Detail produktu

Integrovaný Systém pro Optimalizaci Výrobních Procesů

KARÁSEK, J. BURGET, R. UHER, V. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Výrobní organizace jsou především v době probíhající hospodářské krize nuceny trhem k neustálému snižování nákladů. Optimalizace výrobních procesů v těchto organizacích začíná být významným faktorem snižování nákladů nejen při výrobě, ale také u navazujících podprocesů technologického či administrativního charakteru. Vyvinutý systém umožní procesy ve výrobních organizacích automaticky optimalizovat pomocí evolučních algoritmů.

Klíčová slova

Genetické programování, Optimalizace Výrobních Procesů

Datum vzniku

1. 7. 2013

Umístění

Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek