Detail publikace

Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA

Český název

Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Most mezistátní dálnice I-5 v městě Eugene, celkové délky 604,9 m, je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení a také postupu výstavby. Přemostění se skládá z hlavního mostu přecházejícího přes řeku a navazujícího přemostění místní komunikace a železnice. Hlavní most je tvořen dvěma obloukovými poli o rozpětí 118,88 a 126,79 m. Mostovka je tvořena dvěma trámy a mostovkovou deskou ztuženou příčníky, oblouky jsou tvořeny dvěma obloukovými žebry bez vzájemného ztužení. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.

Český abstrakt

Most mezistátní dálnice I-5 v městě Eugene, celkové délky 604,9 m, je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení a také postupu výstavby. Přemostění se skládá z hlavního mostu přecházejícího přes řeku a navazujícího přemostění místní komunikace a železnice. Hlavní most je tvořen dvěma obloukovými poli o rozpětí 118,88 a 126,79 m. Mostovka je tvořena dvěma trámy a mostovkovou deskou ztuženou příčníky, oblouky jsou tvořeny dvěma obloukovými žebry bez vzájemného ztužení. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.

Klíčová slova

statická a dynamická analýza; obloukový most; mostovka vyztužená příčníky; žebra; ztužení

Rok RIV

2012

Vydáno

26.04.2012

Nakladatel

Sekurkon s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86604-56-5

Kniha

17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012

Edice

2012

Číslo vydání

1

Strany od

93

Strany do

98

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT91661,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA",
 annote="Most mezistátní dálnice I-5 v městě Eugene, celkové délky 604,9 m, je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení a také postupu výstavby. Přemostění se skládá z hlavního mostu přecházejícího přes řeku a navazujícího přemostění místní komunikace a železnice. Hlavní most je tvořen dvěma obloukovými poli o rozpětí 118,88 a 126,79 m. Mostovka je tvořena dvěma trámy a mostovkovou deskou ztuženou příčníky, oblouky jsou tvořeny dvěma obloukovými žebry bez vzájemného ztužení. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.",
 address="Sekurkon s.r.o.",
 booktitle="17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012",
 chapter="91661",
 edition="2012",
 howpublished="print",
 institution="Sekurkon s.r.o.",
 year="2012",
 month="april",
 pages="93--98",
 publisher="Sekurkon s.r.o.",
 type="conference paper"
}