Detail projektu

Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem metod pro zpracování a analýzu biologických signálů, které produkují živé systémy na různých úrovních složitosti (od DNA přes buňky, srdeční sval, mozek až po lidské tělo) a dále je zaměřený na analýzu obrazů z různých zobrazovacích modalit, používaných v lékařství (CT, MRI, fMRI, ultrazvuk, mikroskopie).

Označení

FEKT-S-11-10

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Výsledky

ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; MAJZLÍK, P.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny. In XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 334-335. ISBN: 978-80-86793-17-7.
Detail

ABO KHAYAL, L.; PROVAZNÍK, I. Using Spectral Analysis in Electrophoresis of Nucleic Acids. In Proceedings of the 5th International Symposium on Bio- and Medical Informatics and Cybernetics. USA, Florida , Orlando: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-936338-30-6.
Detail

MAJZLÍK, P.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; ZEHNÁLEK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, vol. 2011, no. 6, p. 2171-2191. ISSN: 1452-3981.
Detail

ROP, O.; SOCHOR, J.; JUŘÍKOVÁ, T.; ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; MLČEK, J.; SALAŠ, P.; KRŠKA, B.; BABULA, P.; ADAM, V.; KRAMÁŘOVÁ, D.; BEKLOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.). MOLECULES, 2010, vol. 16, no. 1, p. 74-91. ISSN: 1420-3049.
Detail

ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; KRYŠTOFOVÁ, O.; ŠOBROVÁ, P.; ADAM, V.; ZEHNÁLEK, J.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Rapid and Ultrasensitive Method for Determination of Phytochelatin2 using High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2011, vol. 2011 (6), no. 5, p. 1367-1381. ISSN: 1452-3981.
Detail

HAVLÍČEK, M.; FRISTON, K.; JAN, J.; BRÁZDIL, M.; CALHOUN, V. Dynamic modeling of neuronal responses in fMRI using cubature Kalman filtering. NeuroImage, 2011, vol. 56, no. 4, p. 2109-2128. ISSN: 1053-8119.
Detail

JAN, J.; KOLÁŘ, R.; KUBEČKA, L.; ODSTRČILÍK, J.; GAZÁREK, J. FUSION BASED ANALYSIS OF OPHTHALMOLOGIC IMAGE DATA. Kybernetika, 2011, vol. 47 (2011), no. 3, p. 455-481. ISSN: 0023-5954.
Detail

ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; BABULA, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. A New Approach how to Define the Coefficient of Electroactivity of Adenine and Its Twelve Derivatives Using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection. ELECTROANALYSIS, 2011, vol. 23, no. 7, p. 1556-1567. ISSN: 1040-0397.
Detail

SEDLÁŘ, K.; SMERKOVÁ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; SOCHOR, J.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. DPPH aqueous antioxidant assay solution. In XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2011. p. 250-254. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

BUDAI, A.; ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HORNEGGER, J.; JAN, J.; KUBĚNA, T.; MICHELSON, G. A Public Database for the Evaluation of Fundus Image Segmentation Algorithms. Proc. of the Association for Research in Vision and Ophthalmology conference (ARVO) 2011. ARVO 2011. Fort Lauderdale, Florida, USA: Association for Research in Vision and Ophthalmology, Inc., 2011. p. 1-2.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; RYVOLOVÁ, M.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; MAJZLÍK, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker. Electrophoresis, 2011, vol. 2011, no. 32, p. 1952-1961. ISSN: 0173-0835.
Detail

LAMOŠ, M.; MIKL, M.; JAN, J. Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI. In Sborník konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2011. 2011. s. 187-190. ISBN: 978-80-248-2475-8.
Detail

KUNA, Z.; KOLÁŘ, R. Modelování axiálního a laterálního rozlišení u OCT. In Trendy v biomedicínského inženýrství 2011. sborník konference Trendy v Biomedicínském inženýrství 2011. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 32-35. ISBN: 978-80-248-2475-8.
Detail

KUNA, Z.; KOLÁŘ, R. Experimentální určení axiálního rozlišení u systému optické koherenční tomografie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 12, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Motives in Nucleotide Densities of Birds Mitochondrial Gene COX1. In ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; HONZÍK, P.; PROVAZNÍK, I. Sleep Scoring using Artificial Neural Networks. SLEEP MEDICINE REVIEWS, 2012, vol. 2012, no. 16, p. 251-263. ISSN: 1087-0792.
Detail

SOCHOR, J.; ŠKUTKOVÁ, H.; BABULA, P.; ZÍTKA, O.; CERNEI, N.; ROP, O.; KRŠKA, B.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars. MOLECULES, 2011, vol. 16, no. 9, p. 7428-7457. ISSN: 1420-3049.
Detail

HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R. Registration of Ultrasound Image Sequences for Perfusion Analysis. In 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2011). 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). EURASIP. Barcelona: EURASIP, 2011. p. 1015-1019. ISBN: 978-3-642-03882-2. ISSN: 2076-1465.
Detail

ORHAN, U.; HEKIM, M.; OZER, M.; PROVAZNÍK, I. Epilepsy diagnosis using probability density functions of EEG signals. In Proceedings of INISTA 2011. Istanbul: IEEE, 2011. p. 626-630. ISBN: 978-1-61284-919-5.
Detail

TRNKOVÁ, L.; HÚSKA, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Paramagnetic antibody-modified microparticles coupled with voltammetry as a tool for isolation and detection of metallothionen as a bioindicator of metal pollution. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING, 2011, vol. 2011, no. 13, p. 2763-2769. ISSN: 1464-0325.
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals. In ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona, Spain: ACM New York, NY, USA, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

RONZHINA, M.; BUBNÍK, K.; GAJDOŠ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; HONZÍK, P.; PROVAZNÍK, I. Use of EEG for Validation of Flicker-Fusion Test. In Proceedings of The 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Influence of sample variance on the phylogenetic reconstruction of protein sequences. In ACM digital library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

FIALOVÁ, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M. Effects of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS on Isolated Rat Heart Electrogram. In Computers in Cardiology. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-0612-7.
Detail

KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.; HARABIŠ, V.; JAN, J. Illumination Correction and Contrast Equalization in Colour Fundus Images. In 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2011). 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). EURASIP. Barcelona: EURASIP, 2011. p. 298-302. ISSN: 2076-1465.
Detail

JIŘÍK, R.; PETERLÍK, I.; RUITER, N.; FOUSEK, J.; DAPP, R.; ZAPF, M.; JAN, J. Sound-Speed Image Reconstruction in Sparse-Aperture 3D Ultrasound Transmission Tomography. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 254-264. ISSN: 0885-3010.
Detail

HAVLÍČEK, M.; LAMOŠ, M.; JAN, J. fMRI Image Data Analysis in DAR - a Survey. Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making. 2011. Praha, ČR: ÚTIA AV ČR, 2011. p. 13-13.
Detail

LAMOŠ, M.; LABOUNEK, R.; JAN, J. EEG/fMRI Analysis Enhancement using EEG Data Processing. Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making. 2011. Praha, ČR: ÚTIA AV ČR, 2011. p. 42-42.
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; BUDAI, A. Gold Standard Database to Support Evaluation of Fundus Image Segmentation Methods. Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making. UTIA. Praha, ČR: UTIA AV ČR, 2011. p. 46-46.
Detail

JAN, J. Biomedical Engineering Education concepts. Biomedical Engineering 2011, 2011, vol. 2012, no. 1, p. 123-130. ISSN: 2029-3380.
Detail

JAN, J.; MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; OUŘEDNÍČEK, P. Flexible 3D disparity based registration as a background for improved CT angiography vessel representation. Biomedical Engineering 2011, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 69-71. ISSN: 2029-3380.
Detail

FILIPÍK, A.; JAN, J.; PETERLÍK, I. Time-of-Flight Based Calibration of an Ultrasonic Computed Tomography System. Radioengineering, 2012, vol. 2012 (21), no. 1, p. 533-544. ISSN: 1210-2512.
Detail

JAN, J.; KOLÁŘ, R.; KUBEČKA, L.; ODSTRČILÍK, J.; GAZÁREK, J. Ophthalmological Image Processing and Analysis in DAR - a survey. Abstracts of Contributions to 7th Intern. Workshop on Data - Algorithms - Decision making. 1. Praha: UTIA AVČR, 2011. p. 25-25.
Detail

DRKOŠOVÁ, A.; ŠVEHLÍKOVÁ, J. Individuálne umiestnenie modelu srdca v štandardnom modeli hrudníka na základe mnohozvodových EKG signálov. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 14, s. 14-1 (14-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VÍTEK, M. Automatické rozměření signálů EKG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-129.
Detail

BABULA, P.; VODIČKA, O.; ADAM, V.; KUMMEROVÁ, M.; HAVEL, L.; HOŠEK, J.; PROVAZNÍK, I.; ŠKUTKOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Effect of fluoranthene on plant cell model: Tobacco BY-2 suspension culture. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 2012, vol. 2012, no. 78, p. 117-126. ISSN: 0098-8472.
Detail

VACULOVIČOVÁ, M.; HYNEK, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Structural changes in metallothionein isoforms revealed by capillary electrophoresis and Brdicka reaction. Electrophoresis, 2012, vol. 33, no. 2, p. 270-279. ISSN: 0173-0835.
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; KUNA, Z.; VODÁKOVÁ, M. Analysis of retinal nerve fiber layer via Markov random fields in color fundus images. In Proceedings of 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IEEE - IWSSIP 2012). Vídeň, Rakousko: TU Wien, 2012. p. 504-507. ISBN: 978-1-4577-2191-5.
Detail

DRKOŠOVÁ, A. Adaptation of the Position of the Standard Heart Model Using Multi-lead ECG. In Student EEICT Proceedings of the 18th Conference - Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 345-349. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

PODLIPNÁ, P.; KOLÁŘ, R. Concentration influence on contrast agents properties in optical coherence tomography. In Student EEICT Proceedings of the 18th conference, Volume 3. 2012. p. 350-354. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

BALOGH, J. 2D Position System. In Student EEICT Proceedings Of The 18th Conference Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 91-95. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

VÍTOVÁ, H.; SEKORA, J. Non-Invasive Blood Glucose Measuring. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: LITERA Brno, 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4461-4.
Detail

BALOGH, J.; SOCHOR, J.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Computer analysis of growth curves of staphylococcus aureus. In Sborník příspěvků: XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrotechniků. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 14-16. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

ČMIEL, V.; KUNA, Z.; SEKORA, J.; BALOGH, J.; PROVAZNÍK, I. Bone tissue surface reconstruction and analysis from Swept Source OCT images. In PROCEEDINGS of the 10th International Conference on INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEALTH. Řecko: 2012. p. 291-298. ISBN: 978-618-5009-04-5.
Detail

BUBNÍK, K.; RONZHINA, M.; HONZÍK, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Analysis of electroencephalogram and flicker-fusion test data in experiments with sleep deprivation. In 18th International Conference on Soft Computing MENDEL 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 510-515. ISBN: 978-80-214-4540-6.
Detail

SOCHOR, J.; SALAŠ, P.; ŠKUTKOVÁ, H.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; KIZEK, R. Environmental monitoring of soil conditioner effects on photosynthetic parameters of Acer campestre L. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2012, vol. 11, no. 58, p. 4007-4021. ISSN: 1684-5315.
Detail

KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Determination of relationship among mycoplasmas based on RGB and non-RGB spectrogram analysis. In PROCEEDINGS of the 10th International Conference on INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEALTH. Řecko: 2012. p. 299-305. ISBN: 978-618-5009-04-5.
Detail

LAMOŠ, M.; SLAVÍČEK, T.; JAN, J. Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI. In Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualisation, Imaging and Simulation (VIS'12). Sliema, Malta: 2012. p. 169-174. ISBN: 978-1-61804-119-7.
Detail

RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Spectral and Higher-Order Statistics Analysis of ECG: Application to Study of Ischemia in Rabbit Isolated Hearts. In Computing in Cardiology 2012. 2012. p. 645-648. ISBN: 978-1-4673-2076-4.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; KRISHNAN, S. Suppression of Motion Artifacts in Optical Action Potential Records by Independent Component Analysis. In Computing in Cardiology. Computing in Cardiology. 39. 2012. p. 641-644. ISBN: 978-1-4673-2076-4. ISSN: 2325-887X.
Detail

ŠMERKOVÁ, K.; DOSTÁLOVÁ, S.; ŠKUTKOVÁ, H.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Isolation of Xis Gen Fragment of lambda Phage from Agarose Gel Using Magnetic Particles for Subsequent Enzymatic DNA Sequencing. CHROMATOGRAPHIA, 2012, vol. 2012, no. 10, p. 1-6. ISSN: 0009-5893.
Detail

TAXT, T.; JIŘÍK, R.; RYGH, C.; GRÜNER, R.; BARTOŠ, M.; ANDERSEN, E.; CURRY, F.; REED, R. Single-channel blind estimation of arterial input function and tissue impulse response in DCE-MRI. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2012, vol. 59, no. 4, p. 1012-1021. ISSN: 0018-9294.
Detail

JIŘÍK, R.; NYLUND, K.; TAXT, T.; MÉZL, M.; HAUSKEN, T.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; STANDARA, M.; GILJA, O. Parametric Ultrasound Perfusion Analysis Parametric Ultrasound Perfusion Analysis Combining Bolus Tracking and Replenishment. In 2012 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings. 2013. p. 1323-1326. ISBN: 978-1-4577-1253-1.
Detail

HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; MÉZL, M. Influence of injection speed of contrast agent on perfusion analysis using fast bolus method. In Proceedings of the IEEE International Ultrasonics Symposium 2012, Dresden. 2012. p. 1319-1322. ISBN: 978-1-4577-1253-1.
Detail

KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V. Nakagami model of scattering in ultrasound contrast media. In Proceedings of the IEEE International Ultrasonics Symposium 2012, Dresden. 2012. s. 410-412. ISBN: 978-1-4577-1253-1.
Detail

PROVAZNÍK, I.; KUBICOVÁ, V.; ŠKUTKOVÁ, H.; NEDVĚD, J.; TKACZ, E.; BABULA, P.; KIZEK, R. Detection of Short Exons in DNA Sequences Using Complex Wavelet Transform of Structural Features. In Proceedings of IEEE International Workshop on Genomic Signal Processing and Statistics 2012. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-0491-7.
Detail

ZÍTKA, O.; KOMÍNKOVÁ, M.; SKALIČKOVÁ, S.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Hydrodynamic Voltammograms Profiling of Metallothionein Fragment. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 11, p. 10544-10561. ISSN: 1452-3981.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; BABULA, P.; STIBOROVÁ, M.; ECKSCHLAGER, T.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Structure, Polymorphisms and Electrochemistry of Mammalian Metallothioneins – A Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 2012, no. 7, p. 12415-12431. ISSN: 1452-3981.
Detail

SADILOVA, P. YU., GASNIKOV, K. V., LISINA, E. B., BAYAZITOVA, L. A. The change of biological properties of blood when it is affected by low-intensity laser radiation in case of different exposition of test. Medicinskij al'manah, 2012, roč. 21, č. 2, s. 104-107. ISSN: 1997-7689.
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Adaptive Wavelet Wiener Filtering of ECG Signals. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013, vol. 60, no. 2, p. 437-445. ISSN: 0018-9294.
Detail

HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R. Comparison and evaluation of indicator dilution models for bolus of ultrasound contrast agents. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2013, vol. 34, no. 2, p. 151-162. ISSN: 0967-3334.
Detail

TOBOLOVÁ, M. Mikrostimulace. Sborník Studentského workshopu 2012. Brno: 2012.
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; BUDAI, A.; HORNEGGER, J.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; KUBĚNA, T.; ČERNOŠEK, P.; SVOBODA, O.; ANGELOPOULOU, E. Retinal Vessel Segmentation by Improved Matched Filtering: Evaluation on a New High–Resolution Fundus Image Database. IET Image Processing, 2013, vol. 7, no. 4, p. 373-383. ISSN: 1751-9659.
Detail

DRKOŠOVÁ, A.; KOZUMPLÍK, J. Znázornenie variability srdcového rytmu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 18, s. 18-1 (18-6 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Preprocessing and Classification of Electrophoresis Gel Images Using Dynamic Time Warping. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 2013(8), no. 2, p. 1609-1620. ISSN: 1452-3981.
Detail

LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; SLAVÍČEK, T.; JAN, J. Hledání vztahů mezi BOLD fMRI a EEG pomocí analýzy nezávislých komponent. 9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance - sborník abstrakt. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 33-33.
Detail

BALOGH, J.; PROVAZNÍK, I. Correlation of Updated Wallace's Zoogeographic Regions of the World and Phylogenetic Trees of Selected Non-Pelagic Animal Species. The Students Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 2013: Conference Book. 1. Brno: MUNI Press, 2013. p. 74-74. ISBN: 978-80-210-6200-9.
Detail

BALOGH, J.; PROVAZNÍK, I. Telemedicine System for Education in Wireless Medical Data Acquisition and Decision Making. In Proceedings of the EFMI conference: Data and Knowledge for Medical Decision Support. 1. Praha: 2013. p. 1-3. ISBN: 978-1-61499-240-0.
Detail

NEDVĚD, J.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Finding telomeres in whole human chromosome sequences. The Students Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 2013: Conference Book. 1. Brno: MUNI Press, 2013. p. 84-84. ISBN: 978-80-210-6200-9.
Detail

KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Comparison of Spectrogram Construction Methods for Detection of Periodicities in DNA Sequences. The Students Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 2013: Conference Book. 1. Brno: MUNI Press, 2013. p. 78-78. ISBN: 978-80-210-6200-9.
Detail

RONZHINA, M.; ČMIEL, V.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I. Application of the optical method in experimental cardiology: action potential and intracellular calcium concentration measurement. Physiological Research, 2013, vol. 62, no. 2, p. 125-137. ISSN: 0862-8408.
Detail

SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M. Heart beats classification using artificial neural network. In Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. 2013. s. 166-168. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

POTOČŇÁK, T.; RONZHINA, M. Heart beat classification. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. 2013. s. 182-184. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

KÖHLER, T.; BUDAI, A.; KRAUS, M.; ODSTRČILÍK, J.; MICHELSON, G.; HORNEGGER, J. Automatic no-reference quality assessment for retinal fundus images using vessel segmentation. In 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems. 26. Porto, Portugalsko: University of Porto, 2013. p. 95-100. ISBN: 978-1-4799-1053-3.
Detail

BALOGH, J.; PROVAZNÍK, I. Leporidae family and linkage to geographical distribution based on nucleic acid sequence processing. In Sborník příspěvků: XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrotechniků. Brno: LITERA Brno, 2013. p. 152-153. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

NEDVĚD, J.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Detection of the six nucleotides repetitions using character based method. XIII pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: LITERA BRNO, 2013. p. 12-13. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

SLÁVIK, V.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JIŘÍK, R. Application of Nakagami Distributions in Ultrasound Contrast Imaging. In Measurement 2013 Proceedings. Slovakia: VEDA, 2013. p. 117-120. ISBN: 978-80-969672-5-4.
Detail

PODLIPNÁ, P.; KOLÁŘ, R. Single fiber perfusion phantom for optical coherence tomography. In Optical Coherence Tomography and Coherence Techniques VI. PROCEEDINGS OF SPIE. Munich, Germany: 2013. p. 88020Q-1 (88020Q-6 p.)ISBN: 978-0-8194-9651-5.
Detail

KUBICOVÁ, V.; NEDVĚD, J.; PROVAZNÍK, I. Determination of Relationship among Bacteria Based on Polar Representation. XIII pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: LITERA BRNO, 2013. p. 123-124. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

SLÁVIK, V.; KOLÁŘ, R.; PODLIPNÁ, P. Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013 - Zborník konferencie. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013. s. 27-29. ISBN: 978-80-8086-208-4.
Detail

SLÁVIK, V.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JIŘÍK, R. Rician inverse Gaussian model of scattering in ultrasound contrast media. In 2013 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings. 2013. p. 318-321. ISBN: 978-1-4673-5684-8.
Detail

KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Shluková analýza elektrokardiografických signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 4, s. 271-275. ISSN: 1213-1539.
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; TORNOW, R.; BUDAI, A.; JAN, J.; MACKOVÁ, P.; VODÁKOVÁ, M. Analysis of the retinal nerve fiber layer texture related to the thickness measured by optical coherence tomography. In Computational Vision and Medical Image Processing IV. 4. London: Taylor & Francis Group, 2013. p. 105-110. ISBN: 978-1-138-00081-0.
Detail

CHROBÁK, M.; KOZUMPLÍK, J. Porovnání nejpoužívanějších algoritmů pro detekci intervalu QT. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 4, s. 233-237. ISSN: 1213-1539.
Detail

RONKOVÁ, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 4, s. 254-259. ISSN: 1213-1539.
Detail

BRÁZDIL, M.; JANEČEK, J.; KLIMEŠ, P.; MAREČEK, R.; ROMAN, R.; JURÁK, P.; CHLÁDEK, J.; DANIEL, P.; REKTOR, I.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F.; JIRSA, V. On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLOS ONE, 2013, vol. 8, no. 5, p. 1-10. ISSN: 1932-6203.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Motion artefact in voltage-sensitive fluorescent dye emission during repeated ischemia of isolated heart. Physiological Research, 2013, vol. 62, no. 4, p. 371-378. ISSN: 0862-8408.
Detail

SEDLÁŘ, K. Klasifikace prokaryotických organismů založená na komprimovaných celogenomových signálech. In Sborník z konference: Student EEICT 2013. Brno: VUT Brno, 2013. s. 185-187. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I. Compressed DNA signal representation for classification of long sequences. In XIII pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. Brno: LITERA BRNO, 2013. p. 135-136. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

BRÁZDIL, M.; CIMBÁLNÍK, J.; ROMAN, R.; HALÁMEK, J.; JURÁK, P. Effect Of Cognitive Stimulation On Hippocampal Ripples In Epileptic Patients. In Epilepsia. Journal of Neurological Sciences. 2013. p. 1 (1 s.). ISSN: 1300-1817.
Detail

ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Systems for rapid simultaneous measurement of calcium transients and contractions of adult cardiomyocytes. In Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging III. PROCEEDINGS OF SPIE. Munich, Germany: 2013. p. 18-24. ISBN: 9780819496478.
Detail

RONZHINA, M.; OLEJNÍČKOVÁ, V.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Effects of heart orientation on isolated hearts electrograms. In Computing in Cardiology 2013. 2013. p. 543-546. ISBN: 978-1-4799-0886-8.
Detail

JANOUŠEK, O.; FRANCISCO, S.; RONZHINA, M.; VESELÝ, P.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; SCHEER, P. In-vivo and Ex-vivo HRV Discrimination by Complex Correlation Measure. In Computing in Cardiology 2013, Volume 40, Zaragoza, Spain. Compuing in Cardiology 2013. Zaragoza, Spain.: 2013. s. 441-444. ISBN: 978-1-4799-0886-8. ISSN: 2325-8861.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; SCHEER, P.; PROVAZNÍK, I. Comparison of RR-intervals in rabbit heart in-vivo, ex-vivo, and under ischemia. In Proceedings of the 40th International Congress on Electrocardiology. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2014. p. 72-77. ISBN: 9788096967285.
Detail

WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; SKOTÁKOVÁ, J.; JÍRA, I. Methodology for estimation of tissue noise power spectra in iteratively reconstructed MDCT data. In WSCG 2013 - Full Papers Proceedings. 2013. p. 243-252. ISBN: 978-80-86943-74-9.
Detail

DVOŘÁK, M. Progress of information technology in healthcare, current state, outlook toward future. MEFANET Journal, 2013, vol. 1, no. 1, p. 23-28. ISSN: 1805-9171.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; BABULA, P.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Classification of genomic signals using dynamic time warping. BMC BIOINFORMATICS, 2013, vol. 14, no. 10, p. 1-7. ISSN: 1471-2105.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Classification of species to higher taxa based on analysis of DNA barcodes - a bird example. In The 10th International Workshop on Computational Systems Biology. Tampere: 2013. p. 75-79. ISBN: 978-952-15-3092-0.
Detail

LAMOŠ, M.; SLAVÍČEK, T.; MAREČEK, R.; JAN, J. Identification of epileptic foci using ICA in simultaneous fMRI/EEG data. CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE. SAGE Publications, 2013. ISSN: 1550-0594.
Detail

BABULA, P.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. From Na+/K+-ATPase and Cardiac Glycosides to Cytotoxicity and Cancer Treatment. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2013, vol. 13, no. 7, p. 1069-1087. ISSN: 1871-5206.
Detail

CHMELÍK, J.; WALEK, P. AFFINE REGISTRATION OF NATIVE AND CONTRAST-ENHANCED CT BRAIN IMAGES. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: LITERA, 2013. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P. Movement correction in thoracic dynamic contrast CT data. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: LITERA, 2013. s. 170-172. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

DOSTÁLEK, P.; KVASNIČKA, J.; CEJNAR, R.; VOHÁNKA, J.; MOKREJŠ, M.; HÁJKOVÁ, J.; BOBČÍKOVÁ, P.; BRÁNYIK, T.; MELZOCH, K.; SEDLÁŘ, K. Sekvenace genomu spodní pivovarské kvasinky. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 313-316. ISSN: 0023-5830.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Identifikace organismů pomocí nukleotidové denzitní analýzy mitochondriální DNA. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. 2013. s. 1-3. ISBN: 978-80-8086-208-4.
Detail

KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.; MACKOVÁ, P.; LAEMMER, R. Registration of the long-term autofluorescence retinal images taken from glaucomatic patients. In Computational Vision and Medical Image Processing. London: Taylor & Francis, 2013. p. 115-119. ISBN: 978-1-138-00081-0.
Detail

WALEK, P.; LAMOŠ, M.; JAN, J. Analýza biomedicínských obrazů. Analýza biomedicínských obrazů. Brno: 2013. s. 1-138. ISBN: 978-80-214-4792-9.
Detail

LAMOŠ, M.; KLÍMOVÁ, J.; MIKL, M.; JAN, J. Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results. Clinical Neurophysiology. 2013. ISSN: 1388-2457.
Detail

MACKOVÁ, P.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J. Analýza geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat sítnice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 315-321. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; MATRE, K.; DAHLE, G.; GRONG, K.; SALMINEN, P.; LONNEBAKKEN, M.; TAXT, T. Quantitative myocardial perfusion analysis with contrast-enhanced ultrasound bolus tracking - preliminary animal results. In IEEE International Ultrasonics Symposium 2013, Prague. 2013. p. 541-544. ISBN: 978-1-4673-5684-8.
Detail

NYLUND, K.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; LEH, S.; HAUSKEN, T.; PFEFFER, F.; ODEGAARD, S.; TAXT, T.; GILJA, O. Quantitative Contrast-Enhanced Ultrasound Comparison Between Inflammatory and Fibrotic Lesions in Patients with Crohn's Disease. ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 2013, vol. 39, no. 7, p. 1197-1206. ISSN: 0301-5629.
Detail

JIŘÍK, R.; NYLUND, K.; GILJA, O.; MÉZL, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; STANDARA, M.; TAXT, T. Ultrasound perfusion analysis combining bolus-tracking and burst-replenishment. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2013, vol. 60, no. 2, p. 310-319. ISSN: 0885-3010.
Detail

VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-8086-208-4.
Detail

RONKOVÁ, P.; ŽALUD, L. Využití Microsoft Kinect v rehabilitaci. Mikulov: 2013. s. 28-28.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Celogenomové srovnání organismů pomocí signálového zpracování. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-8086-208-4.
Detail

POSPÍŠIL, D.; KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Automatická analýza signálu EKG. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 303-307. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZÍTKA, O.; KOMÍNKOVÁ, M.; SKALIČKOVÁ, S.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVÁ, M.; TRNKOVÁ, L.; ADAM, V.; KIZEK, R. Single Amino Acid Change in Metallothionein Metal-Binding Cluster Influences Interaction with Cisplatin. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 2, p. 2625-2634. ISSN: 1452-3981.
Detail

BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; ŽALUD, L. Studium elektrické aktivity mozku během pohybové terapie. 2013. s. 11-11.
Detail

BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J. Studium elektrické aktivity mozku během pohybu. 2013.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; HEJČ, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; OLEJNÍČKOVÁ, V.; STRAČINA, T. Pohybový artefakt v optických záznamech elektrické aktivity izolovaného srdce. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 21-26. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V. Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze. In Nové směry v biomedidínském inženýrství. Brno: 2013. s. 44-51. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

MALÝ, L.; LAMOŠ, M. Neural data toolbox (NDTB). In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. 2013. p. 163-165. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

KLÍMOVÁ, J.; LAMOŠ, M. Influence of Region Coordinates Selection on Dynamic Causal Modelling Results. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. 2013. s. 173-175. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

LAMOŠ, M.; KLÍMOVÁ, J.; MIKL, M.; GAJDOŠ, M.; JAN, J. Dynamické kauzální modelování: extrakce vhodných hemodynamických signálů z fMRI dat. In Sborník příspěvků workshopu Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013. s. 53-62. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. Vlnkový filtr EKG signálů. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013. s. 98-105. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; VESELÝ, P.; OLEJNÍČKOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Isolated Rabbit Hearts – Databases of EGs and MAP Signals. In Computing in Cardiology 2013. 2013. p. 551-554. ISBN: 978-1-4799-0886-8.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D. Analýza nukleotidových denzit jako metoda pro identifikaci organismů. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: 2013. s. 8-13. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

KOLÁŘ, R.; TORNOW, R.; LAEMMER, R.; ODSTRČILÍK, J.; GAZÁREK, J.; JAN, J.; KUBĚNA, T.; ČERNOŠEK, P.; MAYER, M. Analysis of Visual Appearance of Retinal Nerve Fibers in High Resolution Fundus Images: A Study on Normal Subjects. Computational and Mathematical Methods in Medicine (Print), 2013, vol. 2013, no. 12, p. 1-10. ISSN: 1748-670X.
Detail

SKOPALÍK, J.; POLÁKOVÁ, K.; ČMIEL, V.; HAVRDOVÁ, M.; HRUŠKOVÁ, D. Nanočástice v současné biologii a medicíně. Zpravodaj České biologické společnosti, 2013, roč. 23, č. 2, s. 2-10. ISSN: 1805-9619.
Detail

ČMIEL, V. Metoda optického měření elektrofyziologických procesů. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013. s. 14-20. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; STANDARA, M.; STARČUK, Z.; TAXT, T. The Precision of DCE-MRI Using the Tissue Homogeneity Model with Continuous Formulation of the Perfusion Parameters. MAGNETIC RESONANCE IMAGING, 2014, vol. 32, no. 5, p. 505-513. ISSN: 0730-725X.
Detail

KOŤOVÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; ŽALUD, L. TRABR: TRAINING INSULATED BREATHING USING PRESSURE SENSORS. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: Litera, 2014. p. 232-236. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

HLAVATÝ, M. Preprocessing of 1D Gel Electrophoresis Image. In PROCEEDINGS OF THE 20th CONFERENCE STUDENT EEICT 2014 VOLUME 1. Brno: LITERA, Tábor 43a, 61200 Brno, 2014. p. 61-63. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

KAŠPAR, J. Realization of QRS Detector. In PROCEEDINGS OF THE 20th CONFERENCE STUDENT EEICT 2014 VOLUME 1. Brno: LITERA, Tábor 43a, 61200 Brno, 2014. s. 64-66. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

HEJČ, J.; KOLÁŘOVÁ, J. A Wavelet-Based QT Interval Detection in Isolated Rabbit Heart ECG Signals. In The proceedings of the 20th conference EEICT 2014. 3. Brno: Brno university of Technology, 2014. p. 212-216. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

CHMELÍK, J.; JAN, J. 3D LUNG SEGMENTATION SEGMENTATION USING MARKOV RANDOM FIELDS. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3. Brno: LITERA, 2014. p. 217-221. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. 4D dynamic contrast enhanced CT data registration using optical flow. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3. Brno: LITERA, 2014. p. 222-226. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

DOLEŽEL, J. Simple wavelet filter of ECG signals. In PROCEEDINGS OF THE 20th CONFERENCE STUDENT EEICT 2014 VOLUME 1. Brno: LITERA,Tábor 43a, 612 00 Brno, 2014. p. 58-60. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

JANŮ, J. Wavelet wiener filter of ECG signals. In PROCEEDINGS OF THE 20th CONFERENCE STUDENT EEICT 2014 VOLUME 1. Brno: LITERA,Tábor 43a, 612 00 Brno, 2014. s. 130-132. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

VÁLKOVÁ, H.; KRATOCHVÍLA, J. MODELLING IN PERFUSION MR IMAGING. In Proceedings of the 20th Conference Student EEICT 2014. 2014. s. 57-59. ISBN: 978-80-214-4923-7.
Detail

FILIPOVÁ, P.; KRATOCHVÍLA, J. MEASUREMENT AND ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR PARAMETERS. In Proceedings of the 20th Conference Student EEICT 2014. 2014. s. 126-128. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

LAMOŠ, M. The art and pitfalls of simulatenously measured fMRI and EEG data. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practise - Book of Abstracts. 2014. p. 16-17.
Detail

JIŘÍK, R.; SOUČEK, K.; DRAŽANOVÁ, E.; GROSSOVÁ, L.; STANDARA, M.; KRATOCHVÍLA, J.; MACÍČEK, O.; MALÁ, A.; TAXT, T.; STARČUK, Z. Blind Mulitchannel Deconvolution for Estimation of a Parametric AIF in DCE-MRI of Mice. Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine 2014. Milano: 2014. p. 2754-2754.
Detail

JIŘÍK, R.; SOUČEK, K.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; DRAŽANOVÁ, E.; DRÁFI, F.; GROSSOVÁ, L.; KRATOCHVÍLA, J.; MACÍČEK, O.; NYLUND, K.; HAMPL, A.; GILJA, O.; TAXT, T.; STARČUK, Z. Blind Deconvolution in Dynamic Contrast-Enhanced MRI and Ultrasound. In 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 2014. p. 4276-4279. ISBN: 978-1-4244-7929-0.
Detail

TOBOLOVÁ, M.; KŘESÁLEK, V. Edible oil comparison by terahertz time domain spectroscopy system Tera OSCAT. In Latest Trends on Systems (Volume I), Proceedings of the 18th International Conference on Systems (part of CSCC'14). Santorini Island, Greece: 2014. p. 134-137. ISBN: 978-1-61804-243-9.
Detail

SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; SOLAŘ, J.; HAVRDOVÁ, M.; MAGRO, M.; JUSTAN, I.; POLÁKOVÁ, H.; HRUŠKOVÁ, D.; POLÁKOVÁ, K. Small, bumptious, dangerous? Confocal microscopy analysis of nanoparticles accumulation and migration to mesenchymal stromal cells and intracellular organels. In IMC 2014 PROCEEDINGS. Praha: 2014. p. 1376-1377. ISBN: 978-80-260-6720-7.
Detail

BURDÍKOVÁ, Z.; ŠVINDRÝCH, Z.; PALA, J.; HICKEY, C.; ČMIEL, V.; AUTY, M.; SHEEHAN, J. Measurement of pH micro-heterogeneity in cheese matrices by Fluorescence Lifetime Imaging. In IMC 2014 PROCEEDINGS. Praha: 2014. p. 4240-4241. ISBN: 978-80-260-6720-7.
Detail

SOLAŘ, J.; ČMIEL, V. Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 16, no. 5, p. 156-159. ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁKOVÁ, K.; ČMIEL, V.; SKOPALÍK, J.; HAVRDOVÁ, M.; MAGRO, M.; SOLAŘ, J.; ZBOŘIL, R. Precise Localization and Quantification of Magnetic/Fluorescent Nanoparticles Inside Mesenchymal Stromal Cells by Confocal Microscopy. 2014.
Detail

TOBOLOVÁ, M.; KŘESÁLEK, V. Investigation of thermal degradation of vegetable oils during frying using terahertz time-domain spectroscopy. In Latest Trends on Systems (Volume I), Proceedings of the 18th International Conference on Systems (part of CSCC'14). Santorini Island, Greece: 2014. p. 202-205. ISBN: 978-1-61804-243-9.
Detail

TOBOLOVÁ, M.; KŘESÁLEK, V.; VAŠKOVÁ, H.; BUČKOVÁ, M. Investigation of thermal degradation of vegetable oils by spectroscopic methods and its mathematical analysis. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2014, vol. 8, no. 1, p. 213-219. ISSN: 1998-0159.
Detail

ŠALPLACHTA, J.; JAKUBÍČEK, R. Texturní analýza CT dat nádorů plic. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 140-142. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 481-485. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; STANDARA, M.; NYLUND, K.; GILJA, O.; TAXT, T. Absolute ultrasound perfusion parameter quantification of a tissue-mimicking phantom using bolus tracking. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2015, vol. 62, no. 5, p. 983-987. ISSN: 0885-3010.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, L. Kvantifikace T1 pro preklinické MRI. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 2014. s. 21-23. ISBN: 978-80-214-4923-7.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, L.; JIŘÍK, R.; BURIAN, M.; HEJČL, A.; STARČUK, Z. In Vivo Diffusion Tensor Imaging of the Rat Spinal Cord - Pilot Study. In Measurement 2015. Proceedings of the 10th Internacional Conference on Measurement. 2015. p. 129-132. ISBN: 978-80-969672-9-2.
Detail

ŽALUD, L.; KOŤOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, P.; DOBŠÁK, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Breath Analysis Using a Time-of-Flight Camera and Pressure Belts. ARTIFICIAL ORGANS, 2015, vol. 39, no. 11, p. 1-7. ISSN: 0160-564X.
Detail

KOŤOVÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; ŽALUD, L. Automatic detection of three areas respiration. Abstract book SMIT 2015. Brno, Czech Republic: 2015.
Detail

MALÁ, A.; BAKANDRITSOS, A.; MACÍČEK, O.; DRAŽANOVÁ, E.; JIŘÍK, R.; DVOŘÁKOVÁ, L.; GROSSOVÁ, L.; STARČUK, Z. Evaluation of a Novel Maghemite Hybrid Nanocarrier for MR Imaging (Pilot Study). In Measurement 2015. Proceedings of the 10th Internacional Conference on Measurement. 2015. p. 121-124. ISBN: 978-80-969672-9-2.
Detail

KLIMEŠ, P.; HALÁMEK, J.; JURÁK, P. The Functional Organization of Human Epileptic Hippocampus. JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY, 2016, vol. 4, no. 115, p. 1-10. ISSN: 0022-3077.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, L.; JIŘÍK, R.; DRAŽANOVÁ, E.; SCHEER, P.; HLOŽKOVÁ, J.; PANOVSKÝ, R.; STARČUK, Z. Retrospetive-Gating Myocardial T1 Mapping in Rats with Doxoru- bicin Cardiomyopathy. Proceedings of the 22th Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 548-552. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

PLEŠINGER, F.; KLIMEŠ, P.; HALÁMEK, J.; JURÁK, P. Taming of the monitors: reducing false alarms in intensive care units. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2016, vol. 37, no. 8, p. 1313-1325. ISSN: 0967-3334.
Detail

KAŠPAR, J. Plagiarism Detection in Program Codes Using Mapping Technique. In PROCEEDINGS OF THE 22th CONFERENCE STUDENT EEICT 2016. Brno: LITERA, Tábor 43a, 61200 Brno, 2016. p. 174-176. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KAŠPAR, J. Fingerprint Preprocessing Algorithm With Focuse On Future Liveness Detection. In PROCEEDINGS OF THE 23th CONFERENCE STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 319-323. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KAŠPAR, J.; VÍTEK, M. Detekce plagiátů zdrojových kódů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 1, s. 8-15. ISSN: 1213-1539.
Detail

CHMELAŘ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Obvod pro výběr televizního řádku z kompozitního videa. 23570, užitný vzor. (2012)
Detail

TOBOLOVÁ, M.; CHMELAŘ, M.; ŘEZNÍČEK, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ HIT,s.r.o., CZ: Elektroterapeutický mikrostimulátor. 304960, patent. (2014)
Detail

CHMELAŘ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Neurologické kladívko pro zaznamenání délky reakce těla od poklepu. 25512, užitný vzor. (2013)
Detail

CHMELAŘ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Obvod pro výběr televizního řádku z kompozitního videa. 303952, patent. (2013)
Detail

CHMELAŘ, M.; ČMIEL, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Ovládací obvod pro spínání stimulačních impulzů. 25633, užitný vzor. (2013)
Detail

CHMELAŘ, M.; VUT v Brně: Napětím řízený funkční generátor. 26347, užitný vzor. (2014)
Detail

CHMELAŘ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Neurologické kladívko pro zaznamenání reakčního času těla od poklepu. 304342, patent. (2014)
Detail

JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.: 4D registrace; Software pro korekci pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

CHMELÍK, J.; WALEK, P.; JAN, J.: Afinní 3D registrace; Software pro 3D afinní registraci nativních a postkontrastních CT snímků mozku. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.: CARDIO database; Electrophysiology of small animal isolated hearts – electrograms and monophasic action potential database. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav biomedicínského inženýrství. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; VÍTEK, M.: MSOFT; Software pro shlukovou analýzu signálu EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: viabilita-sw; Programové vybavení v LabVIEW pro hodnocení viability buněk z fluorescenčního obrazu. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.: MWEK_v01; Softwarové rozhraní MATLAB-WEKA pro klasifikaci obrazu. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Převodník synchronizace; Převodník pro synchronizaci systému Biopac a EPOC EEG s prezentací stimulů. FEKT, Technická 12, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MONDEKOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.; BAIAZITOVA, L.: CYTO; Automatické hodnocení cytotoxicity z obrazů fluorescenční mikroskopie. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

JANŮ, J.; SMITAL, L.: WWF; Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT, VUT v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty/. (software)
Detail

ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: STIM-GEN; Generátor obdélníkových napěťových pulzů pro stimulaci buněk vnějším elektrickým polem. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: ALIGN; Nástroj pro zarovnávání nukleotidových sekvencí. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: DPT; Software pro konstrukci datového souboru z FASTA formátu sekvencí mitochondriálních genů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: SeqVarRep; Software pro grafickou reprezentaci poziční konzervace a stupně variance v biologických sekvencích. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: BRUTAL WIENER; Software pro filtraci myopotenciálů v EKG signálech. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.: BootCons; Program pro tvorbu konsensuálních bootstrappingových stromů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: PRAHOVANI; Software pro vizualizaci prahovacích metod u vlnkové filtrace. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; LUNDERVOLD, A.: MRI_registration_v1.0; Software pro registraci DTI a T1 MRI dat. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.: ADAPTER; Software pro přizpůsobování vektorů. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: OPTIMALIZACE WWF; Software pro optimalizaci parametrů vlnkového wienerovského filtru. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: CSE QRS TESTER; Software pro testování detektorů QRS na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.: applet_seg_v01; Applet for quantitative evaluation of automatic vessel segmentation methods. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

POTOČŇÁK, T.; RONZHINA, M.: LabHRV v1.1; Software for analysis of heart rate variability. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: ANEG; Software for annotation of heart beats ANEG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Registration OCT B-scans; Registrace OCT B-skenů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I.: Fylo-Elfo; Software pro zpracování elektroforetogramu z 1D gelové elektroforézy. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: CSE ECG TESTER; Software pro testování rozměřovacích algoritmů na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.: HRIR; Hybrid Retinal Image Registration. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Hodnocení registrace; Hodnocení registrace obrazů sítnice. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.: rnfl_direct_v01; Software pro určení směrovosti vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy u snímku pořízených fundus kamerou. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.: PerfAnaInVitro; Software for ultrasound perfusion analysis in vitro. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; KOLÁŘ, R.: PerfMod; Modelování dilučních křivek. E-330. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Tester měřiče EEG; Generátor pro testování EEG měřících přístrojů. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: ProChemSig; Software pro vyhodnocení elektrochemických signálů z Brdičkovy reakce. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

WALEK, P.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.: NPS_iDose; Šumové výkonové spektrum CT obrazů mozku rekonstruovaných pomocí iDose. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

LABOUNEK, R.; LUTZ, J.; MIKULÁŠ, K.; LAMOŠ, M.; WALEK, P.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.: Blood_element_detection; Detekce krevních elementů. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.: ELIMINATOR; Software pro korekci driftu nulové izolinie signálu EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; VÍTEK, M.: MARSOFT; Software pro dynamické borcení časové osy. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: RND; Software pro tvorbu referenčních nukleotidových denzit. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KUNA, Z.; BÁRTOVÁ, K.: MicroscopeImageProcessing; Software pro hodnocení efektů toxinů na organismy. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: DUAL-PORT; Adaptér na port mikroskopu pro připojení dvou kamer pro buněčné experimenty. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

KUNA, Z.; ČMIEL, V.: OCT_surface_tisssue; Software pro mapování povrchu biologických tkání. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: BS400 PROC; Software pro předzpracování dat chemického analyzátoru Mindray BS400. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně, Mendlova univerzita v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: PETR-EL; Mikroskopický elektrodový systém pro Petriho misky. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

LANGER, P.: Bluetooth LED remote controller; Bluetooth Remote LED Contoler. priemyselný prototyp. (funkční vzorek)
Detail

BĚLEHRAD, M.: Sleep stages labeling; Software pro automatický labeling spánkových stádií. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SEKORA, J.; PÁNEK, L.; KARKOŠKA, J.; PROVAZNÍK, I.: T4T-pila; Pila pro zpracování skeletální tkáně. BLOCK, a.s., Valašské Meziříčí. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

SEKORA, J.; PÁNEK, L.; KARKOŠKA, J.; PROVAZNÍK, I.: T4T-frézka; Frézka pro zpracování muskuloskeletální tkáně. BLOCK, a.s., Valašské Meziříčí. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

CHMELAŘ, M.; ČMIEL, V.; BALOGH, J.: Elektrostimulátor buněk; Zařízení pro elektrostimulaci buněk řízené z LabView. Ústav biomedicínského inženýrství FEK VUT. URL: http://www.vutbr.cz/lide/milan-chmelar-260/tvurci-aktivity. (funkční vzorek)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; VÍTEK, M.: CrystalCounter; Crystal Counter - Program pro počítání mikro a nano - krystalů z mikroskopických snímků. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SLAVÍČEK, T.; JAN, J.; MIKL, M.: FMRI-Nvoo; NÁSTROJ PRO VÝBĚR OSOB A OBLASTÍ Z FMRI DAT. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/sites/default/files/products/26152.zip. (software)
Detail

LABOUNEK, R.; LAMOŠ, M.; JAN, J.; MAREČEK, R.: EEG Regressor Builder; EEG Regressor Builder. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/sites/default/files/products/26150.zip. (software)
Detail

VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H.: GELSEG; Software pro segmentaci proužků v obraze gelové elektroforézy. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: ProtControl; ProtControl - Software pro stereochemické ověření prostorového uspořádání proteinů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

LAMOŠ, M.; KOJAN, M.; MIKL, M.; JAN, J.: PPImodelBuilder; Software for analysis of psychophysiological interactions. ÚBMI Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M.: gammaest_v1.0; Software for gamma value estimation in fundus images. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M.: funlin_v1.0; Software for linearization of color fundus images. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: AWWF; Adaptivní vlnkový wienerovský filtr EKG signálů se segmentací dle SNR. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: FILTERING_TESTER; Software pro hodnocení úspěšnosti filtračních algoritmů na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: MEDFILT_1D; Rychlý 1D mediánový filtr. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: TVAROVAC_EMG; Generátor nestacionárního EMG rušení. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Sotware pro zpracování PPG; Sotware pro zpracování a filtraci signálu PPG. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; NAVRÁTIL, R.: Software pro optickou stimulaci; Software pro optickou stimulaci. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

KOLÁŘ, R.: 3DVis; 3DVis. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

TOBOLOVÁ, M.; CHMELAŘ, M.: Mikrostimulátor; Mikrostimulátor. ÚBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

GROSSOVÁ, L.: Automatická akvizice DCE-MRI; Software pro poloautomatickou akvizici dat pro perfuzní analýzu DCE-MRI. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147 612 64 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.: DFT (Depth of Field Target); Fantom pro experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; NEDVĚD, J.; PROVAZNÍK, I.: Amplicon; Program pro zpracování dat z amplikonového sekvenování na Roche 454. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: NUDANSI; Nástroj pro analýzu nukleotidových denzitních vektorů pro identifikaci organismů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12, 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

CHROBÁK, M.; KOZUMPLÍK, J.: Detektor intervalu QT; Software pro automatickou detekci intervalu QT. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 612 00 Brno, Česká republika.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I.: PhyloGenSig; PhyloGenSig - Software pro konstruci fylogramů z genomických signálů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

DRKOŠOVÁ, A.; KOZUMPLÍK, J.: Poincaré HRV analyzer; Software pre analýzu HRV pomocou Poincarého grafu. Technická 3082/12, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

BALOGH, J.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: rychly-perf-system; Rychlý perfuzní systém pro buněčnou mikroskopii. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

RONKOVÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘOVÁ, J.: Optimalizace registrace HybGA; Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

Technical Computing Prague 2011. Praha (08.11.2011)
Detail