Detail patentu

Multilinguální analyzátor hlasového projevu pro určení emocí, pohlaví a věku

NOVÁK, P. ŠVESTKA, R. ATASSI, H. PŘINOSIL, J. MÍČA, I. SMÉKAL, Z. VRBA, K.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Jedná se o nový pokročilý emoční analyzátor pracující v rámci informačního a záznamového systému hlasové komunikace. Tento analyzátor vychází z komplexní multilingvální analýzy hlasových záznamů. Celý systém je určen pro detekci emočního stavu, věku a pohlaví mluvčích. Systém byl trénován za pomocí rozsáhlé databáze emočních nahrávek pořízených v reálných provozech pro všechny dostupné jazyky a posléze hodnocených rodilými mluvčími.

Klíčová slova

multilinguální analýza, emoce, určení pohlaví a věku.

Číslo patentu

23195

Datum přihlášky

22. 9. 2011

Datum zápisu

9. 1. 2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Retia a.s., Pardubice - Zelené předměstí, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www