazyk český, slovenský, polský, ruský, italský a francouzský. Licenční podmínky k softwaru jsou umístěny na webu ReDat společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
Detail